موج تعهد گیریها با شدت بیشتری شروع شد

موج جدید اخذ تصمیم‌های کتبی و شفاهی از فعالان سیاسی فرهنگی حرکت ملی آذربایجان مبنی بر عدم شرکت در مراسم سالانه قلعه بابک شروع شد. بر خلاف تصور عده‌ای که گمان می‌کردند فضای سیاسی جامعه برای حرکت ملی آذربایجان پس از انتخابات ریاست جمهوری کمی بازتر شده است این گمانه‌زنی‌ها نتیجه عکس داد و از روز دوشنبه از تعدادی از فعالان حرکت ملی آذربایجان تعهد گرفته شد که در مراسم حضور نیابند.

علی حامد ایمان،  منوچهر عزیزی، ‌حسین حسنی، ‌حسن ارکع  محرم خوشنام، ‌حسین احسانیع ‌علی هارای، ‌هدایت ذاکر، ‌احد باقری از جمله افرادی هستند که تاکنون از اخذ تعهد از آنان باخبر شده‌ایم.

علی حامد ایمان:مشروعیت این مراسم از مردم است نه نخبگان

علی حامد ایمان  مدیر مسئول نشریه توقیف شده شمس تبریز در این مورد به سایت شمس گفت : در حالیکه ما خود را برای رفتن به مراسم بابک آماده می‌کردیم وزارت اطلاعات مثل سالیان گذشته با اخذ تعهدی مانع از این کار گردید و در نتیجه بنده امسال هم نمی‌توانم در این مراسم شرکت کنم. ولی در عوض در عرصه اطلاع رسانی حضور کامل خواهیم داشت. حامد ایمان در رابطه با علل این تصمیم از جانب حاکمیت گفت : ما در قبل از انتخابات به برخی از نیروهای موجود در حاکمیت پیشنهاد دادیم که امنیت و چگونگی برگزاری مراسم قلعه بابک را به خود فعالین حرکت ملی آذربایجان بسپارند. ما اگر چه گمان نمی‌کردیم که با این پیشنهاد ما موافقت گردد ولی اینگونه هم فکر نمی‌کردیم که بخواهند جلو این مراسم را بگیرند. مخصوصاً اینکه بسیاری از مسئولین هم پیش از این گفته بودند در مراسم حضور خواهند یافت. حامد ایمان در رابطه با اخذ چنین تصمیمی توسط حاکمیت گفت : حاکمیت به این نتیجه رسیده است که در مراسم بابک دست نیروهای خارجی در کار است و نیروهایی در خارج از کشور می‌خواهند در آن نفوذ کنند و به تعبیر آنان نگاه به خارج در مسئله مراسم بابک مشهود است و به همین خاطر گفته شده که از شدت سخت‌گیریها نه تنها کاسته نشده که افزایش هم خواهد یافت. مدیر مسئول نشریه توقیف شده شمس تبریز در مورد این سوال که اگر قرار باشد تمامی فعالین سرشناس در مراسم قلعه حضور نیابند این مراسم مشروعیت خود را از دست می‌دهد  گفت : خوشبختانه مشروعیت این مراسم از مردم است نه نخبگان به همین خاطر عدم حضور برخی از نخبگان خللی در مراسم بابک ایجاد نمی‌کند. حامد ایمان در مورد چگونگی برخورد با این معضل گفت : به نظر ما اینگونه برخوردها از جانب حاکمیت موجب رادیکال‌تر شدن حرکت می‌گردد و آن را به سوی حرکات غیرمدنی سوق می‌دهد ولی با این همه بر کلیه فعالین واجب است که در مورد چگونگی برخورد با این معضل تدابیر عاجلی صورت پذیرد.

منوچهر عزیزی : من اصلا تعهد نمی‌دهم

منوچهر عزیزی یکی از فعالان حرکت ملی آذربایجان در این مورد به سایت شمس گفت : قلعه بابک در داخل مملکت ما است و ما اختیار داریم که در تمام نقاط کشور حضور یابیم و حضور من از لحاظ شهروندی مانعی ندارد و به این خاطر هیچکس نمی‌تواند از من تعهد بگیرد.

