اعتراض خیابانی زنان آذربایجانی در تبریز به عدم واگذاری اشتراک گاز

سه‌شنبه  ۲۴ شهريور ۱٣٨٨ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی: جمعی از زنان ساکن محله بهشتی تبریز در اعتراض به عدم واگذاری اشتراک گاز درمرکز این شهر اقدام به تجمع اعتراضی کردند. بنا گزارش رسیده از تبریز زنان معترض که تعدادشان بالغ بر صد تن بود نسبت به بی توجهی مسئولین به درخواست خانواده های ساکن محله بهشتی در طی هفت سال گذشته و عدم واگذاری اشتراک گاز شهری به این محله تبریز معترض بودند. زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی از ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۲٣ شهريور ٨٨ با نشستن در میدان مقابل ساختمان شهرداری تبریز (میدان ساعت) اقدام به مسدود کردن مسیرهای اصلی شهر تبریز کردند.بدنبال این تجمع که تا ساعت ۱۱:۳۰ ادامه داشت تمامی مسیرهای اصلی تبریز بسته شده و جمعیت عظیمی از مردم در مسیرهای منتهی به مرکز شهر منتظر وسیله نقلیه بودند.

از ابتدای این تجمع ماموران امنیتی و انتظامی با فریاد زدن بر سر زنان معترض سعی در منصرف کردن آنها از تجمع اعتراضیشان را داشتند اما زنان شرکت کننده با چشمانی گریان همچنان بر ادامه اعتراضشان مصمم بودند.مامورین نهایتا پس از یک ونیم ساعت توانستند زنان معترض را در مقابل ساختمان شهرداری جمع کرده و سعی در بازگشایی مسیرها کنند. خیابانهای اصلی شهر تبریز تا ساعت ۱۲همچنان بسته است و ترافیک سنگینی بر این مسیرها حکمفرماست.

از سرنوشت زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی اطلاعی در دست نیست و بدنبال این تجمع نیروهای انتظامی باتوم بدست در مسیرهای منتهی به مرکز شهر تبریز مستقر شده و سعی در بازگشایی مسیرها دارند.