کوه موش زایید

 سرانجام کانون مدافعان حقوق بشر ایران بیانیه ای درباره حوادث اخیر خوزستان صادر کرد.

 کانون مدافعان حقوق بشر ایران که برای موردی همچون اخراج خبرنگار روزنامه همبستگی از مجلس بلافاصله و بعد از یک روز بیانیه بلند بالایی صادر و آن مساله را محکوم کرد اکنون پس از گذشت ده روز و شهادت بیش از 50 تن از هموطنان عربمان ودستگیری صدها تن دیگر بیانیه ای صادر نمود که نوعی کلی گویی است و رگه هایی از شووینسیم فارس را می توان در جای جای آن دید.

 بیانیه به درستی از تبعیض موجود درمیان قومیت ها وضرورت رفع محرومیت و تبعیض صحبت می کند وهر گونه خشونت و تعدی و تجاوز از قانون و حقوق را محکوم می نماید.

 اما نکته ای که در این بیانیه به چشم می خورد این که تهیه کنندگان آن تعمدا در هیچ جا نامی از مردم عرب خوزستان نبرده اند واز اصطلاح کلی و مبهم مردم خوزستان استفاده کرده اند و این البته می تواند نشانگر نفرت آنان از عرب ها باشد که آنان را واداشته حتی واژه عرب را به کار نگیرند.

 دومین موردی که این شووینیسم را هویدا می سازد جمله زیر است که می گوید:" بی گمان خوزستان پاره تن سرزمین پارس است".

 برای ما روشن نیست این سرزمین پارس کجاست؟ میهنی که عربهای خوزستان می شناسند ایران است ونه پارس که آقایان نویسنده نامه به کار گرفته اند.

 ما می دانیم برخی از سردمداران این کانون از ناسیونالیست هایی هستند که هنوز در رویای سرزمین پارس به سر می برند. گویا آنان هنوز صد سال ازقافله تاریخ عقب اند ونمی دانند نام این سرزمین چند ملیتی به ایران تبدیل شده است و پارس فقط نام یکی از اقوام ایرانی و تنها بخشی از سرزمین ایران است. و ما البته کاربرد این اصطلاح را توهینی به همه قومیت های ایرانی وبه ویژه عرب ها می دانیم.

 بیهوده نیست که ما شاهد تشکیل گروه هایی مانند سازمان حقوق بشر کردستان یا سازمان حقوق بشر آذربایجان هستیم زیرا اینان احتمالا قبل از ما عربها از چنین امامزاده ای مایوس شده بودند و برما عربهای ایرانی است که سازمان خاص حقوق بشر خود رابه وجود آوریم زیرا امیدی به این شووینسیت های فارسگرا نیست.

 اکنون متاسفانه پس از روزها پیگیری فعالان عرب اهوازی، سردمداران این کانون ودر راس آنها خانم شیرین عبادی این بیانیه آبکی را صادر کرده اند که درواقع می توان گفت: کوه، موش زایید.

 ما از فعالان قومیت های ایرانی مقیم خارج می خواهیم که مجامع بین المللی حقوق بشر  را از وجود چنین بیانیه ای که در خبرگزاری ایلنا آمده و نیز از افکار شووینستی و ضد عربی  گردانندگان کانون مدافعان حقوق بشر مطلع سازند وبه آنان بگویند که این کانون در واقع کانون مدافعان حقوق بشر پارس است ونه ایران.  

 جمعی از روشنفکران عرب ایرانی