اطلاعیه جنبش فدرال دمکرات آذربایجان در حمایت از تظاهرات واعتراضات گسترده مردم کردستان علیه  حکومت اسلامی تهران!

 

 

                 حکومت اسلامی با ملل ساکن ایران  دشمن است . مناسبات حکومت مرکزی تهران با ملیت های  تحت ستم  مناسبات استعماری وستمگرانه است. ابتدايی ترین مطالبات ملت های کورد، عرب، بلوچ، ترکمن وتورک  بشدت وبا خشونت تمام سرکوب میشوند.

 

                 بدنبال ربودن وشکنجه واعدام وحشیانه ی جوان مهابادی به نام کمال اسفرم(شوانه) در18 تیر ماه، مردم شهر مهاباد به خیابان ها می ریزند وبه این عمل جنایتکارانه اعتراض میکنند. اعتراض توده ای مردم مهاباد ، حرکت اعتراضی گسترده ای را در شهر های دیگر کردستان بدنبال می آورد. اینک تظاهرات واعتراضات گسترده علیه  سرکوب وسیاست های تحقیر آمیز  حکومت مرکزی تهران   در سراسرکردستان ادامه دارد.

 

                 حکومت اسلامی برای خفه کردن صدای حق طلبانه مردم کردستان دراغلب شهرهای  کردستان  نیروها ی نظامی وانتظامی وگاردها ی ویژه و مزدوران  محلی مستقر کرده است . در کردستان حکومت نظامی حاکم است.

 

                 جنبش فدرال دمکرات آذربایجان اقدامات  سرکوبگرانه حکومت مرکزی تهران را در کردستان بشدت محکوم می کند وازاعتراضات و تظاهرات مردم تحت ستم  کردستان حمایت ودفاع  می کند.

 

                 جنبش فدرال دمکرات آذربایجان همه انسان های آزادی خواه،سازمان ها ،احزاب  وبویژه احزاب وگروهای مترقی ملت تورک ایران وخلق آذربایجان را برای حمایت وپشتیبانی ازاعتراضات بحق مردم کردستان فرا می خواند.

 

هیات اجرايیه جنبش فدرال دمکرات آذربایجان