Al-Ahwaz Arab People Democratic-Popular Front

جبهه دمكراتيك مردمي خلق عرب احواز


اطلاعيه شمار 3

 

در گیریها ي ملت عرب احواز با اشغالگران ادامه دارد

 

انسانهاي ازاده ملل تحت ستم ملي در ايران نيروهاي مترقي ايران و جهان سازمانهاي حقوق بشر.

بنا به اطلاعات موثق و تا انتشار این خبر ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی جنبش مردمی خلق عرب احواز در کلیه شهرهای احواز و روستهای آن ادامه دارد .

گزارشها حاکسیت که ملت عرب احواز شب گذشته با نیروهای سرکوب گر رژیم در شهرخفاجیه ( سوسنگرد) و روستاهای تابعه ان ؛ شهر حمیدیه و روستاهای تابعه , شهر سوس و شاور و روستهای تابعه آن شهر احواز خصوصا بخشهای انغلاب ( شالنگ اباد) کوت عبد الله , رفیش ، عامری ؛ گاومیش اباد ؛ زرقان وزویه , شهر (شهدا )ملاشیه درگیریها ادامه دارد ملت عرب احواز در درگیریها بسیاری از مراکز و ماشینهای دولتی را به اتش کشیده پادگان هاشمی در مسیر احواز به خفاجیه را به تصرف کامل خود در اورند . گزارشها همچنین حاکی است که مردم شهرهای قهرمان عبادان و محمره و فلاحیه دیشب به تجمع و تظاهرات پرداخته که با شدت توسط سرکوبگران تظاهرات انان در ساعتهای 12 نیم شب سرکوب گردید.

گزارشها حاکیست که رژیم تاکنون برای مهار جنبش ملی ملت عرب احواز علاوه بر تیر جنگی ازوسائل چون گاز سمی خاصی که با عث تخدیر مصدومین میشود وهمچنین از تفنگهای سچمه ای علاوه بر هلکبترهای پخش اب گرم وگاز اشکاور استفاده نموده است .

انسانهای آزاده ملت عرب احواز که برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می کند طی دو روز گذشته فریاد آزادی خواهی خود و ملل تحت ستم ملی رابه جهانیان رساند ما افتخار داریم که طی دو روز گذشته فریاد ازادی رابه بهای بخاک خفتن21 شهید و صدها مجروح و بیش از 5000 بازداشتی به دنیا اعلام نمودیم باشد تا فریاد ازادی خواهی ملل تحت ستم وکلیه ازادی خواهان در ایران در کنار ملت ما باعث عقب نشینی رژیم اشغالگرایران از سر زمینهای ما شد ه پرچم آزادی ملل برای , برابری , ازادی و حق تعیین سرنوشت به اهتزاز در اید.

لازم به ذكر است كه ميان بازداشت شدكان بيش از 50 كودك زير 13 ساله توسط اشغالكران به نقاط نامعلومي منتقل شده اند.

 

سرنگون باد جمهوری فاشسیتی اسلامی در ایران پیروز باد مبارزات ملل تحت ستم ملی در ایران

پیروز باد نبرد انقلابی خلق عرب احواز برای حق تعیین سرنوشت , برابری و دمکراسی

 

جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز

 

17/4/2005


www.alahwaz.com

برای تماس مستقيم با این: 00447940912879 و 0031645458559

برای تماس با سخنگوی جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز رفیق ابو شریف

0014168304364