منوچهر عزیزی در مورد نگاه به خارج بودن مراسم بابک گفت : این تعبیر و تفسیر آنهایی است که می خواهند تعهد بگیرند. مراسم بابک ربطی به خارج ندارد و این یک مسئله داخلی است.ما در عین حال که به اپوزیسیون خارج از کشور احترام می‌گذاریم ولی سیاست ما مستقل از سیاست آنان است. حاکمیت هم بهتر است به جای اینکه این موارد را بهانه بگیرد حقوق قانونی ما را اجرا کند و اصل قانون اساسی را حل نماید.

حسن ارک : این نوع تعهدگیریها غیر قانونی است.

حسن ارک از نویسندگان نشریه توقیف شده شمس تبریز هم در مورد اخذ تعهدها گفت : من دارم بر روی این مسئله مقاله مستقلی می نویسم. ولی به طور کلی این نوع تعهدگیری‌ها غیر قانونی است و یک نوع زورگویی به ملت محسوب می‌شود.

مهندس صرافی : من صد در صد در مراسم حضور می‌یابم.

مهندس صرافی  مدیر مسئول ماهنامه دیلماج در این مورد به سایت شمس گفت : مسئولین امنیتی به من هم تلفن کردند که در مراسم قلعه بابک حضور نیابم ولی من صد در صد در این مراسم حضور خواهم یافت و موردی هم نیست که ایجاد مشکل نماید. مردم به عنوان عادت و رسم برای برگشتن به هویت خویش به آنجا می‌روند.

حسین حسنی: من به قلعه بابک می‌روم

حسین حسنی  یکی از فعالین حرکت ملی آذربایجان که او هم جزو کسانی است که تلفنی تعهد گرفته شده است  در این مورد به سایت شمس گفت : صبح ساعت 30/9 بود که به من هم تلفن کردند که در مراسم حضور نیابم. وقتی من علت این امر را پرسیدم گفتند می‌خواهیم افراد سرشناس در آنجا حضور نداشته باشند. حسین حسنی در ادامه افزود : ولی به نظر من این نوع تصمیم‌گیریها اشتباه است و این افراد سرشناس هستند که می توانند نظم مراسم بابک را برگزار کنند. وی در خاتمه افزود : با این وجود من در مراسم قلعه بابک امسال حضور می‌یابم و معتقدم که اینگونه برخوردها باعث می‌شود که حرکت به صورت زیرزمینی عمل کند.

احد باقری: هنوز به نتیجه نرسیده‌ام

احد باقری یکی دیگر از فعالین حرکت ملی آذربایجان در مورد این نوع تعهدها گفت : با من هم در این باره تماس گرفته شده است ولی هنوز در مورد رفتن یا نرفتن به مراسم قلعه بابک به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ام.

هدایت ذاکر : سعی خواهم کرد که با خانواده‌ام در مراسم حضور یابم

هدایت ذاکر، یکی دیگر از فعالان حرکت ملی آذربایجان نیز روز سه شنبه به اطاق 37 زندان تبریز دعوت شده بود. هدایت ذاکر درباره این دعوت گفت : مرا نیز دعوت کرده بودند تا تعهد کتبی بدهم که در قلعه بابک حضور نیابم. چراکه به گفته آنان قرار است پرونده بابک بسته گردد. من در مقابل این خواسته آنان گفتم : برای به کوه رفتن من تعهد نمی‌دهم. گفتند اگر تعهد ندهی بازداشت می‌شوی و من گفتم گرچه این بازداشت شما غیر قانونی است ولی من حاضر هستم.

هدایت ذاکر در خاتمه گفت : پس از مدتی جر و بحث گفتند که شفاهاً تعهد بده ولی من شفاهاً هم تعهد ندادم و سعی خواهم کرد که با خانواده‌ام در مراسم قلعه بابک حضور یابم.