در 9 و 10 تيرماه

آذربایجان در قورولتاي کبير قلعه جمهور سخن خواهد گفت!

 

 

 

اعضاي کميته اعاده نام ابدي آذربايجان بر استان اردبيل(کمیته اعاده)در تاريخ نهم و دهم تيرماه در قورولتاي کبير قلعه بابک بصورت جدي حضور خواهند داشت.

اما کميته اعاده:

  - نظر به اينکه اخیرا در هیات دولت بحث تاسیس ایالتهای منطقه ای و یا در تبلیغات کاندیداهای انتخابات دور نهم ریاست جمهوری موضوع حرکت به سوی فدرالیسم اقتصادی مطرح شده است،

- نظر به اينکه اخیرا بر اساس يک سند موثق افشا شده گروههاي پان آريانيستي در وزارت آموزش و پرورش بصورت ناموفقی در صدد بر آمدند تا اسامی ترکی جزایر دریاچه اورمیه را به فارسی تغییر دهند و همچنین در سند رسما تکذیب شده دیگری راهکارهایی برای افزایش مهاجرت آذربایجانیها به مناطق عرب نشین ارایه شده است ،

- نظر به اینکه در کنگره ربع رشیدی در تبریز آقای پرویز ورجاوند با تجاهل تمام اظهار کرده که آذربایجانیها ترک نیستند و این اظهارت ضد تاریخی مورد تشویق مدیریت دولتی کنگره قرار گرفته است،

- نظر به اينکه جناب آقای عباس لساني و هفت تن از همراهان مبارز وی به جرم دفاع از حقانیت آذربایجان در برابر داشناکهای ارمنی از سوی دادگاه انقلاب این شهر به شلاق محکوم شده اند ،

- نظر به اینکه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ملت آذربایجان وحدت و همبستگی ملی خود را بصورت شگرفی نشان داده و در هر دومرحله انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری نه بزرگی به طرفداران توهم آریایی گفته است،

از همه شرکت کنندگان در قورولتاي کبير قلعه بابک تقاضا دارد:

1- با صداي بلند اعاده نام ابدي آذربايجان بر استان اردبيل و همچنين بر تمام مملکت هزاران ساله آذربايجان را فرياد کشند و مخالفت مدنی خود را با هر گونه طرح تجمیعی که شامل همه اراضی تاریخی ده استان آذربایجانی ایران نمی باشد و یا فدرالیسم متعارف جهانی را شامل نمی شود ابراز دارند.

2- اعاده نام همه اسامي ترکي و آذربايجاني منسوب به اراضي آذربايجان و دیگر مناطق ترک نشین کشور را به اسامي اصلي خواستار شوند و هر گونه سیاست منطبق با اپارتاید که در راستای مهاجرت آذربایجانیها اعمال می شود را محکوم کنند.

3- سياست یک بام و دو هوای نهادهاي دولتي را در اعاده نام کرمانشاهان و تاسیس استانهاي خراسان شمالی،رضوی و جنوبی با حفظ نام خراسان و درمقابل تفریق شوونیستی اراضی آذربايجان از تحت نام ابدی آذربایجان را بصورت جدی تحت سئوال قرار دهند.

4- ضمن محکوم کردن چهره های فاشیست شرکت کننده در کنگره ربع رشیدی همه تلاشهای ضد آذربایجانی صورت گرفته از سوی نهادهای خدمتگزار دولتی و غیر دولتی به شوونیسم آریایی را محکوم کنند و خواهان توقف تحریف تاریخ، توهین به ملت آذربایجان و نیز به رسمیت شناخته شدن قتل عامهای وحشیانه صورت گرفته توسط داشناکهای ارمنی، فاشیستهای کورد و شوونیستهای آریایی علیه ملت آذربایجان طی قرن گذشته شوند وهمچنین هوشیاری خود را نسبت به خبرنگاران مزدوری که به رغم آذربایجانی بودن، منافع شوونیسم آریایی را بر انتشار اخبار واقعی ترجیح می دهند حفظ کنند.

4- احکام ناعادلانه و شوونیستی صادر شده علیه فعالان حرکت ملی در اردبیل را محکوم کرده خواهان عذرخواهی قاضی آرمنو فیل و مسلمان ستیز این محکمه شوند.

5- با ارایه تحلیل های ملی از نتایج غرور آفرین انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان ، جریانها و نهادهای شوونیستی و فاشیستی را محکوم کرده بیش از پیش نسبت به تبیین طرح اولیه مطالبات ملت آذربایجان در قوورلتای قلعه بابک اقدام کنند.

ما با طلب عنايت از جانب خداي بلند مرتبه درراه ملي اي که در پيش گرفته ايم از همه هموطنان محترم خود چشم انتظار کمک هستيم.

باشد که همه آذربایجان بالاخص اردبيل مظلوم ما، در قورولتاي کبير بابک، در قلعه جمهور با صداي بلند قادر به سخن گفتن شود!

 

کميته اعاده نام ابدي آذربايجان بر استان اردبيل

(کميته اعاده)