بیانیه مشترک حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی(گاموح)

و جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز

 

قیام ملی ملت عرب احواز بر علیه شونیسم فارس مبارک باد

 

بمناسبت  80 مین سالگرد اشغال احواز (20 آپریل 1925 ) توسط شونیسم فارس و از طرفی  افشای نامه ی کاملا محرمانه ی دفتر ریاست جمهوری ایران دال بر جابجایی اکثریت ملت عرب احواز (خوزستان) حداکثر در 10سال اخیر به سایر مناطق و جایگزینی ملت ترک آذربایجان در احواز ، باعث طغیان و قیام ملی ملت زجر کشیده و مظلوم عرب احواز گشت.

نتیجه درگیریهای روزهای اخیر بین ملت عرب و مزدوران شوونیسم تا به امروز نابودی چندین بانک و دوایر دولتی و دو پایگاه نظامی و...از طرفی منجر به شهادت 22نفر، صدها زخمی  و دستگیری صدها نفر از فعالین ملت عرب شده است .

 

حاکمین شونیسم اسلامی از ثروت هنگفت نفت عربها در احواز ،نه در جهت رفاه و ترقی اجتماعی و پیشرفت فرهنگی ومعنوی ساکنین بومی عرب بلکه در جهت اضمحلال و استعمار و آسیمیلاسیون آنان استفاده می کنند. سهم ملت عرب از صدور میلیونها بشکه نفت و گاز ، تنها دریافت هزاران متر مکعب دودی است که بر جای می ماند.برای ماندگاری این غارت در پی تشدید روند کوچاندن و جابجایی صاحبان اصلی این مناطق هستند.

 

کینه ی دیرینه ی شونیسم فارس علیه ترک و عرب در بیش از هشتاد سال اخیر در غارت ثروتهای مادی و معنوی ، در قتل عامهای فیزیکی ، در تحقیر و حقارتهای ملی و در سایر اشکال متعدد دیگر چه علنی و چه غیر علنی بدفعات دیده شده است .

اینبار تنها انتشار دو نامه  از طرف ارگانهای دولت جمهوری اسلامی بر علیه دو ملت ترک و عرب نشانی دیگر از دامنه ی کین و نفرت آنان بر ماست.

 

اداره ی آموزش و پرورش آذربایجان غربی دردستورالعملی به نهادهای ذیربط  خود آنان را ملزم کرد تا نامهای 60 جزیره دریاچه ی ارومیه را از ترکی به فارسی بر گردانند. و طبق بخشنامه ی آن اداره در کتابهای سال دوم متوسطه درج و در کلاسها تدریس شود. بعد از افشای ماهیت این حرکت  شونیستی توسط نیروهای حرکت ملی آذربایجان جنوبی مسئولین امر بر جعلی بودن این گزارش استناد کردند.

 

در نامه ی دوم از طرف دفتر ریاست جمهوری در ادامه ی بخشنامه ی 416/7/5/97/2- ب در چند ماده ی مشخص چگونگی جابجایی ملت عرب و جایگزینی 1.5 میلیون ترک آذربایجانی در کمتر از 10سال خواسته می شود . طرق از بین بردن اسامی ونابودی هر آنچه که نشانی از موجودیت ملت عرب در احواز باشدبطور مشخص در همین دستورالعمل طرح می گردد نهایت انتقال سرمایه ی معنوی عرب (قشر تحصیل کرده اندیشمندان و متخصصین) به خارج از احواز  در خواست شد.

با شروع اعتراضات گسترده ملت عرب احواز مسئولین رژیم بر جعلی بودن گزارش متوسل شدند.

 

  

 

 

ملل مبارز ترک و عرب:

کین و نفرت شونیسم فارس بر علیه دو ملت مغرور و مظلوم ترک و عرب ریشه ا ی تاریخی دارد، وحشت وحدت سیاسی ملل تحت ستم ملی در ایران، خواب بر چشمان نژادپرستان حرام کرده است.

آنان از هر حیله ای و تاکتیک غیر انسانی بهره می جویند تا آنان را رودر روی هم قرار دهند. اگر امروز بر آنند تا با کوچاندن اجباری ترک آذربایجانی با سواستفاده از اهرمهای بیکاری ومعیشت اقتصادی ترک و عرب را در مقابل هم قرار دهند مدت زمانی است با همین شگرد با جابجایی  ملت کرد و جای دادن آنان در آذربایجان تلاش در جهت تغییر گام به گام بافت اتنیکی آذربایجان غربی را دارند. باید هوشمندانه در مقابل این شیوه غیر انسانی شونیسم فارس متحد شویم.

ملت مبارز و هوشیار عرب :

قیام شکوهمندانه ودلیرانه ی شما مدافعان واقعی دمکراسی و حقوق انسانی در روزهای اخیر در شهرهای احواز مبارک باد. هر قطره خونی که بر زمین می ریزند ،پیامگر پاره شدن زنجیرهای اسارت بر دستان نحیف و درد آلود شماست.

 

درپنجمین کنگره میلیونی ملت قهرمان آذربایجان جنوبی در قلعه ی بابک شعار

                    " ترک- عرب وحدت تان مبارک "   

لرزه بر اندام رژیم شونیستی جمهوری اسلامی افکند واز طرفی نویدگر صبح آزادی دو ملت بود .

 

ما ضمن ستایش مبارزات دلیرانه ی شما ملت عرب احواز و ملت ترک آذربایجان جنوبی در جهت  حق تعین سرنوشت ملی خود ، سیاستهای ددمنشانه ی جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم میکنیم.

 

 

جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز

حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی(گاموح)

16-04-2005