اطلاعیه جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان

حکم اعدام مبارزان عرب اهوازی را محکوم میکنیم!

 

جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب ووحشت درمیان مبارزان هویت طلب عرب اهوازی ودیگر ملل تحت ستم ،حکم اعدام ده تن از مبارزان عرب اهوازی را صادر کرد.

 

همگان می دانند وبر هیچ انسان آزاده ودموکراتی پوشیده نیست که اعترافات متهمین زیر شکنجه  گرفته شده ومطلقا هیچگونه اعتبار حقوقی وقانونی ندارد .این احکام صادره  در دادگاهای چند ساعته فرمایشی و کاملا سری وبدون وکیل مدافع انجام گرفته است.این سنت حکومت اسلامی است که زندانیان سیاسی را پس از شکنجه های وحشیانه ودردادگاهای دربسته وبدون وکیل مدافع به هر آنچه دلش می حواهد محکوم میکند. بنا به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر یکی از افراد محکوم به اعدام (ناظم بریجی) از سا لها قبل در زندان بوده است.

 

بنا به گزارشهای رسیده اسامی کسانی که به اعدام محکوم شده اند عبارت است از: زمال باوی، اوده افراوی، ناظم بریجی، علی حلقی، جعفر سواری، ریسان سواری، محمد علی سواری، مسلم الحایی، عبدالرضا نواسری، عبدالرضاهلیچی وعبدالاایمان زائری.

 

رژیم جمهوری اسلامی همزمان با صدوراحکام اعدام با اعتراف گیری زیر شکنجه و به راه انداختن شوهای تلویزیونی در خوزستان تلاش می کند مبارزات ملل تحت ستم برای حق تعیین سرنوشت خود را به خارج ازمرزها وتحریکات بیگانگان بچسباند.

 

جنبش فدرال دموکرات آذربايجان ازهمه نهادها وسازمان ها ی مدافع حقوق بشر واحزاب وگروهای سیاسی وبویژه آذربایجانی دعوت میکند که ضمن افشای جنایت های رژیم جمهوری اسلامی دررابطه با ملل تحت ستم ، صدای اعتراض خودرا علیه احکام صادره اعدام برای مبارزان عرب اهوازی به گوش جهانیان برسانند.

 

                                       هیئت اجراییه جنبش فدرا ل ـ دموکرات آذربایجان