ما براي حق تعيين سرنوشت ‘ برابري و دمكراسي مبارزه ميكنيم   

Email:@

 

Email:@

برنامه هاي پالتاک

 

سايتها

 English

طبق اخرين گزارش رسيده از احواز و طي ارتباطي به اطلاع رسيد به اينكه :
مجموعه اى از اسامي شهداي درگيريهاي اخير در احواز در مناطق مختلف منطقة به اين مركز

ابلاغ گرديده كه نام انان را همراه منطقة حادثة و اتفاق ذكر مى گردد : از ملاشية

1 -ناصر خزرجي 2 - ابراهيم قزى 3- علي عبيات 4-ناصر دغاغله از كوت

سيد صالح 1- سيد خلف موسوى 2- عبد نواصري 3- صادق نواصرى از حميديه

1- علي سبهاني 13 ساله 2 - هادي سبهاني3- مهدي عبد الحسين سبهاني 4-رضا عبود حسوني 5- مهدي يزدان عبياوي و از ديگر مناطق

مختلف احواز 1- ناصر عبيات 2- مهدي عفراوي 3- موسى شموسي 8ساله 4- مهدي حنون حيدري 5-رضا عبيداوي 6- علم خزرجي 7- ناجي عبيات20 ساله و على محمد فريسات از كوت عبد الله

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي خلق عرب أحواز

17/4/2005

درگیری وتظاهرات مردم مبارز خلق عرب احواز ادامه دارد تظاهرکنندگان بدنبال سرکوب وحشی گرایانه نیروهای نیروهای پلیسی رژیم اشغال گر برخی مراکز نظامی و پاسگاهای

حکومت را به آتش کشیدند .

در این عملیات مقر دادگاه حمیدیه نیز به آتش کشیده شد در طول این تظاهرات که تا کنون نیز به شکل پراکنده ادامه دارد تعدادی از فرزندان غیور عرب به شهادت در این میان دو تن از کادرهای جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب نیز به شهادت رسیدند ،تعداد بیشماری زخمی و دستگیر شدنند.    15:00 به وقت اروپا

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب أحواز  17/4/2005

گزارش وارده از احواز: نيروهاى اشغالگر ايران مستقر در احواز در پى درگيريهاى  مستمردرشهرهاي حميدية خشايار ، دايره، الخفاجيه، ابوحميظه و نقاط مختلف احواز ادمه دارد .

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب أحواز 17/4/2005

آخرین خبرسیده  هفت صبح 17/4/2005

به گزارش وارده از احواز نيروهاى اشغالگر ايران مستقر در احواز در پى درگيريهاى  مستمر دو روزه اخير به كشتن و زخمى كردن پیر و جوان و كودك اكتفا نكرده بلكه اقدام به هجوم گسترده اى به بيمارستان جندى سابور واقع در شهر احوازكرده و كليه زخمي شدگان هجوم وحشى نظام را با جراحتهاى وخيم به جاههايی نا معلومی منتقل کردند . همچنِن گزاارش شده كه درگيريها در تمام شهرها و نقاط مختلف احواز ادمه داشته جوانان غيور احوازي توانستند اداره شهردارى واقع دريکی از مناطق قديم شهر احواز بنام ارفيش را بطور كامل آتش زده وساختمان جهاد نصر مصیر احواز ومحمره متعلق به سپاه را تصرف نموده وان را به اتش کشیدند گزارشها حاکسیت  که پادگان  هاشمی مسیر احواز خفاجیه به تصرف نیروهای مردمی طی درگيری با مردم خشمگین به تصرف نیروهای مردم درامد. 17/4/2005

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب أحواز 17/4/2005

 انعکاس  درگيریها وتظاهرت  شجاعانه مردمی خلق عرب أحواز  با نيروهای اشغالگر ايران در رسانه های خبری ایران وجهان

17/4/2005