استاد بهزاد بهزادی،


او كه روز پنجشنبه نهم اسفند 86 در سن 80 سالگي به ابديت پيوست!

 

 

حسن راشدی

 

استاد بهزاد بهزادي محقق ، حقوقدان ،اديب و صاحب نظر در زبان و ادبيات آذربايجان، مدير فصلنامه ادبي- حقيقي " آذري"   و مؤلف و تدوين كننده سه جلد فرهنگهاي آذربايجاني- فارسي ، فارسي آذربايجاني، آذربايجاني آذربايجاني و مؤلف چندين كتاب و ده ها مقاله در زمينه زبان و ادبيات تركي آذربايجاني بود.

 

استاد بهزاد بهزادي حقوقدان و صاحب نظر در فرهنگ و ادبيات آذربايجان به سال 1306 در شهر آستارا به دنيا آمد، به سال 1322 با احراز رتبه اول از دبيرستان حكيم نظامي آستارا دوره متوسطه را به پايان رساند و در سال 1324 وارد دانشسراي عالي تهران در رشته رياضي شد ولي به دنبال شكل گيري حكومت ملي در آذربايجان از تحصيل در دانشسرا انصراف داده عازم تبريزشد.

 

استاد بهزادي در مهرماه سال 1325 جزو دانشجويان اولين دوره آموزشي دانشگاه آذربايجان كه به وسيله حكومت ملي در تبريز تاسيس شده بود شد.با سقوط دولت ملي آذربايجان توسط ارتش شوونيسم ، تحصيل ايشان نيز در رشته رياضي و فيزيك در اين دانشگاه نيمه تمام ماند كه ايشان مجبور شد به تهران مهاجرت كند!

 

استاد بهزادي در سال 1344 در رشته حقوق قضايي از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد و در طول زندگي پر بركت خويش علاوه بر مسئوليتهاي كاري چون مدير عاملي انبارهاي عمومي ايران و عضو بودن در هيئت مديره شركت بيمه تهران، به عنوان وكيل پايه يك دادگستري نيز در تهران فعاليت مي كرد.

 

ايشان در كنار مسئوليتهاي سنگين كاري به فعاليت ادبي- فرهنگي نيز مي پرداخت، لذا از عنفوان جواني و در سال 1330 سردبيري روزنامه بشير در تهران، از سال 1330 الي 1334 سردبيري روزنامه آذربايجان و در نهايت ازسال 1383 تا پايان زندگي، مدير مسئولي و سردبيري فصلنامه  تركي فارسي و ادبي - فرهنگي " آذري"  را به عهده داشت.

 

محقق خستگي نا پذير استاد بهزادي از 9 ماه پيش جهت مداواي بيماري خويش كه بعدا تشخيص داده شد به سرطان خون مبتلا شده است به آمريكا رفت كه متاسفانه معالجات نتيجه اي نداد!

 

ايشان روز پنجشنبه نهم اسفند ماه دار فاني را وداع گفت و دوستداران ادب و فرهنگ آذربايجان را در ماتم سنگين فرو برد!
به محض رسيدن خبر درگذشت وي به ايران، اين خبر توسط جوانان پر شور و هويت طلب آذربايجاني به سرعت باد و از طريق SMS  ها در آذربايجان و تمام مناطق ترك نشين و در بين تركان هويت طلب پيچيد . استاد بهزاد بهزادي با آثار قلمي كه از خود به يادگار نهاده است يادش براي هميشه در خاطره  ملت آذربايجان و ديگر تركان هويت طلب ايران زنده خواهد ماند!

 

روحو شاد و يولو يولچولو اولسون!