به رغم اعمال محدوديتهاي شديد دولتي؛

روز جهاني زن در تبريز با برپايي کنگره پرشوري گرامي داشته شد

 

 

 

 

عصر روز 5 شنبه بيستم تيرماه، صدها تن از زنان و مردان آذربايجاني با حضور در تالار دکتر مبين تبريز،هشت مارس، روز جهاني زن را به رغم اعمال محدوديتها و تضييقات شديد دولتي، با تاسي از شعار جهاني حقوق زن جزئي از حقوق بشر است، بصورت پر شوري گرامي داشتند.

طبق اخبار مسموع، بدنبال دخالت و تاکيد مستمر و شديد اداره اماکن نيروي انتظامي،برگزار کنندگان زن کنگره مذکور در تبريزمجبور شدند به منظور جلوگيري از لغو مراسم با اهميت گراميداشت روز جهاني زن، شروط تحميلي حيرت انگيزي راتحمل کنند.

ممنوعيت اجراي مراسم به زبان تورکي آذربايجاني،ممنوعيت فروش کتابهاي تورکي،ممنوعيت ارايه برخي از مقالات رسيده به دبير خانه و ممنوعيت حضور برخي از شخصيتهاي زن و مرد آذربايجاني در اين کنگره، از جمله شروط اداره اماکن براي برگزاري کنگره زن بود!

ممنوعيت صحبت کردن به زبان تورکي آذربايجاني در کنگره به حدي جدي بود که مجري زن کنگره چندين بار مورد تهديدهاي پشت صحنه قرار گرفت!

اما به رغم همه اين تهديدات هنگامي که يکي از سخنرانان زن کنگره با حضور در پشت تريبون چند کلمه اي به زبان مادري حضار صحبت کرد، سالن اجلاس بدنبال کف زدنهاي ممتمد و هيجانزده مردم دقايقي طولاني بر خود لرزيد!

در اين کنگره بيش از هفتاد درصد شرکت کنندگان و اکثريت ارايه دهندگان مقالات از ميان بانوان بودند.

گفته مي شود مقالات قرائت شده از سطح علمي بالايي برخوردار بود. در پايان کنگره ،قطعنامه اي در دفاع از حقوق زنان و نيز اقوام قرائت شده است.

لازم به ذکر است که برگزاري اين کنگره، به رغم همه محدوديتهايش، نقطه عطفي در مبارزات زنان آذربايجان به شمار مي رود.

گفته مي شود نقش شاعره بزرگ تبريز،سرکارخانم ايپک(فرانک فريد) در برگزاري اين کنگره بسيار بارز بود.

خاطر نشان مي کنيم که دو هفته قبل، کنگره گراميداشت21 فوريه ، روز جهاني زبان مادري که قرار بود به دنبال تلاشهاي پيگير مهندس عليرضا صرافي،دبير کنگره، درهمين تالار دکتر مبين تبريز برگزار شود به دليل تغيير ناگهاني سياست مسئولين و عدم اعطاي مجوز مقامات رسمي در دقيقه نود لغو شده بود!

در حال حاضرنمايشگاه زيبايي که حاوي اثار 13 تن از زنان رسام آذربايجاني است در نگارخانه علي اکبر ياسمي تبريز به مناسبت روز جهاني زن از تاريخ 18لغايت 24 اسفند برپا شده و منتظر خيل عظيم مشتاقان خود مي باشد.

 

تبريز- تورک خاتين- 21/12/1383