در پی تجمع دانشگاه تبریز: چهار فعال دانشجویی به کمیته انضباطی احضار شدند

آراگون(يکشنبه) ۲۱ مهر ۱٣٨۷ - ۱۲ اکتبر ۲۰۰٨

در پی تجمع ۶ مهر دانشگاه تبریز در اعتراض به دستگیری های اخیر دانشجویان هویت طلب چهار فعال دانشجویی به کمیته انضباطی احضار و چندین فعال دانشجویی با تماس حراست به خانه هایشان تهدید به دستگیری و بر خورد های خشن شدند.

مجتبی رزمی عضو سابق شورای انجمن اسلامی دانشکده فنی و عضو شورای تحقیق انجمن اسلامی تبریز، نعیم احمدی دبیر انجمن اسلامی دانشکده علوم طبیعی، وحید دهقان دبیر انجمن اسلامی فنی و آیدین تیموری مدیر مسئول نشریه دانشجویی تلنگر چهار دانشجوی احضار شده به کمیته انضباطی می باشند.

نعیم احمدی در پی تحصن های سه روزه دانشگاه تبریز در خرداد ۸۶ به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود که ترم اول سال تحصیلی ۸۶-۸۷ را در محرومیت از تحصیل گذراند. حراست دانشگاه سابقا با چندین نوبت تماس های تلفنی خانواده نعیم احمدی را تهدید کرده بودند.

وحید دهقانی دیگر فعال دانشجویی نیز در ارتباط با تحصن های ۸۶ دانشگاه تبریز به یک ترم محرومیت معلق از تحصیل محکوم گشته بود. وی با چندین نوبت تماس های تهدید آمیز تلفنی حراست با خانواده خود دچار مشکلاتی گشته بود.

مجتبی رزمی و آیدین تیموری دو فعال دیگر دانشگاه تبریز نیز در ارتباط با پرونده نشریه تلنگر به کمیته انضباطی احضار و کماکان پرونده ی آنان مفتوح می باشد. آیدین تیموری مدیر مسئول و مجتبی رزمی عضو شورای سردبیری تلنگر بودند.

کمیته انضباطی دانشجویان هویت طلب مذکور یکشنبه ۲۱ مهر ماه برگزار خواهد گردید.

 

تماس کوتاه تلفنی احسان نجفی نسب با خانواده خود

احسان نجفی نسب، دانشجوی دربند دانشگاه تبریز جمعه نوزدهم مهرماه با خانواده خود تماس تلفنی داشته است. بنا به گزارشات رسیده حالت صدای او از شرایط نا مناسب وی در زندان خبر می دهد. او در این تماس کوتاه از مکان و اتهام نگهداری خود اظهار بی اطلاعی کرده است.

همچنین بازپرس پرونده، هاشم زاده، از احتمال انتقال احسان به زندان تبریز در روز های آتی خبر داده است.

احسان نجفی نسب عضو شورای مرکزی انجمن ادبی سهند و عضو شورای مرکزی کانون آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز از روز سه شنبه نهم مهر ماه در بازداشت نهاد های امنیتی قرار دارد. 

وبلاگ پیگیری

 

برگزاری کمیته انضباطی 5 دانشجوی هویت طلب دانشگاه تبریز در محل کمیته انضباطی دانشگاه

دوشنبه  ۲۲ مهر ۱٣٨۷ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۰٨

اویرنجی نیوز: دیروز یکشنبه 21 مهرماه جلسه کمیته انضباطی 5 دانشجوی هویت طلب دانشگاه تبریز در محل کمیته انضباطی دانشگاه برگزار شد. این فعالین هویت طلب پس از برگزاری تجمع اعتراض آمیز دانشجویی در 6 مهرماه در اعتراض به زندانی کردن هم دانشگاهیان خود، سجاد رادمهر، منصور امینایان ، آیدین خواجه ای ، فراز زهتاب ، مقصود عهدی واحسان نجفی نسب و دیگر دوستان دربند و افزایش فشارها به دانشجویان به کمیته انضباطی دانشگاه فرا خوانده شدند.

مجتبی رزمی عضو سابق شورای انجمن اسلامی دانشکده فنی و عضو شورای تحقیق انجمن اسلامی تبریز، وحید دهقان دبیر انجمن اسلامی فنی، نعیم احمدی دبیر انجمن اسلامی دانشکده علوم طبیعی ، آیدین تیموری مدیر مسئول نشریه دانشجویی تلنگر و عذرا آذري عضو شوراي مركزي انجمن دانشكده كشاورزي و از اعضاي انجمن ادبي سهند است پنج دانشجوی احضار شده به کمیته انضباطی می باشند.

نعیم احمدی در پی تحصن های سه روزه دانشگاه تبریز در خرداد ۸۶ به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود که ترم اول سال تحصیلی ۸۶-۸۷ را در محرومیت از تحصیل گذراند. حراست دانشگاه سابقا با چندین نوبت تماس های تلفنی خانواده نعیم احمدی را تهدید کرده بودند.

وحید دهقانی دیگر فعال دانشجویی نیز در ارتباط با تحصن های ۸۶ دانشگاه تبریز به یک ترم محرومیت معلق از تحصیل محکوم گشته بود. وی با چندین نوبت تماس های تهدید آمیز تلفنی حراست با خانواده خود دچار مشکلاتی گشته بود.

مجتبی رزمی و آیدین تیموری دو فعال دیگر دانشگاه تبریز نیز در ارتباط با پرونده نشریه تلنگر به کمیته انضباطی احضار و کماکان پرونده ی آنان مفتوح می باشد. آیدین تیموری مدیر مسئول و مجتبی رزمی عضو شورای سردبیری تلنگر بودند.