بیانیه دانشجویان هویت خواه دانشگاه تبریز در اعتراض به تغییر اسامی تورکی جزایر دریاچه اورمیه

پروژه تاریخی تغییر و جعل هویت ملل غیر فارس، به ویژه تورکهای آذربایجان، از 84 سال پیش تحت سیاست شووینیستی- فاشیستی فارس سازی شروع شده است؛ لیکن متاسفانه در حال حاضر هم پسمانده های شووینیست فارس در نهادهای دولتی و غیر دولتی، با بهره گیری از تریبونهای رسمی و غیر رسمی سعی در انکار هویت ملت آذربایجان دارند. لحظه لحظهٔ تاریخ معاصر یادآور این سیاست دهشتناک است. آشکار است که برای از بین بردن هویت یک ملت باید حافظه و میراث تاریخی آن ملت از میان برداشته شود. بدین منظور همواره عده ای به جعل تاریخ می پردازند و نامهای تازه ای می آفرینند. آیا تغییر اسامی اصیل تورکی دریاچه اورمیه به فارسی به دست سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در راستای همین سیاست بوده است؟ آیا اقدام زشت آموزش و پرورش میتواند بدون مجوز و حمایت دولت انجام گرفته باشد؟ ما دانشجویان اذربایجانی همصدا با سایر اقشار ملت آذربایجان، ضمن محکوم کردن این حرکت نژادپرستانه خواستار اجرای موارد ذیل هستیم:

 

1)    اعاده اسامی اصیل تورکی جزایر دریاچه اورمیه؛

2)    اعاده سایر اسامی تاریخی و اصیل آذربایجانی که در گذشته تغییر نام یافته اند؛

3)    عذرخواهی رسمی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و افشای عاملان و آمران این حرکت نژادپرستانه؛

4)    به رسمیت شناختن هویت ملی تورکهای آذربایجان.

 

تحویل به:

1-    استانداری محترم آذربایجان غربی

2-    اداره کل آموزش و پرورش استان

رونوشت:

نمایندگان آذربایجانی مجلس شورای اسلامی

 

(تصاویر طومار امضا شده توسط دانشجویان به  پیوست موجود است.)