بيانيه ها و مقالات مربوط به بازشدن مدارس ، اول مهر و زبان مادرى  2010

 

مقايسه باسوادي در استانهاي مختلف كشور     >>>   

آذربايجان دموکرات فرقهسينين عضو و هوادارلاری

بير مهر مکتبلرين آچيليشی مناسيبتيله بيانات    >>>

 

حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی (گاموح) کمیته مرکزی  >>>

گونئی آذربایجان دموکرات پارتیا سی نین بیلدیریسی  >>>   

 

وحیدرضا نعیمی:   غیبت زبان مادری در میلیونها کلاس درس   >>>  

 

احمد مرادی :زنگها برای که بصدا در می آیند؟   >>>