آیدین تبریزی،

 

با وجود گذشت چندین روز از سرمای شدید در مناطق شمالی ایران، دولت احمدی نژاد هنوز هیچ اقدامی برای تامین انرژی در مناطق شمالی ایران انجام نداده است. کشوری که دومین ذخایر گازی جهان را دارد و ادعای صادرات گاز به هند و پاکستان و همینطور صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه را دارد، از تامین گاز مردم خود عاجز است! در خبرها آمده بود که بیش از هفتاد نفر فقط در آذربایجان شرقی جان خود را از دست داده اند. حتی قطع صادرات گاز هم نتوانسته کمبودها را برطرف کند. (البته فقط صادرات به ترکیه قطع شده ولی عجیب است که صادرات به ارمنستان که به صورت نسیه هم انجام می شود همچنان جریان دارد!؟)

بهانه ای که دولت برای کمبود گاز مطرح کرده قطع صادرات ترکمنستان به ایران است که به هیچ وجه قابل قبول نیست. میزان واردات گاز ایران از ترکمنستان که فقط پنج درصد از کل مصرف کشور است، نمی تواند تا این حد تاثیر داشته باشد. در واقع مشکل اساسی در غیر استاندارد بودن زیرساخت های  تولید و انتقال گاز و سیستم گازرسانی است که به صورت اصولی طراحی و اجرا نشده است. درمورد قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران نیز، مساله این است که قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران در حال حاضر برای هر یکهزار متر مکعب 75 دلار  است که در مقایسه با قیمت گاز صادراتی این کشور به روسیه (130 دلار) کمتر از 58 درصد است. از طرف دیگر روسیه همان گاز ترکمنستان را با قیمت حدود 300 دلار به اروپا می فروشد! در واقع در اینجا حق با ترکمنستان است که خواستار قیمتی عادلانه برای گاز خود باشد.

حال سئوال این است که چرا دولت برای مذاکره با ترکمنستان برای جلب رضایت آنها و وصل سریع گاز اقدامی نمی کند و از جان شهروندان ایرانی برای چانه زنی خود استفاده می کند آنهم جایی که می داند حق با طرف ترکمن است؟! آیا این دولت برای حفظ منافع کشور نگران است؟! پس چرا گاز را در این شرایط که شدیدا نیاز داخلی وجود دارد به صورت نسیه به ارمنستان می فرستد؟ (در قرارداد صادرات گاز به ارمنستان، این کشور به جای قیمت گاز قرار است در صورتی که مازاد تولید برق داشته باشد، آنرا به ایران صادر خواهد کرد!) اگر واقعا به فکر منافع ملی است پس چرا در تلاش است تا گازی را که برای داخل کشور وجود ندارد، به قیمتی ناچیز به هند و پاکستان پیش فروش کند تا شاید به قول آقای زیدآبادی به آمریکا ضد حال بزند و ادعا کند که آمریکا نتوانسته ایران را منزوی کند! حکومتی که برای کسب وجهه برای خود حاضر است تا قیمت گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان را برای سالهای متمادی آنقدر پایین بیاورد تا آنها در برابر فشار آمریکا بایستند و با ایران قرارداد ببندند!

سئوال دیگر این که اگر مشکل گاز به این سرعت قابل حل نیست پس چرا دولت نفت سفید و سوخت های دیگر مثل گاز مایع را به سرعت به مناطق مورد نیاز ارسال نمی کند؟ اینجاست که معنی شعار آوردن نفت به سفره مردم بیشتر روشن می شود که امروز نه تنها نفت و بنزین بلکه حتی گاز هم دیگر برای مردم تبدیل به یک رویا شده است!