کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان آسمک

۲۱ دی ۱۳۸۶ - ۱۱ ژانویه ۲۰۰۷

 

بيانيه مشترک پيرامون بازداشت مدافعان حقوق انسانی

 

 

ماده 9 منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد:

احدی نمی تواند خودسرانه توقیف-حبس یا تبعید بشود.

ماده 20:

هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.

اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

متاسفانه در ماههای اخیر شاهد شدت گرفتن برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با فعالان اجتماعی و مدنی بوده ایم.

از بازداشت بیش از 30 تن از فعالان دانشجویی در سراسر کشور تا برخورد با فعالان زنان و کارگری و معلمان و دیگر اقشار جامعه.

اما آنچه که شاید باعث نگرانی بیشتر می شود بازداشت فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران است.

قشری بی طرف و بی ادعا که همواره بر اعمال حقوق ذاتی و انسانی در هر جامعه ای نظارت داشته و گزارش موارد تخطی وعدول از این حقوق توسط هر فرد و گروهی را به عنوان چشمان بیدار و آگاه جامعه به مردم سرلوحه کار خویش قرار داده اند و فارغ از هر رنگ و بوی سیاسی و بدون در نظر گرفتن مذهب و عقیده و رنگ و نژاد به حمایت و پشتیبانی از افراد در راستای احقاق و احراز حقوق انسانی آنها گام برداشته اند

اما متاسفانه در حالی شاهد سرکوب و احضار و بازداشت و زندانی نمودن فعالان حقوق بشری در جمهوری اسلامی هستیم که

عملکرد و فعالیت این گروهها به عنوان حلقه های رابط میان دولت و ملت و همچنین به عنوان بخشی از بانیان ثبات و امنیت اجتماعی در جوامع همواره از سوی دولتهای مردم سالار و دموکرات مورد حمایت و قدردانی قرار می گیرند.

که در موارد اخیراین برخوردها می توان به زندانی نمودن آقای محمد صدیق کبودوند ( دبیر کل مجموعه حقوق بشر کردستان ) و آقای سعید متین پور ( فعال حقوق بشر ترک ) و همچنین بازداشت آقای عمادالدین باقی ( دبیر کانون دفاع از زندانیان ) اشاره نمود که متاسفانه هیچ کدام از فعالین نامبرده در شرایط روحی و جسمی مناسبی به سر نمی برند.

گروههای فعال در زمینه حقوق بشر امضا کننده این بیانیه به شدت نسبت به این عملکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال فعالین حقوق بشر در ایران اعتراض نموده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان به عنوان بخشی از مدافعان حقوق ملت در ایران هستند و در این راه از تمامی مجامع بین المللی خواستار یاری و حمایت می باشند.

 

 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران             
کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

 

 

به امید آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان آسمک
علیرضا جوانبخت سخنگوی کمیته

quluncu@gmail.com