گزارش جلسه 23 آوریل "کنگره ملیت ها ی ایران فدرال" در لندن

 

 

هیات  اجرائی کنگره ملیت های ایران فدرال  در 23 آوریل 2005 ( برابر با سوم اردیبهشت 1384) ، اجلاس خود را در لندن برگزار کرد و تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:

 

1-      "کنگره" نخست به بحث در باره مساله عرب در منطقه اهواز پرداخت  و حمایت قاطع خود از جنش بحق ملت عرب در اعتراض به سیاستهای جمهوری اسلامی دایر بر پاکسازی قومی در منطقه اهواز و محو هویت ملی خود، اعلام نمود.

2-      "کنگره  " بعداز بحث در باره پیش نویس اساسنامه  ، آنرا تصویب کرد که از این پس مبنای  کار پا یه عملی آن در پیشبرد بر نامه خود قرار خواهد کرد.

3-      سخنگوو معاونین وی را انتخاب کرد.

4-      محل موقت دبیرخانه را تعیین کرد.

5-      "کنگره" تصمیم گرفت که سایت انترنتی ویژه خود را راه انداخته و برای راه انداختن رسانه های دیگر خبری نیز اقداماتی انجام دهد.

6-      "کنگره " همچنین به بر آورد مقدماتی از بودجه خود و هزینه های جاری آن پرداخت.

7-      بعد از بحث در باره عضویت های جدید ، عضویت سه تن از متقاضین را رد ، و دومورد دیگر را موکول به بر ررسی و کسب اطلاعات بیشتر ، و دو کاندیدای عضویت را باتفاق آراء به عضویت پذیرفت که عبارتند از :

1-      جبهه ملی آذر بایجان

2-      کانون فرهنگی آذر بایجان

 

 

 

" کنگره ملیت های ایران فدرال"

8 اردیبهشت 1384    (برابر با 27 آوریل 2005)

 

 

 

1-جبهه متحد بلوچستان

2- جنبش فدرال دموکرا ت آذربایجان

3-حزب دموکرا ت کردستان ايران

4- حزب مردم بلوچستان

5- حزب همبستگی دموکراتیک اهواز

6- سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن

7-کومله- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران