بیانیه جمعیت آذر سوئد در محکومیت بازداشت فعالان آذربایجان

 

 

برای عبور به جامعه دموکراتیک راهی جز احترام به تساوی حقوق همه افراد جامعه وجود ندارد. اینکه ایران کشوری است با تنوع ملیتها, تنوع فرهنگها و تنوع ادیان و . . .  موضوعیست غیر قابل انکار. مسیر عبور از جهان سوم به سوی  جامعه مدرن از رهگذر احترام به تمامی تنوعات موجود در جامعه می گذرد. اگر نگاهی به جوامع پیشرفته بیندازیم, درمی یابیم, تنوع موجود نه تنها تهدیدی برای جامعه نیست بلکه فرصتی است بالقوه در اختیار جامعه برای نیل به مدینه فاضله.

 

متاسفانه حکومت ایران نیز دست در دست دیگر شونیستهای ایرانی کمر به همت نابودی غیر فارس زبانان ساکن ایران بسته است. خبر دستگیری روزنامه نگاران, روشنفکران و فعالان حقوق بشر آذربایجان در روز چهارشنبه, بیستم شهریور ماه دل هر آزادیخواهی را به درد می اورد. جمعت آذر سوئد دستگیری ایشان را محکوم نموده, حکومت ایران را مسئول مستقیم صحت وسلامت عزیزان دستگیرشده میداند و خواهان آزادی هر چه سریعتر این فعالان هویت طلب میباشد.

 

جمعیت آذر سوئد