خواسته های کارگران ایران از اجلاس ژنو

• سه نهاد کارگری مهم ایران در نامه ی مشترکی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رسیدگی این شورا به وضعیت کارگران ایران شدند ...

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه 
۲٣ بهمن ۱٣٨٨ -  ۱۲ فوريه ۲۰۱۰

 

اخبار روز: سه نهاد کارگری مهم ایران در نامه ی مشترکی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رسیدگی این شورا به وضعیت کارگران ایران و دفاع از حق تشکل های کارگری شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اجلاس خود در ژنو که از روز دوشنبه شروع می شود، قرار است به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. ده ها نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر، انجمن های دموکراتیک و تشکل های ایرانی خارج از کشور، روز دوشنبه در ژنو در برابر مقر سازمان ملل متحد گرد می آیند تا همزمان با برگزاری این اجلاس به نقض خشن حقوق بشر در ایران و بازداشت و شکنجه و اعدام مخالفین حکومت اعتراض کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه ی مشترک خود به این اجلاس خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و جنبشهای اجتماعی، لغو اتهامات کلیه دستگیرشدگان، آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای کارگری ؛ آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بیان، برابری کامل حقوق زنان و مردان و محو کار کودک و تامین امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی برای همه کودکان شده اند.
متن این نامه ی مشترک را در زیر می خوانید:


خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد


در هفتمین اجلاس بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روزهای 15 تا 17 فوریه 2010 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شروع این اجلاس مصادف است با چهارمین سالروز حمایت جهانی از کارگران زندانی سندیکای شرکت واحد که در 15 فوریه 2006 در سراسر جهان بسیاری از کارگران عضو اتحادیه های کارگری جهان با اعلام همبستگی با این کارگران زندانی، صدای اعتراض خود علیه اقدامات ضد سندیکایی در ایران را به گوش مسوولان جمهوری اسلامی ایران رساندند.
مسوولان جمهوری اسلامی ایران در تمام این سالها پس از آن دستگیریها و بازداشت کارگران و فعالان سندیکایی اعلام کرده اند که در صورت امضای تعهد از سوی کارگران زندانی سندیکای شرکت واحد مبنی بر عدم فعالیت سندیکایی و اتحادیه ای، آنان از زندان آزاد خواهند شد. مسوولان امنیتی اعلام کرده اند که جمهوری اسلامی علی رغم پذیرش مقاوله نامه های بین المللی فعلا مصلحت نمی دانند که در ایران سندیکا تشکیل شود و چنانچه کسی اقدام به فعالیت سندیکایی کند مخالف نظام جمهوری اسلامی شناخته و محاکمه خواهد شد.
طبقه کارگر ایران در طول سی سال گذشته و بر خلاف مطالبات پایه ای انقلاب 57، نه تنها تغییری در بهبود شرایط زندگی شان ایجاد نشده است بلکه روزبروز بر ابعاد فقر، فلاکت و بی حقوقی آنان افزوده گردیده است. تا آنجا که امروز سازمان جهانی کار ایران را یکی از سه کشور اصلی در دنیا میداند که کارگران در آن در بدترین شرایط کار میکنند و پایه ای ترین حقوق شان بشدت نقض میشود. وضعیت کار زنان و جوانان به یک معضل اساسی تبدیل شده است، نبود ایمنی کار، تبعیض، قراردادهای موقت یکماهه و سفید امضا به تنها شکل استخدام کارگران تبدیل شده و حداقل دستمزد کارگران چهار برابر زیر خط فقر است و میلیونها خانواده کارگری در نتیجه عدم پرداخت بموقع دستمزدهای نان آورانشان بطور دائمی در غیرانسانی ترین شرایط برای زنده ماندن خود دست و پا میزنند و موج عظیم بیکاری و خطر بیکارسازی کارگران شاغل، زندگی را بر آنان و خانواده هایشان به جهنمی غیر قابل تصور تبدیل کرده است و تنها راه برون رفت از این شرایط غیرانسانی نیاز به یک تغییرات اساسی در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی را میطلبد.
شرایط ضد انسانی فوق در حالی بر کارگران ایران تحمیل شده است که در طول سی سال گذشته طبقه کارگر ایران از تمامی حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی خود محروم بوده و هرگونه اعتصاب و اعتراض کارگران و تشکل خواهی آنان با سرکوب، تهدید، بیکاری، زندان و اتهامات امنیتی مواجه شده است.
کارگران ایران در طول سالهای گذشته علیرغم وجود سرکوب و خطر زندانی شدن و بیکارسازی، در اعتراض به شرایط مشقت بار خود بارها به میدان آمده و در برخی مراکز با برپایی تشکلهای خود و اعتصابات و تجمعات بی شمار در دهها و صدها مرکز تولیدی و صنعتی نشان دادند حاضر به تحمل شرایط غیرانسانی حاکم بر کار و زیست شان نیستند. ابعاد این اعتراضات را در این یکماه گذشته میبنیم که بسیاری از شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی از زنان، جوانان و کارگران و خانواده‌هایشان هستند.
هفتمین اجلاس بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز رئیس و نایب رئیس سندیکای واحد آقایان منصور اسالو و مددی، نمایندگان سندیکای نیشکر هفت تپه آقای علی نجاتی، و علیرضا ثقفی و برخی دیگر از فعالین کارگری در زندان، آقای فرزاد کمانگر معلم در زیر حکم اعدام، بسیاری از دستگیر شدگان اول ماه می امسال در انتظار صدور حکم و تعدادی از فعالین سندیکای واحد بصورت بلاتکلیف منتظر بازگشت به کار هستند.
ما امیدوارم خواست ‌های کارگران ایران که داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه و بدور از هر گونه سرکوب و رعب و وحشت است در این اجلاس مورد بررسی قرار بگیرد و در طول هفتمین اجلاس بررسی ادواری جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شود.

