برادر و خواهر عرب

 

برادر و خواهر عرب اين اولين دفعه اي نيست كه اعراب ساكن ايران به خاطر عرب بودن سركوب و شهيد مي شوند. اما آرزو مي كنيم كه هر چه زودتر شاهد پايان فجايعي باشيم كه در آن به نام امنيت و وحدت ملي ، انسانها به قتلگاه و ملتها به پرتگاه فرستاده مي شوند.

برادر و خواهر عرب مي گويند نامه جعلي بود ، اما من و تو مي دانيم كه حتي اگر نامه هم جعلي باشد 84 سال تحقير و تبعيض ديگر جعلي نيست و گرنه حتي يك نامه غير جعلي هم اينجنين خشم ملت عرب را بر نمي افروخت! مي گويند آتش خوزستان را  عوامل خارجي بر افروختند ، اما چگونه است كه بوق و كرناي حاكمان مركز نشين را ياراي مقابله با پچ پچ چند نفر خارج از مرز نشين نيست؟!

برادر و خواهرعرب ، من و تو مي دانيم كه انكار و بر چسب زني روش آنها است. در قيام 29 بهمن 1357 تبريز گفتند ، آنها تبريزي نيستند بلكه از آنسوي مرزها آمده بودند! در تجمع صد هزار نفري قلعه بابك گفتند آنها عوامل تركيه هستند! خوشا به سعادت دولت تركيه كه چندين صد هزار مامور در كشور همسايه دارد! يك روز پان ترك و پان عرب مي شويم و يك روز تجزيه طلب ، يك روز آشوبگر مي شويم و روز ديگر جاسوس!

برادر و خواهرغيور عرب ، امروز شجاعت و جسارت تو صداي ملل مظلوم ساكن ايران را به گوش دنيا رساند. باشد كه انسانهاي آزاده و مدافعين حقيقي حقوق بشر اين ناله بر آمده از ساليان دراز تبعيض و  تحقير و سركوب را بشنوند. چه قدر عجيب است كه در سالهاي آغازين قرن 21 در كشوري زندگي مي كنيم كه در آن ملتي را برتر از ملت ديگر مي پندارند! كشوري كه در آن تكثر هويتي و ملي و فرهنگي را بر نمي تابند و سلب حقوق اوليه ملتها را كاملا طبيعي مي پندارند! كشوري كه در آن عرب روي بستري از ميليونها بشكه نفت در فقر و عقب ماندگي به سر مي برند در حاليكه برجهاي مسكوني مركز نشينان سر به فلك مي كشد. كشوري كه در آن روستايي بي كار آذربايجاني بايد به جمع آوري زباله هاي اين برج نشينها مشغول گردد. من وتو در كشوري زندگي مي كنيم كه در آن حق نداريم به زبان مادري خود را تحصيل كنيم! مو ضوعي كه براي هيچ انسان متمدن و متفكري قابل هضم و درك نيست! در كشوري زندگي مي كنيم  كه گويي  تماميت ارضي اش از مو باريكتر است و با تاسيس يك كودكستان به زبان تركي  يا عربي گسيخته خواهد شد! اما من و تو مي دانيم كه تماميت ارضي و امنيت ملي داستاني بيش نيست ، دعوا بر سر نفت و معدن و سرمايه من و توست!

برادر و خواهر عرب در كشوري زندگي مي كنيم كه با سرمايه مادي و معنوي من و تو ساخته شده است ، كشوري كه زبانش را ، شعرش را ، هنرش را ؛ موسيقي را من و تو ساختيم ، كشوري كه انقلابش را ، مشروطه اش را ، دموكراسي اش را من و تو رهبري كرديم . اما اكنون به ما فخر مي فروشند و من و تورا تحقير مي كنند! توپ و تفنگ دشمن را تحمل كرديم تا مبادا تار مويي از سر مركز نشينان كم شود و مرز هاي كشور مخدوش شود! اما افسوس كه همين مرزها چون لبه هاي تيغي عليه هويت ما به كار مي رود! ترك و عرب  را انيراني ( غير ايراني) مي شمارند كه زبانشان را به ميليونها آريايي پاك نژاد تحميل كرده اند! و اكنون نيز مي خواهند از شر اين زبانهاي تحميلي خلاص شوند. امروز حتي به نامهاي زاد و بوم ما نيز رحم نمي كنند! حتي چشم ديدن چند نام تركي بر روي چند جزيره چند متري را نيز ندارند!

برادر و خواهر عرب امان از دست مركز نشين ! او نه در امروز بلكه در ديروز زندگي مي كند! او بدبختي هاي امروز خود را به گردن ترك و عرب مي اندازد و براي گريز از مشكلات و حقايق به تخيلات 2500 سال پيش خود پناه برده و مرهم درهايش را در ويرانه هاي تخت جمشيد مي جويد. او آنچنان غرق در ماليخولياي آريايي و توهمات خود بزرگ بيني شده است كه نمي تواند قبول كند كه عصر قيوميت و پادشاهي به سر آمده است و او نيست كه مصلحت ملل را تشخيص داده  و امنيت و وحدت را تبيين مي كند  و مرزها را ترسيم! اين مردمان و ملتها هستند كه خود تصميم گيرنده خويش هستند. مضحك تر اينكه اين مركز نشين ادعاي دموكراسي و مردمسالاري نيز مي كند!

برادر و خواهر عرب امروز كه بتهاي آريايي ترك خورده و به لرزه افتاده اند ، اين اتحاد من و تو است كه مركز نشين مغروري را كه غرق در تخيلات بزرگ بيني است در جاي حقيقي خود خواهند نشاند وراه را براي دوستي و اتحاد حقيقي و طبيعي ملتها و انسانها باز خواهد كرد.

 به اميد برادري و برابري ملتها

يك آذربايجاني