مهندس مهدی نعیمی به جرم اعتراض به قتل عام ترکهای آذربایجانی درزندان اوین هست

 

مهندس مهدی نعیمی به علت گرامی داشت یادبود قتل عام ترکهای آذربایجانی درطول  جنگ اول جهانی توسط افراطیون ارمنی و کشتار در قرباغ توسط دولت ارمنستان بین سالهای 1990 تا 1993 در تاریخ 24/04/2005  از طرف نیروهای وزارت اطلاعات ایران دستگیر شده بود در زندان اوین نگهداری میشود.

جمهوری اسلامی از طرف  روشن فکران آذربایجانی متهم به دست داشتن در حوادث قرباغ میباشد و به همین  علت  نگران افشای نقش با اهمیت خود در بین  جمعیت 30 ملیونی ترک ساکن ایران هست.

در همین رابطه از تابستان سال گذشته نیز پرونده ای در جریان است. تابستان سال گذشته نیروهای وزارت اطلاعات ایران به مراسم سوگواری که برای کشته شدگان قرباغ در مسجدی در اردبیل برگزار شده بود حمله کردن وتعدادی را دستگیرکرده و با خود بردند.

گفتنی است جمهوری اسلامی با ارسال تجهیزات نظامی وتامین سوخت مورد نیاز ارتش ارمنستان به همراه افراد سپاه پاسداران  حمایت قابل توجهی از دولت ارمنستان در اشغال قسمتی از سرزمین جمهوری آذربایجان داشت.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر در آذربایجان جنوبی  سازمانهای مدافع حقوق بشررا از وضعیت مهندس مهدی نعیمی اگاه کرد و از عموم آزادی خواهان دنیا و رسانه های گروهی معتقد به آزادی بیان انتظار دارد افکار عمومی را ازاعمال رژیم ایران اگاه کنند.

 

با سپاس فراوان

سازمان دفاع از حقوق بشر در آذربایجان جنوبی ( ایران)

S.A.H.R

 سخنگوی سازمان

شاهین استاجلو

01/05/2005

تلفن و آدرس دفتر اروپا

004561661837

e-mail : Aylar2@hotmail.com