شرحي از نشست آذربايجان و انتخابات در دانشگاه آزاد تبريز

 

اؤيرنجي باخيشي- به دعوت گروه آرمان اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز مهندس صرافي نظرات خويش را با دانشجويان در ميان گذاشت.

در اين نشست که در جوي صميمانه در دفتر گروه تشکيل و از ساعت 3 الي 5/4 عصر پنجشنبه 12/3/1384 به طول انجاميد، صرافي پس از طرح ديدگاه خود به سوالات دانشجويان پاسخ گفت.

مهندس صرافي در آغاز سخنشان با اشاره به برخي مواد بيانيه "طرح اوليه‌اي از خواستهاي ملت آذربايجان" گفت:

آموزش به زبان مادري که با طومارهاي متعدد خواستار آن شده‌ايم و در قانون اساسي نيز اين حق به ما داده شده، در صدر خواسته‌هاي آذربايجان است.

مسئله اقتصادي که يکي از مشکلات اساسي ماست و متاسفانه بنا به سياستهايي آذربايجان از لحاظ اقتصادي عقب مانده است. و ما خواسته‌ايم که بودجه ملي لااقل نسبت به نفوس تقسيم شود. و همچنين خواستار 5% بودجه اضافي در جهت رسيدن به وضعيتي متعادل و هماهنگ با ساير استانها هستيم.

مسئله بعدي ايجاد مناطق آزاد تجاري است. چنانکه ميدانيد از لحاظ تاريخي و بلحاظ موقعيت جغرافيايي آذربايجان مهمترين مراكز تجاري شرق بوده است. ولي در حال حاضر كمترين بهره‌اي از موقعيت ژئوپولتيك و پتانسيلهاي خود در اين زمينه مي‌برد. حتي محدوديتهاي صادراتي (همچون صادرات فرش) مانع رشد تجارت در آذربايجان شده است.

از ديگر معضلات اقتصادي ما معضل قاچاق كالا از مرزهاي غرب آذربايجان مي‌باشد. سياست عدم حمايت مناسب از تجار آذربايجاني و مسامحه با قاچاقچيان ضمن اينكه باعث آشفتگيهاي زيادي در اقتصاد منطقه شده است. در عين حال موجب تراكم پولهاي بادآورده در دست گروهي از قاچاقچيان مرزنشين شده است . اينان عموما با گروههاي ماجراجوي ناسيوناليست كرد ارتباطاتي دارند. با امكانات مالي غيرمشروع خود زمينه را براي پيشبرد سياستهاي دشمنان آذربايجان فراهم ميكنند.

بيکاري مزمن نيز از ديگر معضلات ما مي‌باشد. دانشجويان ما معلوم نيست که بعد از فارغ التحصيل شدن در كجا كار خواهند كرد ويا چه کاري را برعهده خواهند گرفت. فرصتهاي كم شغلي در آذربايجان باعث شده که جوانها نيز به آذربايجان به عنوان يک اقامتگاه موقت نگاه کنند نه وطني كه بايد در آن ماند و آنرا ساخت. اغلب براي سروسامان دادن به زندگي خود به فکر مهاجرت به تهران يا مناطق مركزي و جنوبي ايران باشند. ما با اين همه استعدادي که داريم از ايجاد شغل در منطقه خودمان محروم مانده‌ايم

مثلا با اين همه جاذبه توريستي موجود در آذربايجان هيچ برنامه جدي و محوري براي جذب توريست نشده است.

وي در رابطه با سانتراليسم حاكم بر ايران گفت:

متاسفانه سيستم سانتراليسم تمام وظايف اداري را به تهران سپرده است. امروز 50% اساتيد دانشگاه و 25% دانشجويان در تهران مشغول فعاليت هستند. و همچنين يک نظام بروکراتيک بزرگ در تهران به وجود آمده که عملا همه کارها از تهران اداره شوند. و حال اينکه اين نظام اداري مي‌تواند به مراکز ايالتها هم منتقل شوند.

