ممانعت از برگزاری یك نشست دانشجویی

 

نشست دانشجویی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان به دلیل مخالفت مسئولان امنیتی لغو شد

 

نشست دانشجویی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان به دلیل مخالفت مسئولان امنیتی لغو شد.
این نشست دانشجویی قرار بود روز یك شنبه اول اردیبهشت با سخنرانی عبدالرضا تاجیك روزنامه‌نگار و علیرضا صرافی از مدافعان حقوق قومیت‌ها برگزار شود، اما مسئولان امنیتی منطقه ساعاتی پیش از برگزاری این نشست با برگزاری آن مخالفت كردند

 

 

تجمع دانشحویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در اعتراض به هتک حرمت دختران دانشگاه

دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۲۱ آوريل ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: تجمع اعتراض آميز جمع کثیری از دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز نسبت به رفتارو قبيحانهي معاون فرهنگيودانشجويي، دكتر زاهد و رییس حراست، حسيني، با دختران و وضعيت اسفناك اخلاقي برخي از كارمندان ذيربط، امروز در صحن دانشگاه بين ساعات 12 الي 14 برگزار شد.

بار دیگر جامعۀ دانشگاهي ايران شاهد هتك حرمت به چند دانشجوي دختر بود. پس از وقايع تلخ و تاسف برانگيز تهران،كرمانشاه و سبزوار اين بار دانشگاه صنعتي سهند تبريز بود که چنین لکۀ ننگی را بر دامان مسوولین دید.

این تجمع توسط جمع کثیری از دانشجویان با هدف اعتراض به فضای مسموم فرهنگی و مخشوش شدۀ دانشگاه که توسط مسوولین یاد شده و کارمندان ذیربط پدید آمد؛ برگزار شد.


بیانیۀ جمعی از دانشجویانِ دختر دانشگاه صنعتی سهند تبریز

در راستای اتفاقاتی که در طی چند وقت اخیر در دانشگاه رخ داده است بر آن شدیم تا جهت احقاق حقوق دانشجویان و اعتراض به این روند بیانیهای را صادر کنیم.در دانشگاهی که طرز پوشش و حجاب دختران، محیط فرهنگی را به مخاطره میاندازد؛ به چند دانشجوی دختر تعرض می شود و ما به دلیل عدم دسترسی به سند و مدرک- که انتظار وجود آن درخواستی غیر معقول است- تهدید میشویم و مجبور به اختیار کردن سکوتیم. در دانشگاهی که پاسخ چرا جوییِ وجود چنین زمینهای در یک محیط آکادمیک، اتهام به وضع نامناسب پوشش دختر قربانی است؛ چگونه میتوان انتظار بالندگی فرهنگی داشت؟

حداقل نیاز یک انسان برای زندگی در هر اجتماعی تامین امنیت وی میباشد که چندی است این حقوق زیر سوال رفته است. ما در محیطی محصوریم که در آن تعامل اجتماعی معمول بین دانشجویان، اعمال منافی عفت به شمار میرود و به شدت محکوم میشود اما تجاوز به حداقلهای حقوق انسانیِ یک دانشجو، کارآمدی مسوولان را اثبات میکند!!

ه بازی گرفتن حرمت و آبروی دانشجویان به عناوین مختلف، از جمله مشخص کردن عدهای به عنوان ناهنجار از جهت پوشش و منش،کمیتههای انضباطی به منظور ارعاب دانشجویان و برخورد تبعیض آمیز استادان، از افتخارات دیگر محیط فرهنگی ماست

توهین تا به جایی پیش رفت که گفته شد با حضور دختران ،حضور در کلاس امکانپذیر نیست !!

