بيگانه تر از بيگانه !

 اسنادي ديگر از تبعيضات نظام آپارتايد حاكم در ايران

 

اخبار زير از هفته نامه حيدر بابا چاپ تبريز وابسته به استانداري آذربايجانشرقي انتخاب شده است:

 

تدريس زبان فرانسه در مدارس آذربايجانشرقي آغاز شد

بدنبال توافق دولتهاي ايران و فرانسه براي آموزش زبان فرانسه در مدارس ايران آموزش اين زبان به صورت آزمايشي در مدرسه راهنمايي قدسيه ناحيه 4 آموزش و پرورش تبريز آغاز شده است. به گزارش خبرنگار ما همچنين دبيران برگزيده از تمام استانها براي دوره باز آموزي زبان فرانسه به اين كشور اعزام شدند كه آقاي احدحميدي نيز از تبريز عازم پاريس شد. شايان ذكر است از سال تحصيلي آينده درس زبان فرانسه به جاي زبان انگليسي براي دانش آموزان داوطلب آذربايجانشرقي ارائه مي شود.

 

تدريس پنج زبان خارجي در مدارس

وزارت آموزش و پرورش مي تواند در مناطقي كه امكان تشكيل كلاس براي زبانهاي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي، اسپانيولي و روسي وجود داشته باشد نسبت به تشكيل اين كلاسها و برگزاري امتحان آنها اقدام كند. اين دروس علاوه بر درس زبان انگليسي كه در مدارس تدريس مي شود ، بر اساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، امتحانات دروس ياد شده برابر ضوابط و مقررات توسط وزارت آموزش و پرورش صورت مي گيرد و واگذاري اخذ امتحان دروس ياد شده به موسسه هاي واجد شرايط بلامانع است.

 

تصميميات فوق در حاليست كه دهها تومار و تجمع اعتراض آميز آذربايجانيها براي تحصيل به زبان مادري و اجراي اصل 15 قانون اساسي با بي اعتنايي كامل مسئولين جمهوري اسلامي ايران مواجه مي شود. آقاي محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در سفر خود به تبريز در گفتگو با دانشجويان و مردم اظهار مي دارند كه: اصل 15 قانون اساسي  بايد با محدوديتهايي كه ناظر بر وحدت ملي است عمل گردد! (باز نقل از روزنامه حيدر بابا).

رژيم شونيستي تهران بعد از گذشت 25 سال از تدوين قانون اساسي حتي در اجراي اصول اين قانون نيز زماني كه حق و حقوق 25-30 ميليون ترك و 70 درصد غير فارس زبان مطرح مي شود اهمال كاري مي كند . اصولي كه حتي ابتدايي ترين حقوق يك ملت را نمي تواند تامين كند اينچين قرباني مصلحت بازي هاي شونيستي ميگردد!

آيا زبان تركي يعني زبان 25-30 ميليون ايراني از زبانهاي فرانسوي ، ايتاليايي ، روسي ، اسپانيولي بيگانه تر است؟ اگر اينچنين است ديگركساني را كه خواهان استقلال آذربايجان هستند نمي توان شماتت كرد!

 

ياشار تبريزلي

3 فروردين 1383