یدالله خسروشاهی، یکی از برجسته ترین فعالان جنبش کارگری ایران در گذشت

 

 

پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ - ۰۴ فوريه ۲۰۱۰عصرنو: یدالله خسروشاهی یکی از برجسته ترین رهبران جنبش سندیکائی ایران امروز در بیمارساتی در لندن درگذشت.
دیروز اطلاع یافتیم که یدالله بعد از یک سکته قلبی در بیمارستان بستری شده است و امروز خیر درگذشت او رسید. یدالله یکی از پر شورترین مدافعان حقوق کارگران و از پیگیرترین مبارزان جنبش کارگری ایران بود. او تمام زندگی اش را وقف ارمان های طبقه کارگر ایران کرد. او بیش از چهار دهه در خط مقدم مبارزات کارگران قرار داشت.
یدالله خسروشاهی در سال
۴۹ به عنوان نماینده کارگران نفت پالایشگاه تهران انتخاب شد و در سال ۱۳۵۱ در ادامه فعالیت او و دیگر فعالان کارگری سندیکای کارگران پالایشگاه تهران پایه گذاری شد و یدالله به دبیری ان انتخاب شد. در ادامه همین فعالیت ها هم بود که بعد از انجام یک اعتصاب موفقیت آمیز بازداشت و به اتهام ایجاد اغتشاش بازداشت شد و در بیدادگاه های رژیم پهلوی به ده سال زندان محکوم شد.
در سال
۵۷ و در آستانه سقوط رژیم پهلوی یدالله نیز هم چون همأ زندانیان سیاسی آن دوران از زندان آزاد شد و فعالیت های خود را دوباره از سر گرفت. با تشکیل شوراهای سراسری کارگران شرکت نفت او یکی از برجسته ترین فعالان آن و یکی از نمایندگان منتخب کارگران در این شورا ها شد.
یدالله بعد از انحلال شوراهای کارگری توسط حکومت، در سال
۱۳۶۱ از شرکت نفت اخراج شد و به تعاقب آن بازداشت و تا سال ۱۳۶۵ در زندان بود. او بعد از آزادی از زندان مجبور به ترک کشور شد. اما هرگز از راهی که رفته بود بر نگشت و در خارج از کشور نیز همواره یکی از مدافعان خستگی ناپذیر جنبش کارگری ایران باقی ماند و با تمام وجود در تلاش برای دفاع از حقوق کارگران مبارزه کرد.
ما درگذشت یدالله خسروشاهی، رفیق و دوست همه کارگران و مبارزان جنبش کارگری ایران را به خانواده و دوستان او و جنبش کارگری ایران تسلیت می گوپیم و خود را در اندوه فقدان جبران نا‍ذیر او شریک می دانیم.
او یکی از شریف ترین انسان های آرمانخواه دوران ما بود یادش گرامی باد