Hrmətli Baqir Bəy Əfşar!

 

Eziz Dost, sizin AFDH-nin Azərbaycanla əlaqədə təhliyli yazısı barədə yazdığınız iyzahatı oxuduq və onu tamamiylə doğru bulduq.

 

Bu mvzuya aydınlıq gətirmək n bir- iki məsələni tvzih verməyi lazim grdk.

 

Bu yazı barədə yoldaşlar arasında son dəfə bəhs olduğu zaman bəəzi yoldaşlarımız qaynaq gstərməyin Təhqiqi yazılarda mərsum olduğunu qeyd etdilər, və bu Təhlili Bəyaniyyədə, qaynaq gstəemənin luzumuna ehtiyac grlməməsi nətiycəsinə yetişdik, necəki o yazıda fəqət fərdi olmayan bəəzi qaynaqlara təəkid uun işarə etdik.

 

Bildiyiniz kimi belə yazıları yazmaq uun davamlı olaraq mvzunu təəqib etmək və bir ox yazıya, məqaləyə...mraciət etmək lazim gəlir. Bunların məzmun nəzərindən bəəziləri ilə qismən və bir parasə ilə tamamən həmfikir olub və mutabiq qaldığımız zaman, hamısından qaynaq olaraq ad aparmaqğın mumkun olmadığı aydındır. Sizin yazınızdakı cmlələrı, məzmunu yığcam şəkildə verdiyi uun onlara toxunmandan yazımızda yer verdik.

 

İşarə etdiyiniz doğru qeydləri sayqı ilə qarşılayırıq!

 

Hrmətlə: AFDH-mumi İlişgiləri