از ديگر مسائلي که در بيانيه خواسته‌هاي ملت آذربايجان مطرح شده است، رعايت حق تجمعات و گردهمايي‌هاي مسالمت‌آميز است. نيازي به توضيح واضحات نيست که چه مشکلاتي براي تجمعات و گردهمايي‌هاي مسالمت آميزمان داريم، درحاليكه در قانون اساسي‌ اين حق به ما داده شده است. بايکوت خبري مراسم و تجمعات بزرگي همچون قورولتاي قلعه بابک خود توهين ديگري به آذربايجانيها مي‌باشد.

خواستهاي مطروحه در واقع عزمي براي توسعه همه‌جانبه آذربايجان است. و انتظار داريم بعد از گذشت چندين دهه مسئولين كشوري تعهد توسعه آذربايجان را بر عهده گيرند و دين خود را به مردم اين ديار ادا كنند. كه توسعه ايران نيز ارتباط لاينفكي با توسعه اين منطقه دارد.

وي در پايان سخنانش خطاب به دانشجويان گفت::

دانشجويان نقش بزرگي در جامعه ما به خاطر افکار نوين خود و تهور و جسارت بالايشان، در حرکت ملي آذربايجان دارند. شما دوستان عزيز دانشجو با ايمان راسخ از حقوق طبيعي خود دفاع کنيد. آينده مطلقا ازآن شماست. و حق داريد كه پايه‌هاي آنرا چنان طراحي كنيد كه جوابگوي نيازهاي واقعي يك جامعه متمدن باشد. كسي اجازه ندارد شما را از حركت به سوي آينده باز دارد. به خاطر داشته باشيد که در حركت خويش به آينده و ملت‌تان فکر کنيد.

در بخش پرسش و پاسخ دانشجويان سوالات خود را از مهندس صرافي پرسيدند. که در زير خلاصه‌اي از اين پرسش و پاسخها را مي‌خوانيم.

س- نگرش شما نسبت به انتخابات چگونه است؟

ج- در ايران انتخابات هميشه مهم بوده و انتخابات رياست جمهوري نيز بلحاظ اثرگذاريش در سطح جامعه داراي بالاترين اهميت است. بي‌دليل نيست که ادوار تاريخي نيز با نام رئيس جمهور نامگذاري مي‌شوند. مثلا مي‌گوييم دوره خاتمي، دوره رفسنجاني و... اما اهميتي كه شرايط پيش از انتخابات دارد براي ما دو چندان است. از آنجاييكه در طول 4 سال فرصتي براي اظهار نظر نداريم، در ايام انتخابات كه فضايي براي گفتگو باز مي‌شود، دردهايمان را بازگو مي‌کنيم.

به نظر من مسلما آذربايجانيها هيچگاه به حقوق طبيعي خودشان لاقيد نيستند به همين خاطر در عرصه انتخابات هم شديدا فعالند. اين فعاليت بدين معنا نيست که قطعا در پاي صندوقهاي راي خواهند آمد. راي ندادن خود نيز حاوي پيام مهمي ‌است. به هر ترتيب، آذربايجانيها در انتخابات فعالند. عده‌اي با راي دادن و عده‌اي ديگر با راي ندادن که هرکدام نظرشان را بدين طريق مشخص مي‌کنند.

اوليا امور بايد مراقبت نمايند تا مبادا گروهي كه راي نخواهند داد، تكفير شوند. اين بازي بسيار خطرناكي است پي‌آمدهاي مطلوبي ندارد و باعث تشديد فاصله و تعارض ما بين حاكمان و حكومت‌شوندگان خواهد شد و اين به نفع ما نيست.

