اطلاعيه شماره 5 حزب همبستگى دمكراتيك اهوازدر مورد ادامه انتفاضه  ملت اهواز

 

هشت روز از انتفاضه  ملت عرب اهواز ميگذرد ، مردم اهواز مصمم اند تا تحقق خواسته هاى برحق خود از پاى ننشسته و همچنان به تظاهرات خود عليه رژيم ادامه ميدهند .

جمهورى اسلامى با گسيل نيروى هاى امنيتى فراوان به  منطقه و محاصره كليه شهرها سعی درفرو نشاندن قیام بحق ملت عرب دارد.لیکن مردم برغم یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم ،با برپائی    تظاهرات در بعضىاز محله ها درشب و روشن کردن آتش در خيابانها به قيام خود ادامه ميدهند.

طبق گزارشهاى رسيده از اهواز طى دو روز گذشته در منطقه سياحى (سه راه محمره) گروهى از جوانان انتفاضه با نارنجكهاى دستى به تجمع نيروهاى امنيتى نظام مستقر در آن منطقه هجوم نموده وتعداد زيادى  از آنان را به هلاكت رساندند .

شب گذشته جهاد سازندكى (نصر خوزستان) واقع در نزديكى روستاى سيد خلف  به آتش كشيده شد.

طبق اخبار رسيده رژيم  از  عوامل مزدور خودكه بعضى از آنان عراقي ، لبناني و خليجى هستند  ، با پوشيدن لباس عربى (دشداشه)  آوردن آنان به منطقه  اهواز براى فريب دادن افكار عمومى ايرا ن وجهان بعنوان عرب اهوازى براى اهداف شوم خود استفاده ميكند.  

  بنا به گزارشهاى رسيده امروز جمعه 22/4/2005 رژيم درشهر اهواز بنفع خود تظاهراتى ترتيب داده بودكه تعدادآنان خيلى اندك گزارش شده است .   مردم  ماآنرا تحريم  واز شركت در آن خوددارى كردند، و رزيم در اين تظاهرات از افراد فوق الذكر بعنوان عرب اهوازى استفاده نمود.از جهت ديكر تعداد زيادى از مردم عرب براى برهم زدن نماز جمعه اهواز  به آنجا رفته وشعارهائىبر عليه جمهورى اسلامى سردادند

در شهر خفاجيه يك نوجوان سيزده ساله با بالا رفتن بر يكى از دكلهاى برق خيابانها  برچم الاهواز را بر روى دكل برق نصب نموده كه در حين نصب كردن پرجم  هدف گلوله هاى   نيروهاى سر كوبگر امنيتى قرار گرفته وبه شهادت مى رسد.

 

مردم دلاور دارخوئين به طرح استعمارى نيشكر در آن منطقه هجوم برده وقسمتى از آنرا به آتش كشيدند.

نيروهاى امنيتى  از مجروحين انتفاضه كه در بيمارستانها بسترى هستند  مراقبت شديدبعمل آورده وبس از بهبودى نسبى ، آنان را به بازداشتكاهها منتقل مى كنند

وهمچنين در شهر شوش مردم عرب دست به تظاهرات گسترده اى زدند كه منجر به درگيرى با نيروهاى امنيتى كرديد واما  آماردقيقى از شهدا ومجروحين اين درگيرى تا كنون بدست ما نرسيده است.

اسامى تعدادى از شهداىانتفاضه اهواز كه از تاريخ 15/4/2005 تا21/04/ 2005 به دست ما رسیده عبارتنداز:

 

1.راضى عبود الحسون عبيات 2-مهدى عبدالحسين سبهانى3- هادى عبدالنبى سبهانى 4- نادر خسرجى 5- احمد بن على 6- عارف حسن جلالى 7- حسن عباس جلالى 8- مهدى عباس عفراوى 9- داغر ملا راضى الشموس 10- ناصر حيدرى 11- احمد سوارى آلبوناهى 12- سعيد نواصرى  13- عبد نواصرى 14- ناصر دغاغله 15- ناصر غزلاوى 16 صادق نواصرى 17 ناصر عبيات 18- عدنان سار ى 19- حاتم عبيات 20- حسيمن حزباوى 21- صمد حزباوي 22- علي حزبه اي 23- سعيد ريحاني 24- علي الكعبي 25- محمد حزباوي 26- عبدالرحمن طرفي 27- عبدالحسين محمد زاده28- توفيق ساعدي 29- ناجى مزرعاوى  30- جعفر حزباوى 31- حسين ناصرى 32- سعيد عنصرى 33- ناصر خسرجى 34- سيد خلف موسوى 35- مهدى يزدان عبياوى 36- اسماعيل مزرعه 37- على عبيات 38 ابراهيم غزى 39 حسن سوارى 40 على محمد فريسات 41- على فاخر سعيداوى 42- ناجى عبيات 43- علم خسرجى 44- رضا عبدالحسين عبيداوى 45- مهدىحنون حيدرى 46- موسى شموس 47- ناهى عبيات 48- على سبهانى 49- احمد الحايى الكعبى 50- جليل كريم الكعبى 51- موزان الكعبى .  

 

حزب همبستگی دمکراتیک اهواز

22/04/2005