تا کجا مجبور به پذیرش عقاید دیگران و عقب نشینی از اعتقادات و تربیت خانوادگی خود هستیم؟

هنگامیکه تمام اعمال و حرکات دیکتاوار بر ذهن و قالبمان حک میشود؛ چگونه انتظار گرفتن حقی که گرفتنی است نه دادنی، می رود؟

 

دانشگاه طی یک هدف بلند مدت و زیر بنایی قصد خطکشی بین دختران و پسران و در مقابلِ هم قرار دادن آنها را داشته است و در این زمینه با ترفندهای متفاوت و استفاده از افراد مختلف، موفق عمل کردهاست. آیا زمان آن نرسیده است که به بازی مسوولین پایان دهیم و با اتحاد، در یک جبهه قرار بگیریم و برای حقوق انسانی خود بجنگیم؟

مسوول ذیربط با صدای هر اعتراضی مسوول پیگیری است. این صدای اعتراض جمعی از دانشجویان است که خواهان احقاق حقوق خود هستند

بدانید که دانشجو زنده است و شرافت و وجدان انسانی هنوز پا بر جاست

اما ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر چناقلو

ما دانشجویان معترض خواستار جبران بیتفاوتیهای گذشته بوده و شروع آن را نه تنها عذر خواهی رسمی آقایان زاهد، حسینی و قالیچی میدانیم بلکه این شمایید که با عذر خواهی خود، به خاطر وضع موجود و خصوصا لکه ننگی که دامن دانشگاه را گرفته است، میباید حسن نیت خود را به اثبات برسانید

در پایان لازم به ذکر است که حق پیگیریِ موضوع را تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب برای خود محفوظ می داریم

جمعی از دانشجویانِ دختر دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 اردیبهشت 1387

انتشار:

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

 

 

گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در آذربایجان

 

زندانیان اهل حق در زندان اورمیه دست به اعتصاب غذا زده اند

 

چهار تن از پیروان مسلک اهل حق (علوی) که در آذربایجان علی الهی و گوران نامیده می شوند٬ در زندان مرکزی ارومیه در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند. آنها از تاریخ یازده فرودین ماه به اعتصاب غذا زده اند. این چهار تن به همراه هادی حمیدی شفیق از ۱۴ فروردین به سلول انفرادی در قرنطینه زندان اورمیه منتقل شدند. لاذم بذکر است این بار دوم است که هادی حمیدی به جرم دفاع از حقوق سایر زندانیان به انفرادی فرستاده می شود .

سهندعلی محمدی (فرزند محمد)٬ بخشعلی محمدی (فرزند محمد)٬ عباداله قاسمزاده (فرزند قباد) و مهدی قاسمزاده (فرزند قباد) از پیروان فرقه آتش بیگی و از اهالی روستای "اوچ تپه" (قوشاچای - میاندوآب) هستند. افراد مذکور در پی درگیریهای مسلحانه مهرماه ۱۳۸۳ بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان این فرقه درمیاندوآب دستگیر شده و همه آنها بعد از محاکمه٬ محکوم به اعدام شدند. اواخر سال ۱۳۸۲عده ای از ساکنین اهل حق روستای اوچ تپه٬ که اقدام به انتشار مطالبی در مورد فشارها و تبعیضهای وارده بر خود نمودند٬ تحت تعقیب ارگانهای امنیتی قرار گرفتند. انتشار این مطالب در پی آزار و اذیت بسیار شدید و رفتار غیر انسانی با یک سرباز اهل حق به نام حسین محمدی توسط فرماندهان آموزشگاه انتظامی "امام سجاد" ارومیه صورت گرفت. یکی از فرماندهان این پادگان از سربازان دیگر خواسته بود٬ که حسین ۱۹ ساله را اذیت کنند. او همچنین با مطرح کردن سخنان شنیع و غیر واقع در مورد زندگی و ارتباطات علویها٬ این سرباز را تحقیر کرده و او را در معرض فشارهای غیر قابل تحمل روانی قرار داده بود. پنج تن از امضا کنندگان نوشته منتشر شده ازجمله سیفعلی شیری٬ سلطانعلی و حسین محمدی (فرزند سلطانعلی)بهار ۱۳۸۳ چندین ماه در بازداشتگاه اطلاعات اورمیه زندانی شدند.

علیرضا جوانبخت قولونجو٬ سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک٬ در اردیبهشت ۱۳۸۳ به هنگام حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهرچای ارومیه٬ شرح ما وقع را از زبان حسین محمدی و سیفعلی شیری شنیده است. سیفعلی شیری همچنین در صحبتهای خود به رفتار مأمورین اطلاعات با او در حین بازجویی که همراه با شکنجه و توهین های شدید به خانواده اش بوده٬ اشاره می کرده است. سخنگوی آسمک همچنین شاهد رفتار زشت نگهبانان زندان ـ که از طرف بازجویان تحریک می شدند ـ با این زندانی اهل حق بوده است.

