کنگره ملیت های ایران ، اعدام عبدالحمید ریگی را محکوم می کند.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ، از اعدام عبد الحمیدریگی  برادر عبدالمالک ریگی رهبرسابق جندالله در بلوچستان ایران ، خبر داد ه است.

در جمهوری اسلامی ، منطق مجازات از منطق مخالفت با حکومت اسلامی( ولایت فقیهی ) تبعیت می کند .نفس مخالفت ، برای صدور و اجرای فوری حکم اعدام کافی است، و برای حکومت اسلامی ایران، مهم نیست که مخالفین وی با چه ابزاری با او به مخالفت برمیخیزند. کلام وسلاح برای این رژیم تامیت گرا و قرن وسطائی یکی است .مخالف، " محارب" است و خونش مباح. در سی و یک سال گذشته ، جمهوری اسلامی، هزاران بی گناه را بی آنکه درعمر خود، دستشان به سلاحی رسیده باشد ، ببهانه های واهی، دردادگاه هائی غیرصالحه و با " قاضیان" غیرصالح ، بدون مراعات تشریفات قانونی لازم ( حتی بنا به قوانین خودش)، بدون وکیل و بدون ادلّهِ  اثبات جرم، و حضور هیئت منصفه در تاریکخانه های زندان های خود به مرگ محکوم نموده و اعدام کرده است. اعدام عبدالحمید ریگی نیز، از همین قاعده عمومی کشتار مخالفین مستثنی نیست.

روش های جند الله، شاید بهانۀ تبلیغی برای جمهوری اسلامی فراهم کرده باشد، ولی نمی تواند منطق جنایتکارانه خود حکومت  را ازانظار مردم ایران و جهان پنهان دارد. این جمهوری اسلامی بوده که از آغاز استقرار خود بروی مردم بلوچ و ترکمن ،ترک آذربایجانی، کرد، لر، عرب و ترک قشقائی و..سلاح کشیده است تا حکومت ترور وارعاب دائمی خود را برقرار و حفظ کند. ریگی ها، محصول واکنش نا امیدانه علیه سرکوب و ظلم و خفقان و بی حقی اعمال شده از طرف حکومت اسلامی علیه مردم بلوچ است .

ما بی آنکه با اندیشهِ سیاسی و شیوه عمل جندالله توافقی داشته باشیم ، ضمن مخالفت اصولی با هرگونه اعدامی ،  اعدام عبدالحمید ریگی را محکوم کرده واز مجامع بین المللی و نهاد های حقوق بشر، خواهان محکوم کردن دورتازه ای اعدام های مخالفین توسط رژیم تروریست جمهوری اسلامی ایران هستیم.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

26/05/2010