برگزاری روز جهانی زن8 مارس توسط دانشجویان ترک دانشگاه زنجان

مراسم بزرگداشت روز جهانی زن ،روز سه شنبه11/12/83 ساعت 6الی 8 بعد از ظهربه همت جمعی از دانشجویان ترک دانشگاه زنجان وبا همکاری کانون قرهنگی اجتماعی نسل سوم با سخنرانی مریم خراسانی پژوهشگر مسائل زنان وپخش فیلم مستند زیر چادری برگزار گردید