بعد از آزادی موقت این زندانیها و به دنبال انتشار کتابچه ای در مورد عقاید اهل حق که توسط سلطانعلی محمدی نوشته شده بود٬ فشارهای وارده بر آنها بیشتر شده و موجب درگیریهایی بین نیروی انتظامی و اعضای فرقه گشته بود. شش تن از اعضای این فرقه از جمله سیفعلی شیری و سلطانعلی محمدی توسط عوامل نیروی انتظامی جان خود را از دست داده بودند.

مهدی قاسمزاده در حالی که زخم عمیقی داشت٬ دستگیر شده و سهندعلی محمدی٬ بخشعلی محمدی و عباداله قاسمزاده بعد از درگیریها خود را به مسئولین قضایی کشور معرفی کردند. به گفته این سه نفر دلیل تسلیم شدنشان٬ تعهدات دولت مبنی بر آزادی آنها پس از بازجوئیهای لازم و همچنین حفظ صلح و آرامش منطقه بوده است.

 

محکومیت دو دانشجوی دانشگاه تبریز به حبس

بنا به گزارش رسیده حسین یوسفی و غفور حبیب پور دو دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تبریز از طرف شعبه دو دادگاه انقلاب تبریز بریاست قاضی حملر محاکمه و با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، به شش ماه زندان محکوم شده اند.این دو دانشجوی هویت طلب روز یک خرداد سال گذشته و در جریان تظاهرات به مناسبت سالگرد اعتراضات ۱۳۸۵آذربایجان دستگیر و پس از تحمل چند هفته حبس با قرار وثیقه آزاد شده بودند.آنها بعد از آزادی اعلام داشته بودند که ماموران اطلاعاتی با اعمال شکنجه های چند روزه آنها را تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داده بود.لازم به ذکر است بازداشت و تفتیش منزل آقای حسین یوسفی توسط ماموران اطلاعاتی همراه با خشونت بوده و در اثر فشار عصبي که بر مادر وی وارد می شود او دچار سکته مغزی شده و بعد از 40 روز ماندن در کما فوت می کنند.

 

عباس لسانی به اعتصاب غذای خود پایان داد

عباس لسانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی آذربایجانی، که در پی تبعید غیر قانونی اش از زندان اهر به زندان یزد دست به اعتصاب غذا زده بود پس ازدریافت صدها نامه از طرف فعالان حرکت ملی آذربایجان و درخواست از او برای شکستن اعتصاب غذا بعد از تحمل ۱۵ روز گرسنگی به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

گروههای مدافع حقوق بشر و آذربایجانیهای مقیم شهرهای لندن ، کلن ، استکهلم ، آنکارا و ... با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار آزادی لسانی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شده اند. همچنین سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه ای نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت آقای لسانی اعلام نموده است. همسر و فرزندان آقای لسانی پس از طی چند صد کیلومتر راه و پس از ساعتها انتظار اجازه یافته اند تنها 15 دقیقه با وی ملاقات نمایند که ملاقات در حضور دو مامور امنیتی انجام شده است. همچنین مامورین اداره اطلاعات اردبیل با تماسهای تلفنی خانم لسانی را تهدید نموده اند که در صورت اعلام وضعیت همسرشان او را بازداشت خواهند کرد. مامورین وزارت اطلاعات تهدیدها و فشارها را بر پدر و برادرخانم آقای لسانی شدت بخشیده اند . هدف از این فشارها و تهدیدات ممانعت از انتشار اخبار وضعیت غیر انسانی که در اثر تبعید و شکنجه های که بر آقای لسانی در زندان یزد رواداشته شده است می باشد. آقای لسانی روز 19 فروردین ماه جاری به شعبه 113 دادگاه انقلاب تبریز فرا خوانده شده است. قرار است که او بدلیل حضور بر مزار سرداران ملی باقرخان وستار خان در سال 1384 مورد محاکمه قرار گیرد.یکی از شیوهای معمول وزارت اطلاعات پرونده سازیهای متعدد علیه زندانیان سیاسی است وزارت اطلاعات حتی زندانیان سیاسی که در زندان بسر می برند برای آنها پرونده سازی می کند.