اما بحثي که در جلسات مختلف در سراسر آذربايجان مطرح شد اين بود که خواسته‌هاي ما چيست؟ جمله معروفيست كه ميگويد: ملتها دوست يا دشمن دائمي ندارند، آنها تنها منافع دائمي دارند. منافع ما را چه چيزهايي تامين ميكند؟

طي جلسات تصميم بر اين شد که حداقل خواسته‌هاي ملي خودمان را مدون و مشخص کنيم و اعلام کنيم که اين خواسته‌هاي ماست. هركه با ماست بيايد، هر کس خواسته‌هاي ملت آذربايجان را محترم مي‌شمارد و سعي در بجا آوردن آنها دارد، خودش را معرفي کند. تازه اين پايان کار نيست و بازهم اين مائيم كه بايد تصميم بگيريم که وعده‌هاي آقايان را باور کنيم يا نه.

اعلام خواسته‌هاي اوليه ملت آذربايجان مهمترين مزيتش اين است که هم ملت با حقوق طبيعي خودشان آشنا مي‌شود. . هم شاخصي براي تشخيص صلاحيت كانديداها بدست مردم ميدهد. بر همين اساس با اشتراک تمام فعالين شهرهاي آذربايجان همين خواسته‌هاي 28 ماده‌اي که با نام بيانيه خواسته‌هاي ملت آذربايجان مشهور شده، مدون گرديد. به نظر بنده اينکه آذربايجان از يک کانديدا حمايت کند يا نه، مهم نيست. بلکه مهم اين است که آذربايجان خواسته‌هايش را مطرح کند و هر کانديدايي که راي ملت آذربايجان را مي‌خواهد، بايد به اين خواسته‌ها گردن بنهد.

سوال: آيا كانديداهاي موجود چنين شرايطي را دارند؟

ميدانيد بيش از نودو نه درصد كانديداها رد صلاحيت شدند و تنها 8 كانديدا از فيلتر شوراي نگهبان گذشته است. اگر هيچيك از آنان لياقت پاسخگويي به نيازهاي مردم را از خود نشان ندهند، طبعا مردم نيز حق دارند با شاخصهاي خود اين 8 كانديد را رد صلاحيت كنند. و يا بطور مشروط قبول كنند.

برخي از کانديداهاي موجود سابقا مصدر امور مهمي در مملكت بوده‌اند كه متاسفانه منشا اثرات احيانا منفي در افكار عمومي مردم شده‌اند. آنها پيش از هر كاري بايد به خاطر اَعمالِ کرده و ناکرده‌شان در بعد از انقلاب جوابگو باشند. ملت ما از اين كانديداها يك عذرخواهي رسمي طلبكارست،‌ آنكه رسم ادب بجا نيآورده، نبايد انتظار گوشه چشمي از مردم داشته باشند.

آنكه پرسشنامه مفتضحانه فاصله اجتماعي در صدا و سيما در زمان رياست وي تهيه و پخش شده، يا در برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني خود به تحقير هموطنانش ميپردازد، بايد جرات اينرا داشته باشد كه رسما از مردم معذرت‌خواهي كند. همچنين به خاطر اينكه از استعدادهاي خيل بزرگي از شعرا و نويسندگان و هنرمندان و محققين آذربايجاني كمتر استفاده‌اي در اين رسانه‌ها شده است.

آن رئيس مجلسي كه به كرسي نشاندن بسياري از اصول قانون اساسي ناظر به حقوق مردم و از جمله اصول 15 و 19 را وظيفه خويش نميدانسته، نيز بايستي بخاطر نهادينه كردن سكوت ممتد در برابر اين حق‌كشي‌ها پاسخگو باشد.

آن عاليجنابي که دو دوره وزير علوم بوده و رشته زبان و ادبيات ترکي عليرغم تصويب آن تاسيس و راه اندازي نكرده است،‌ بايد قبل از هر چيز از مردم ما عذرخواهي كند.

آن مقام انتظامي كه فرمان حمله شبانه به زايرين بابك را و بسياري از حملات ناجوانمردانه به تجمعات مسالمت‌آميز ما را ميدهد، او نيز بايد از اين عملكرد دستگاه مورد تصدي خويش عذرخواهي كند.

