به مناسبت 21 آذر

روز آزادی و رسمیت زبان ترکی آذربایجانی

 

سخنرانی

 

دکتر رضا براهنی و دکترعلی رضا اصغر زاده

 

( جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان و جنبش ضد استبدادی کنونی در ایران)

 

(سخنرانی به زبان ترکی آذربایجانی)

 

نمایشگاه عکس

موسیقی آذربایجانی

 

زمان: یکشنبه 13 دسامبر، از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر

 

Bay view Hill Community Centre

114 Spadina Rd, Richmond Hill (16th Avenue Between Leslie & Bay view)

 

 

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران کانادا

 

تلفن تماس: 5789-895 (416)