دیدار جمعی از فعالان حرکت ملی آذربایجان و فعالان زنان در زنجان با خانواده سعید متین پور

يکشنبه  ۱۷ آبان ۱٣٨٨ -  ٨ نوامبر ۲۰۰۹

روز جمعه 15 آبان آقایان مهندس علیرضا صرافی، مهندس حسن راشدی و مهندس سعید نعیمی همراه با خانواده و جمعی از فعالان ملی و زنان در شهر زنجان با خانواده سعید متین پور دیدار و از احوال وی باخبر شدند. در ابتدای دیدار خانم عطیه طاهری همسر سعید،  با تشکر و عرض خیر مقدم به حضار آخرین وضعیت پرونده و سلامتی وی را تشریح نمود و از برخورد غیرمسولانه مقامات زندان در عدم اعطای مرخصی استعلاجی انتقاد کرد.

در ادامه آقای مهندس صرافی مدیر مسول دیلماج از طرف حاضرین به ابراز همدلی و همدردی با خانواده متین پور پرداخت و سعید را نمونه بارز یک تلاشگر راستین حقوق ملی و دمکراتیک ترکان نام نهاد و از صبر و پایداری خانواده وی را ستود.

مهندس حسن راشدی هم با ابراز خوشحالی از دیدار با خانواده متین پور اظهار داشت که پایداری خانواده نقش مهمی در حفظ روحیه و سلامتی زندانی دارد.

در پایان آقای سعید نعیمی عضو شورای سیاست گذاری سازمان ادوار ضمن گرامیداشت یاد همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و با ذکر برخی از ویژگیهای سعید چون بصیرت، آینده نگری، پرهیز از تندروی و روحیه متساهل و دمکراتیک، اظهار داشت که امروز اندیشه سعید متین پور باید محور گفتمان جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان قرار گیرد چون ارائه قرائتی دمکراتیک از خواسته های ملی ما نیاز اساسی امروز است.

نعیمی این ویژگیها را در کنار شجاعت مدنی و نقش موثر سعید در زنجانرا، انگیزه حاکمیت در صدور حکم غیر حقوقی و کینه ورزانه هشت سال زندان عنوان نمود.

حاضرین در پایان با آرزوی سلامتی و آزادی برای سعید متین پور و سایر زندانیان سیاسی از تلاشهای وی تقدیر نموده و پایداری خانم طاهری را ستودند.

میللی حرکت