ستمرار انتفاضه( قيام)  الاهواز

اطلاعيه شماره: 3

 

ملتهاى شريف ، نيروهاى مترقى وآزاديخواه ايران، نيروهاى آزادانديش ومدافعين حقوق بشر در جهان

 

 چهار روزازانتفاضه ملت قهرمان عرب الاهواز ميگذرد وشور انقلابى سراسرمنطقه را فراگرفته ومردم به استقامت و  پايدارى خود همچنان ادامه ميدهند وبنا به اطلاعات رسيده ازشهر اهوازو سایر مناطق  ناآراميها استمرار يافته و  در  شهر اهواز تظاهرات واعتراضات  تا لحظه تنظيم اين گزارش ادامه دارد .

 در شهرهاى ديگر  از جمله شهر معشور منطقه كوره، مردم دست به تظاهرات زده  كه منجربه در گيرى هاى شديدى بين تظاهركنندكان و نيرهاى امنيتى وسپاه پاسداران گرديده  و در اثرآن  هفت تن شهيدوبيش از ده ها نفرزخمى و تعداد بسيارى  از آنان نيز دستگير شدند  

براساس اخبار رسیده از شهرك عبدالخان تظاهرات مشابهى نيزدر اين منطقه صورت گرفته  که براثر آن تظاهركنندكان جاده اهواز  انديمشك براى ساعاتى بستند.

وهمچنین در شهرهاى شوش ،عبادان ، عميديه ،خفاجيه ودهستان المرعى تظاهرات گسترده اى برپا شده است

رژيم براى دستگيرى مبارزان زخمى  بيمارستان بقائى را تحت كنترل شديد در آورده است وبراساس تماس تلفنى يكى از هواداران حزب ما ازمحل بيمارستان گلستان، کلیه زخمى شدگان اين درگيرى ها به جاهاى نا معلومى انتقال داده  شدند.

بر طبق اخبار رسيده تا امروز تعداد شهداى قيام مردم الاهواز 38 نفر شهيد كه 24 نفر از آنان در اهواز ،7 نفر در معشور ، 4نفردر حميديه  ، 3نفردر شوش وعبدالخان و  صدها مجروح وعده دستگير شدگان بيش از هزار نفر گزارش شده است.

  طبق اخبار رسيده شب گذ شته دو انفجار مهيب شهر اهواز را به لرزه در آورد كه يكى از اين انفجارها در پادگان لشكر 92 زرهى رخ داد  وانفجار ديگرى نيز  در آن حوالى بوقوع پبيوست .

 

همچنين يكى از قطارهاى باربرى مسير اهواز- محمره  بين شهرك پرديس وشركت نورد لوله  اهواز   توسط افراد نا معلومى واژگون شده است . 

 

 

 

برطبق اخبار واصله هموطنان  ايل بختيارى ما حمايت خودرا ازمبارزات هموطنان عرب خويش اعلام داشته  وضمن اعتراض به تلاش رژيم جهت سوء استفاده از آنان در سركوب حركت مردمى هموطنان عرب خويش از شركت در اين عمل خوددارى كرده و اظهار داشتند كه زير بار سياست تفرقه افكنانه رژيم نخواهند رفت

مردم شريف وغيور عرب الاهواز، همانطوريكه كه رژيم سركوبگر ولايت فقيه با توسل به شيوه هاى غير انسانى و قهر آميز خودمبارزات برحق  شمارا سركوب ميكندبه مبارزه مسالمت آميز  تا تحقق اهداف مشروع خود ادامه دهيد.

درود بر ملت عرب الاهواز، درود بر شهداى  راه حق،

درودبر مبارزين قهرمان انتفاضه الاهواز

 

حزب همبستگى دمكراتيك الاهواز