و نهايتا آنكه در دوران رياست جمهوريش مجري مجموعه اين سياستها بوده و راي چند صدهزار شهروند آذربايجاني را در انتخابات مجلس در صفر ضرب كرد و مهر باطل بر آن زد ، چه توضيحي به مردم ما دارد؟

من متاسفانه در اغلب كانديداهاي موجود چنين استعدادي را سراغ ندارم. معهذا انتخاب با مردم است و من در مقامي نيستم كه آنها را از كاري بازدارم

س نظرتان در مورد تحريم انتخابات چيست؟

ج ما اين حق را تا آخرين لحظه براي خود محفوظ مي‌دانيم، تا نظرات کانديداها را بيشتر بشنويم، فقط اينرا مي‌توانم بگويم كه متاسفانه تا به حال هيچ کانديدايي نتوانسته است، نمره قبولي بگيرد.

س- چندي پيش آقاي اعلمي نسبت به حضورشان در قورولتاي بابک اعلام آمادگي کردند. آقاي جبارزاده هم در دانشگاه آزاد اعلام کردند که هيچ مشکلي با قورولتاي بابک نداريم. نظرتان نسبت به اين نگرش مثبت چيست؟

ج- ضمن استقبال از اين رويكرد، بايد بگويم كه به نظر ميرسد اين حرفها بيشتر شعار انتخاباتي باشند تا دلسوزي براي آذربايجان. مگر اين آقايان اين همه مدت با سكوت خودشان در بايکوت خبري و حتي سرکوب قورولتاي سهيم نيستند.

مگر اينان در تغيير اسامي درياچه اروميه خوابيده بودند، مگر قرار است همه اعتراضها را ما انجام دهيم. اگر اين اعتراضها را قرار است ما انجام دهيم ايشان چرا نام خود را وکيل ملت نهاده‌اند؟ پس آقايان براي چه كاري به مجلس گسيل شده‌اند؟

به هرحال ما منتظريم نمايندگان مجلس و بسياري از مسوولين صديق كشوري و منطقه‌اي را امسال در قلعه بابك ملاقات كنيم.

س- آقاي اعلمي در چند روز اخير در صحبتهايشان نسبت به حرکت بسيار خوشبينانه سخن گفته‌اند. آيا فکر مي‌کنيد ايشان در پيشبرد حرکت ملي ما را ياري مي کنند؟

ج- در حرکت ملي بر روي همه و از جمله توابين باز است، حرکت هيچکسي را كه بخواهد بدان كمك كند، از خود نميراند.

همكاري ما با ارباب قدرتي كه مايل به حمايت از ما هستند، به شرطي است که بازيچه دست اين و آن نشويم و نگذاريم از ما استفاده ابزاري شود. در چنين چارچوبي ما از هر قدم مثبتي استقبال مي‌کنيم به شرطي که طمع ما را به بازي قدرت نکشد.

وي خطاب به حاضرين گفت: هميشه بايد در نظر داشته باشيم که حرکت را شما و دوستانتان به جلو خواهيد برد. کسي که حتي صورت مسئله را نيز از به تازگي ما آموخته نمي‌تواند مسئله را حل کند. مسئله را ماها و شماها که شب و روزمان را به حرکت ملي اختصاص داده‌ايم، جلو خواهيم برد. معهذا تاکيد مي‌کنم که نبايد ديگراني را كه به ما نزديك ميشوند و حاضرند با ما همقدم شوند، از خود برنجانيم و احيانا تکفيرشان كنيم.

س- چرا ما رسما و همين حالا انتخابات را تحريم نمي‌کنيم؟

ج- ما خواسته‌هايمان را اعلام کرديم و دليلي ندارد زودتر از زمان لازم اعلام موضع كنيم و به اصطلاح فرصت موجود را بسوزانيم. اين چند روز را هم به آقايان فرصت مي‌دهيم که تکليفشان را مشخص کنند. و اگر جوابي ندادند تکليف ما نيز روشن است.

 

تهيه و تنظيم خبر:

نشريه اؤيرنجي باخيشي

oyrenci_baxissi@yahoo.com

www.azbiltop.com