آرزوی تحصیل به زبان مادری وباز ماندن از تحصیل به زبان نامادری؟!

يونس زارعيون

 

مهر امسال نیز آغاز شد و شیفتگان تحصیل فوج فوج به سوی مدارس و دانشگاهها روان شدند اما من و دوستانم امسال نمیتوانیم سر کلاس درس حاضر شویم چون همه ما یک آرزوی مشترک داشتیم وآن هم تحصیل به زبان مادریمان بود آرزویی که تمام دوران لیسانس برای محقق شدنش تلاش کرده بودیم برای این آرزو جرمی که مرتکب شده بودیم تاسیس و شرکت در کلاسهای ترکی بود.

ژان ژاك روسو میگوید ( شهروند نیک شهروندی است که بر پایه اصول اخلاقی استوار به داوری ویژه خود دست به عمل بزند ) حال برای کمترین حقوق شهروندی که وظیفه اجرای آن بر عهده دولتمردان است از تحصیل به زبان نامادری هم محروم شده ایم. آن هم بی هیچ جرم و بهانه ای و بی استناد به هیچ قانونی تنها به خاطر سلیقه عده ای.

لویی شانزدهم میگفت که قانون من هستم و قوانین کشور از سینه من جاری میشود نمیدانم حال قانونی که ما را رد نموده در سینه چه کسی است؟!. آن هم در دوران حکومت جمهوری اسلامی انقلابی که پدرانمان با شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی در راه تحقق آن مبارزه نمودند. و به قانون اساسی آن بالای 98% رای دادند که اصل های 15 و 19 این قانون اساسی همان فعالیتهایی است که من و دوستانم در دانشگاه انجام داده ایم حال محکوم به بی سواد ماندن شده ایم؟ کلیه ادیان الهی اسلام، مسیحیت و مکاتب ساخت بشر، فلسفه، روانشناسی و... از خودشناسی حرف میزنند وپیروانشان رابه خود شناسی دعوت وتشویق میکنند سقراط معلم بزرگ فلسفه از قبل از میلاد فریاد میزند که خود را بشناس واین پیام را مهمترین پیام فلسفه میداند اسلام نیز خود شناسی را پیش زمینه خدا شناسی میداند و بودا نیز دعوت به خود شناسی درونی را به پیروان خویش تکلیف میکند من ودوستانم نیز خود را شناختیم ودانستیم که ترکیم و اذربایجانی دارای تاریخ و فرهنگ و زبان وتمدنی غنی فرهنگ وتمدنی که اجدادمان از دوران قدیم آنرا آفریده اند موسیقی، هنر و ... دیگر آفرینشهای آنان اکنون به دستمان رسیده و این را نه ما کشف کرده ایم و نه ادعای دیگری در مورد آنها داریم بلکه انسانهای دیگر از دانشگاه های کشورهای دارای تمدن به وجود تمدن ترکان باستان از جمله تمدن آراز وتمدن قوری چای ودیگر تمدن های اولیه در کنار دریاچه ارومیه اذعان نموده اند.

حال سوالای آن است که آیا خواندن تاریخ و اطلاع از اجداد باستانی ومعاصرمان جرم تلقی می شود؟ یا دانستن حقایق مربوط به زندگی انسانیمان؟ آیا یافتن حقیقت جرم است یا ما راه را به بیراهه میرویم؟ اگر اینچنین است راه درست را نشانمان دهید. یا اگر حقیقت است و راست میگوییم این راست گفتاریمان به زیان چه کسانی است که اینگونه پریشان میشوند و با اندیشیدن مخالفند؟آیا این مخالف تفکر وعلم و روشنگری نیست؟!

در بیشتر کشورهای دموکراتیک اگر کسی امکاناتش را داشته باشد میتواند دهها شبکه تلوزیونی و رادیویی و روزنامه تاسیس کرده و به توسط آنها به تبادل افکار با مردم کشور خویش ودنیا بپردازد انتشار چند نشریه دانشجویی و چند سمینار علمی یا حضور گسترده دانشجویان آن هم در کشوری که رئیس جمهور آن اعلام میکند که آزاد ترین کشور دنیاست جرم است ای دانشجویان فرانسه وامریکا آلمان و...در کشور خودشان به خاطر مطرح نمودن تاریخ و فرهنگشان وهم خواستن اجرای قانون اساسی شان از تحصیل محروم میشوند؟ اما نکته مهم اینکه آرزوی تحصیل به زبان مادریمان کم بود که آرزوی تحصیل به زبان نامادری مان نیز به آن اضافه شد فارسها به این جور موارد میگویند قوز بالای قوز و یا از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده مارا مس کنید در ترکی هم مثلی هست که می گوید:

ایجاره ده اوتورماغی بس ده ییل، تویوخدا ساخلیر!

سايت ميللى حرکت