 

بیانیه عفو بین الملل در مورد آزادی رضا داغستانی

فعال حقوق بشر آذربایجانی، ۱۹ مارس به قید وثیقه ۴۰ میلیون تومانی آزاد شده است.فعال حقوق آذربايجاني رضا داغستاني در 21 ماه فوريه 2008 در خانه خود در شهر اوروميه دستگير شد. خانه وي مورد جستجو قرار گرفت و کامپيوتر وي، سي دي ها، مدارک و کتاب هاي وي همراه بانسخ چاپي نشريات وي ضبط گرديد.

رضا داغستاني سردبير نشريه دانشجوئي "چنلي بئل" که به دو زبان ترکي آذربايجاني و فارسي منتشر ميشد، بوده و همچنين براي چندين نشريه ديگر مطلب مينوشته است. فعاليت هاي ديگر وي شامل راه انداختن يک سري کلاس هاي ترکي آذربايجاني در شهر نقده و ايجاد گروه هائي براي سازمان دهي تظاهرات مسالمت آميز در استان آذربايجان غربي در رابطه با روز جهاني مادري در 21 فوريه بوده است.

وي عضو کميته گروه انتخاباتي موسوم به اورمو آذربايجان سسي، بود که فعالانه چندين داوطلب کانديداي مجلس از اوروميه را حمايت ميکرد. داوطلباني که صلاحيت آنها براي شرکت در رقابتهاي انتخابات نمايندگي مجلس که در 14 مارس برگزار ميشود مردود گرديد.اورمو آذربايجان سسي بيانيه اي منتشر کرد که حاوي اعتراض به " رد صلاحيت نا عادلانه و غير دموکراتيک کانديدا هاي خود" بود. عفو بين الملل اعتقاد دارد که دستگيري وي در ارتباط با برخي و يا همه اين فعاليت هاي مسالمت آميز ميباشد.


آزادی چهار فعال حر کت ملی آذربایجان در اردبیل

بنا به گزارشات رسیده چهار تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان در اردبیل بنامهای رحیم گلابی٬ جعفر تقوی٬ جعفر موذن و توحید... که روز ۲۰ اسفند ۸۶ توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده بودند هر کدام به قید وثیقه ۱۰ میلیون تومانی آزاد شده اند.همچنین بر اساس تازه ترین اخباری که از زندان اردبیل به دستمان رسیده حاکی از آن است که عسگر اکبرزاده زندانی سیاسی و دانشجویی هویت طلب آذربایجانی که از روز ۲۳ اسفند از زندان اردبیل به یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات این شهر منتقل گشته بود به زندان اردبیل بازگردانده شده است.طبق گزارشها آقای اکبرزاده در مدت زمانی که در بازداشتگاههای اداره اطلاعات بوده در معرض شکنجه های مختلف فیزیکی و روحی بوده است.

پنج‌شنبه ۱۵ فروردين ۱٣٨۷ - ٣ آوريل 2008
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - آسمک

 

 

تعلیق انتشار نشریه دانشجویی یاغیش در دانشگاه اورمیه

دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۲۱ آوريل ۲۰۰٨

ساوالان سسی : تنها یک روز بعد از انتشار اولین شماره نشریه دانشجویی "یاغیش" کمیته ی ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه اورمیه مجوز انتشار آنرا به دلیل چاپ مطالب خارج از حدود قوانین و مقررات به حالت تعلیق در آورده وبه مدیر مسئول این نشریه اجازه حضور در جلسه کمیته ناظر بر نشریات برای دفاع از عملکردشان داده نشده است

این اقدام در حالی صورت می گیرد که مانند دو سال اخیر معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه جناب آقای دکترمحبوب طالعی قبل از چاپ نشریه "یاغیش" کلیه مطالب آنرا خوانده و تأیید کرده بود این روال بر خلاف دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت دانشگاهی مصوب جلسه 540 مورخ 83/3/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده 27 بند 2 که بیان می دارد هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر آید ویا به سانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد.

