http://www.oyrenci.com/News.aspx?newsId=4239

 بازداشت دهها فعال آذربایجانی در آستانه بازگشائی مدارس

حداقل از ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۸۵ بازداشت فعالان آذربایجانی به مناسبت های مختلف پیوسته ادامه داشته است. نهادهای امنیتی در ایران سرکوب گسترده فعالین هویت طلب و زبانی در آذربایجان را همواره جزو اولویت های عملیاتی خویش قرار داده اند. هم اینک دهها فعال آذربایجانی در زندانهای مختلف کشور تحت حبس و شکنجه قرار دارند. بازداشت فعالین دانشجوئی، روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر در آذربایجان هسته اصلی بازداشتها را تشکیل می دهد.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر و فعالان دانشجوئی در آذربایجان و اویرنجی نیوز در حالیکه نزدیک به دو ماه از بازداشت نزدیک به ده فعال دانشجوئی آذربایجان می گذرد، عصر چهارشنبه بیستم شهریورماه بیش از پانزده نویسنده و فعال آذربایجانی در یک میهمانی افطار در شهر تهران قبل از اینکه فرصت افطار پیدا کنند، توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت گردیده اند. در بین بازداشت شدگان همسر و فرزندان عباس لسانی زندانی سیاسی و شناخته شده آذربایجان نیز وجود داشته است که بعدا آزاد گردیده اند. همچنین چندین خانم نیز بین بازداشت شدگان بوده اند که آنها نیز آزاد گردیده اند. اما از محل نگهداری بقیه بازداشت شدگان هیچ خبری منتشر نشده است. همچنین در پی این بازداشتها حسن رحیمی فعال حقوق بشر در کرج نیز بازداشت گردیده است. وی ماه گذشته چندین مصاحبه رادیوی با رسانه های خارج کشور در ارتباط با آخرین وضعیت زندانیان سیاسی آذربایجان انجام داده بود.

در بین بازداشت شدگان فعالان سرشناسی چون علیرضا صرافی، حسن راشدی، اکبر آزاد، سعید موغانلی، حسین حیدری، عباس و مهدی نعیمی نیز دیده می شود. خاطر نشان می شود علیرضا صرافی مدیرمسئول نشریه توقیف شده دیلماج در تبریز می باشد. دیلماج ارگان غیر رسمی جوانان و روشنفکران مبارز هویت طلب آذربایجانی بود، که توسط حاکمیت و پس از اعتراضات سراسری آذربایجان توقیف گردیده بود. همسر علیرضا صرافی طی مصاحبه ای که با بخش ترکی رادیو اروپای آزاد داشته است از محل نگهداری همسرش و علت بازداشت وی اظهار بی اطلاعی نموده است. وی احتمال داده است همسرش در زندان اوین باشد. قرار است ایشان روز شنبه جهت پیگیری وضعیت همسرش به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کند. فشار نهادهای امنیتی بحدی بوده است که هیچ یک از خانواده های بازداشت شدگان حاضر به مصاحبه علنی با رسانه های گروهی نشده است. فرزند یکی از بازداشت شدگان که در خارج از کشور بسر می برد بشرط عدم فاش شدن هویت اش با رادیو آزادی مصاحبه نموده و از فشار فزاینده وزارت اطلاعات بر وی و اعضا خانواده اش طی ماههای گذشته پرده برداشته است.

در چند روز گذشته اگرچه احتمال بازداشت های گسترده قابل پیش بینی بود اما دامنه بازداشت ها گسترده تر از انتظار فعالین سیاسی آذربایجان بوده است. بطوریکه بازپرس ویژه پرونده دانشجویان بازداشت شده در تبریز نیز در هفته گذشته اعلام کرده بود که برای تکمیل پرونده بازداشت شدگان افراد دیگری نیز بازداشت خواهند شد. وی این سخنان را در دیدار روز یکشنبه
۱۷ شهریور ماه با خانواده محبوسان هویت طلب تبریز عنوان نموده بود. قاضی علت طولانی شدن مدت بازداشت دانشجویان دربند را "عدم همکاری" آنان و"تکمیل نشدن پرونده" ذکر کرده است. وی تصریح کرده است برای تکمیل پرونده چند نفر دیگر نیز بازداشت خواهند شد.

در حالیکه اعلامیه های زیادی مبنی بر حمایت از فعالین بازداشت شده صادر گردیده است اما تا کنون رژیم به همه این درخواستها بی توجه بوده است. پیش بینی می شود در روزهای آتی و با شروع سال تحصیلی و جهت جلوگیری از هرگونه اعتراض مردمی به تبعیض زبانی حاکم در مدارس ایران بر دامنه بازداشتها افزوده گردد. همه ساله اعتراضهای گسترده ای در شهرهای آذربایجان در روز اول مهرماه در اعتراض به سیستم آموزشی تک زبانه صورت می گیرد.

از سوی دیگر فعالان دانشجوئی در دانشگاههای آذربایجان عنوان نموده اند که با شروع سال تحصیلی در دانشگاهها بر دامنه اعتراضات مدنی و هویت طلبانه خویش خواهند افزود.

امید است نهادهای حقوق بشری با جدیت بیشتری اخبار آذربایجان را پوشش دهند.

"اویرنجی"