مهندس عليرضا صرافي در اعتصاب غذا به سر مي برد 

میللی حرکت سه شنبه ۷ آبان ۱۳۸۷:مهندس عليرضا صرافي ، فعال مدني هويت خواه آذربايجاني از روز شنبه 4 آبان ماه در اعتصاب غذا به سر مي برد.طبق اظهارات يكي از زندانيان ازاد شده از زندان اوين <مهندس صرافي در اعتراض به نقض حقوق زنداني در اعتصاب غذا به ير مي برد و تا بدين لحظه كه چهارمين روز اعتصاب به پايان مي رسد ، خبري از وضعيت ايشان در دسترس نيست.

 

 مهندس عليرضا صرافي، از اولين فعالين دانشجويي آذربايجان در سالهاي قبل از انقلاب 1357 و سالهاي ابتدائي انقلاب هستند. ايشان بيش از 30 سال فعاليت فرهنگي و مدني را در سوابق خود دارند. فعاليت در نشرياتي همانند چنلي بئل، آذربايجان سسي، يولداش، وارليق، آذري و مدير مسئولي مجله ديلماج در فعاليت هاي علمي-ژورناليستي مهندس صرافي ديده مي شود.

 

 ايشان جزو موسسين كنگره آذربايجان در سالهاي اول انقلاب و عضو شواراي ملي صلح نيز هستند. ايشان در يك مهماني افطاري در روز 20 شهريور دستگير شده اند و در اين مدت در شرايطي نامساعد در زندان اوين محبوس مي باشند.