از آسمان احواز آتش ستمگران  می بارد

و از زمینش  خون ستمدیدگان می جوشد!

 

از آغاز قیام شکوهمند  ملت عرب خوزستان در جمعه خونین گذشته  5 ، روز پر از آتش و خون  می گذرد.

حین  این پنج روز ملتی که طی هشتاد سال گذشته  گرفتار انواع منعددی  از ظلمها سیاه ، تحقیرهای کثیف و محرومیتها ی وسیع بود با تمام وجود  به پا خاسته تا حقوق اولیه و انسانی خود را از دژخیمان پان فارسیست طلب کند.

ما بعنوان  جمعی از دانشجویان آذربایجانی مقیم خوزستان که شاهد صحنه های مقاومت و جانفشانی برادران ،خواهران ، کودکان و بزرگسالان  عرب  از نزدیک هستیم ؛ اعلام می کنیم :

 همدوش برادران  و خواهران عرب خود در برابر ستمگران آریا پرست  و به منظور نجات تمام ایران از فاشیسم فارس  تا اخرین قطره  خون و آخرین نفس خواهیم ایستاد.

 

 

 

قیزارا  قیزارا  اولمک  سارالا  سارالا  یاشاماقدان  اوستوندور!

 

مرگ  سرخ  برتر  از  زندگی  زرد  است!

 

 

 

زنده باد احواز

زنده باد آذربایجان

جمعی از دانشجویان ترک و  آذربایجانی  مفیم عربستان