نکته ی قابل توجه این است که کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه اورمیه قبل از چاپ همه ی مطالب را تأیید کرده بود.

 

 

اعتصاب غذا و وضعیت نامناسب زندانیان ترک

يکشنبه ۱ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۲۰ آوريل ۲۰۰٨
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر: زندانیان ترک در زندانهای مختلف مانند اردبیل و ارومیه در اعتصاب غذا به سر میبرند. فعالین حقوق بشر در ایران در زمینه اعتضاب غذای زندانیان اهل حق در ارومیه گزارش دادند: طی تماسی که با خانواده زندانیان اهل حق ارومیه گرفته شد اعلام داشتند که پس از واقعه درگیری زندانیان با گارد ضد شورش زندان ارومیه و انتقال آنها از بند عمومی تمامی زندانیان بازداشتی به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه منتقل شدند.

مهدی قاسم زاده و عیبدالله قاسم زاده و بخش علی محمدی و سهند علی محمدی چهار زندانی اهل حق ارومیه هستند که از تاریخ
۹ فروردین امسال در اعتراض به وضعیت نگهداری خود و مدیریت زندان و همچنین اعتراض به احکام اعدام صادره از سوی دادگاه برای آنها دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند که این اعتصاب و اعتراض با حمایت دیگر زندانیان روبرو شد که همزمان با حمایت و اعتراض دیگر زندانیان گارد ضدشورش زندان ارومیه اقدام به ضرب و شتم و انتقال آنها به اداره اطلاعات ارومیه نمود.

سایت اخبار روز نیز ضمن گزارش این خبر نوشت: خانواده این زندانیان عقیدتی بیان داشتند در ملاقات هفته گذشته خود آنها همچنان در اعتصاب غذای هر چند تر به سر می بردند و وضعیت جسمی و روحی انها به شدت نگران کننده است و همچنین بیان داشتند که مشخص نیست تا چه زمانی قرار است در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به سر برند.

این در حالی است که خانواده این زندانیان نیز به شدت از نظر مسائل مالی و معیشتی تحت فشار قرار دارند.

لازم به ذکر است که زندانیان اهل حق ارومیه در زمان درگیری های روستای اوج تپه شهرستان میاندوآب با نیروی انتظامی بدلیل مسائل عقیدتی بازداشت شده اند که در دادگاه بدوی تمامی آنها به اعدام محکوم گشته اما در دیوان عالی کشور حکم
۳ تن از آنها به ۱۳ سال حبس و تبعید به شهرستان یزد تقلیل یافت اما حکم اعدام مهدی قاسم زاده تایید شده است.

همچنین سایت ساوالان سسی از اعتصاب غذای بازداشت شدگان هویت طلب آذربایجانی در زندان اردبیل خبر داده است. بنا به گزارشهای رسیده از اردبیل، چهار تن از فعالین هویت طلب آذربایجانی بنامهای ودود سعادتی (
۳۵ ساله)، بهروز علیزاده (۲۰ ساله)، اردشیر کریمی (۲۴ ساله) و رحیم غلامی ( ۳۲ ساله) که روز پنجشنبه ۲۲ فروردین بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اردبیل منتقل گشته بودند امروز شنبه ۳۱ فروردین به بند ۷ زندان مرکزی اردبیل انتقال یافته اند.

به گفته منابع موثق آنها بشدت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته اند. گفتنی است از چند جمله شکنجه های جسمی اعمال شده، بی خوابی های طولانی و ضرب و شتم شدید از سوی تیم بازجویی است، به طوریکه این افراد در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار بی هوش شده اند.

هم اکنون وضعیت جسمانی این زندانیان سیاسی که در اعتراض به فشارها دست به اعتصاب غذا هم زده اند مساعد نیست.

خانواده ها نیز که بشدت نگرانی سلامت عزیزانشان هستند اعلام داشته اند که علیرغم گذشت بیش از یک هفته از بازداشت آنها،تاکنون موفق به ملاقات نشده اند.

http://www.schrr.net/spip.php?article1405