این جانیان شوم!

جمهوری اسلامی ، به قتل های زنجیره ای خود در در زندان های خود همچنان ادامه می دهد! پیکر شکنجه دیده و بی جان اکبر محمدی که هفت سال پیش در جریان حمله به کوی دانشگاه ، و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی دستگیر شده بود ، همراه با ارعاب و تهدید پدر و مادر او بخاک سپرده شد.این همان شیوه ایست که در مورد قتل  زهرا کاظمی  بکار برده شد ، و این همان شیوه آشنای همه جانیان شوم مسلکی است که از بر ملا شدن راز جنایت خود در هراس اند!

برخلاف ادعای زندانبانان اوین و سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی ، وجود آثار شکنجه در نقاط مختلف  بدن اکبر محمدی  و شکستگی در سر، حکایت از یک جنایت عمدی و حساب شده ای دارد و جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این قتل فجیع است!

ما ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک ، از نهاد هائ بین المللی حقوق بشر خواهان فشار بر جمهوری اسلامی  برای تحقیق و پیگیری قتل اکبر محمدی و آزادی فوری همه  زندانیان سیاسی هستیم!

دست بدست هم دهیم و نگذاریم راز این جنایت در زیر خاک مدفون شود ! اکنون جمهوری اسلامی دایره قتل های زنجیره ای خود را به داخل زندان ها کشانده است  و خطر سازمان دادن قتل های مشابه ، جان هر یک از زندانیان در اوین ، در کر دستان و اهواز و آذربایجان  را تهدید می کند!

هئيت اجرايه جنبش فدرال دموکرات آذربايجان