فوری ترین و حداقل ترین این خواست ‌ها در شرایط حاضر عبارتند از:
- لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی از زندان،
- لغو اتهامات کلیه دستگیرشدگان جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی و صدور حکم منع تعقیب قضائی آنان،
- آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای کارگری بدون کسب اجازه از کارفرمایان و نهادهای دولتی و پذیرفتن کلیه کنوانسیونهای بین‌المللی کارگری و بر چیده شدن تمامی نهادهای غیرکارگری از محیط های کار و محاکمه سرکوبگران و نقض کنندگان حقوق کارگران،
- آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بیان،
- برابری کامل حقوق زنان و مردان در محیط کار و تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی،
- محو کار کودک و تامین امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی برای همه کودکان،

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران

 


To: Human Rights Council of the United Nations

In the 7th session of the United Nations’ rotational review of human rights on 15th to 17th of February 2010 in its headquarters in Geneva, the human rights situation in Iran is being reviewed.

The beginning of this session coincides with the 4th anniversary of international solidarity with the imprisoned workers of the Iranian Transit Company. On 15 February 2006, many international workers and members of trade unions expressed their support of those detained workers and raised their protesting voices against the anti-union activities in Iran, to the authorities of the Islamic Republic of Iran (IRI).

During all the years after the workers and union activists were detained, the IRI authorities have said that the imprisoned workers would be released if they sign undertakings not to be involved in union activities. The security forces have declared that despite the fact that IRI was a signatory to international treaties, it was not to its national interests to permit formation of workers’ unions and syndicates, and anyone attempting to do just that would be considered an enemy of the IRI and would be charged as such.

In the passed 30 years, despite the main demands of the 1979 revolution, the financial conditions of working class in Iran not only has not improved, poverty and destitute aspects and lack of income has become rampant amongst them. The situation is so bad that the International Labour Organization (ILO) has categorized Iran among the worst 3 countries in the world in terms of working conditions and the most basic rights of workers being denied. The working situation of youth and women has reached catastrophic proportions. Lack of work place safety, temporary monthly contracts, and blank contracts have become routine practice in hiring workers. The minimum wages in Iran is four times less than the poverty line. Families of millions of workers are constantly desperate to earn daily sustenance because of delayed payments for their labors, and the huge numbers of the unemployed and the ones in danger of becoming employed workers has created hell on earth for them and their families and dependents. To them, the only way out of such inhuman conditions is to make drastic changes in all levels of finances and social sectors.

Those inhuman conditions have been imposed on the Iranian workers when they were denied of all their internationally recognized rights in the passed 30 years. Any strike, protest or attempt to organize has been faced with suppression, threats, unemployment and national security related charges.

Despite the clear and present danger of suppression and unemployment, the Iranian workers filled the scenes with their protests against their backbreaking conditions. In hundreds of production and industrial centers centers, they organized many gatherings to show that they were not willing to continue to live in such inhuman living and working environments. We see some aspects of their protests in the passed month where many of the participants in the street movements consist of women, youth and their families.

The 7th session of the United Nations’ rotational review of human rights is being held at the time when the president and vice president of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Vahed Ossalou and Madadi, hte Syndicate of Workers of Haft Tapeh Sugar Cane Company Ali Nejati and Alireza Saghafy along with many other labour activists are in jail and a teacher like Mr. Farzad Kamangar is sentenced to be hanged. Many participants of the May Day celebrations are still awaiting court decisions and many other syndicate members are in a limbo of being suspended from their works.

We hope that demands of the Iranian workers of living honorable lives, away from any fear of suppression and threatening environment, will be considered in your session and is this issue is placed on the agenda of the 7th session of the United Nationsrotational review of human rights.

Their most urgent and most basic demands at the present time are:
-
Abolishment of executions, immediate and unconditional release of labour activists and all other social movements activists from jails,
-
Rescinding all charges against labour movement arrestees,
-
Immediate and unconditional freedom in formation of labour unions, without the need to have permission from managements, compliance with all labour related international conventions, eradication of all non-labour establishments from working environments, and to prosecute the suppressors and deniers of workers’ human rights,
-
Unconditional rights to have strike, protest, and freedom of speech,
-
Complete equality between men and women at work and in all other aspects of social, economical and family lives,
-
Total abolishment of child labour and providing educational and medical environment for all children.

-
The Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Vahed Bus Company
-
The Syndicate of Workers of Haft Tapeh Sugar Cane Company
-
The Free Union of Workers in Iran