م.اورومچو (اورميه)   19 ارديبهشت 1384 

               ديروز 18 ارديبهشت اكبر اعلمی نماينده مردم تبريز در مجلس شورای اسلامی و كانديدای انتخابات رياست جمهوری به اورميه سفر کرده بود. اعلمی عضو كمسيون امنيت ملي  مجلس می باشد.

                 اكبر اعلمي در اين سفر تبليغاتی با حضور دردانشکده علوم دانشگاه اورميه (نازلی) در بين انبوهی از دانشجويان اين دانشگاه به تبين نظرات و انديشه های خود پرداخت و ضمن انتقاد از عملكرد دستگاهای دولتی و جناحهای حاكم خواستار ارج نهادن به خواستهای مردم و قوميتهای ساكن ايران خصوصا قوم آذری(!؟) شد و قول داد كه اگر به رياست جمهوري انتخاب شود  با وضع اسفبار رانتخواری در جامعه بشدت برخورد خواهد نمود. اكبر اعلمی كه در اين جلسه به فارسي سخن می گفت مورد اعتراض دانشجويان اين دانشگاه قرار گرفت كه فرياد مي زدنند اينجا آذربايجان است و شما نيز توركيد، چرا به زبان فارسي صحبت مي كنيد؟

                 بعد از سخنراني، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

               سؤالات دانشجويان:

                 - نظر صريح خود را در مورد تجمع  سياسی قلعه بابك در 10 تير و حضور نيروهای مسلح و بازداشت تجمع كنندگان را بگوييد؟

                 - چرا شما كه تورك هستيد و اينجا نيز آذربايجان به زبان فارسی صحبت مي كنيد و چگونه به 35 ميليون آذربايجاني كه دارای زبان،  فولكلور،  تاريخ، موسيقي، دين و ... مشترك مي باشند كلمه قوم را به كار می بريد؟

                 - برنامه مدون خود را در مورد اصل 15 و زنده كردن و تقويت زبان توركی آذربايجانی بفرمائيد؟

                 اعلمي در پاسخ اين اعتراضات و سوالات با طفره رفتن از جواب دهی با ادبياتی به شيوه جريانهای پان ايرانيست چنين گفت:

                 منطقه قلعه بابك، منطقه اي سر سبز است و می تواند يك مركز توريستی باشد(!!)، در ايران يك ملت وجود دارد و بقيه قوم تلقی می شوند و بايد حقوق آنها نيز محترم شمرده شود، وی در مورد اصل 15 نيز گفت: من اصل 15 را اجرا خواهم كرد و در مجلس نيز هم كه بودم در اين مورد فعاليت كرده ام. اعلمی اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را حداقل حقوق اقوام خواند و بارها تأکید کرد که: " رئیس جمهوری که نتواند اصل 15 را اجرا کند رئیس جمهور نیست". در ادامه به تلاشهای خود در مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن اصل 15 و اینکه این تلاش حتی از ناحیه مدعیان حقوق اقوام و اصلاح طلبان با کارشکنی مواجه شد اشاره کرد.

                 اكبر اعلمي عصر همان روز  باحضور در مسجد ابوالفضل اورميه در بين مردم حاضر در جلسه به تكرار نظرات خود پرداخت ولی برخلاف مراسم دانشگاه به زبان توركی (تورکی صدا سيمايی)  صحبت نمود. او اين بار روی كلمه آذربايجان، تاريخ مشروطيت و ستارخان، قوميتها، اصل 15 و تبعيضهای اقتصادی در آذربايجان مانور داد. بعد از پايان سخنرانی يكی از حاضرين جلسه با اعتراض به وی گفت كه آقای اعلمی لطفاَ جنابعالی بيشتر تاريخ آذربايجان را مطالعه فرمائيد و تاريخ را وارونه نكنيد.  يكی ديگر از حاضرين با قرائت قطعه شعری از شهريار  انتقاد كرد كه چرا آقای اعلمی از تغيير اسامی توركی جزاير درياچه اورميه و اعتراضات صورت گرفته صحبت نكردند و كلمه قوميت را در مورد 35 ميليون آذربايجانی بكار مي برند و چرا در آذربايجان نود درصد كلمات مورد استفاده را فارسي بكار مي برند؟

               اكبر اعلمی در جواب اين شركت كننده به تندی جواب داد كه شما مرا محاكمه مي كنيد و قصد تخريب مرا داريد و ما يك ملت داريم و فرقی نمی كند توركي صحبت كنم و يا فارسی!!!

               سؤالات ديگری که مطرح شد:

                 - لطفاَ بصورت آشكار و پوست كننده نظر خود را در مورد حركت ملی آذربايجان، جنبش دانشجويی داخل حركت و فشارهای امنيتی بر روی نشريات هويت طلب بفرمائيد ؟

               - شما عضو كمسيون امنيت ملی مجلس  و يك آذربايجانی هستيد، هنگام بازداشت غير قانونی و ناحق شركت كنندگان در مراسمهای قلعه بابك، گراميداشت  دكتر زهتابی، ستارخان، صفرخان و ... چه دفاعی از حق شهروندی شركت كنندگان نموده ايد؟

                 - اگر در نهم و دهم تيرماه امسال نيز شركت كنندگان در مراسم قلعه بابك بازداشت شوند، شما به عنوان نماينده مجلس و يك آذربايجانی به اين مسئله اعتراض خواهيد نمود؟

                 اكبر اعلمي بصورت آشكار از جواب دادن به اين سوالات نيز طفره رفت و گفت كه بنده از جمله كسانی هستم كه به اين بازداشتها اعتراض نموده ام و ادعا نمود كه مسبب آزادی بازداشت شدگان 4 اورديبهشت ( 24 آوريل )  در تهران وی بوده  و گفت كه در مورد آزادی مهدی نعيمی از فعالين حركت ملی چندين نامه به وزير و وزارت اطلاعات نوشته است و در مورد تغيير اسامی جزاير نيز خواستار استيضاح وزير آموزش پرورش شده كه متاسفانه هيچكدام از نمايندگان آذربايجان مجلس همكاری ننموده اند.

                 در حاشيه:

                - پلاكاردهای تبليغی اكبر اعلمی در سطح شهر به زبان فارسی بوده و تنها عبارت ياشاسين ايران، ياشاسين آذربايجان بين آنها به زبان تورکی بود.

               - تراكت هايي در سطح شهر پخش شده بود كه بر روی آن نوشته شده بود مردم به پا خيزيد كه ستار خان و باقر خانی ديگر از آذربايجان به پا خواسته.

          -اعلمی در مورد آمریکا گفت:" آمریکا مانند بوفالویی است که هم شاخ دارد وهم شیر و ما در این 26 سال فقط به شاخ آن توجه کرده ایم و با آن در افتاده ایم".

          -اعلمی از صدا وسیما به عنوان شورای نگهبان دوم یاد کرد و با اشاره به پوشش خبری سفر لاریجانی به آذربایجان شرقی از سیاست تبعیض آمیز صدا وسیما انتقاد کرد.

urumchum@yahoo.com