http://armanazer. blogfa.com/ post-750. aspx

 

بیانیه‌ی تشکل آرمان دانشجو در اعتراض به دستگیری فعالین فرهنگی-مدنی هویت طلب آذربایجان

 

هاوا قورشون کيمي آغير

 

  باغير

 

   باغير

 

  باغير

 

   باغيريرام

 

    (ناظم حکمت)

آري هوا چون سرب سنگيني مي‌کند و سرب سنگين فرياد آزادي را خفه مي‌کند .

 

سال جديد تحصيلي را در حالي آغاز کرده‌ايم که تعداد کثيري از دوستانمان از علم آموزي محروم هستند . عده‌اي اگرچه آزمونهاي علمي را با موفقيت پشت سر گذاشته‌اند ولي توسط وزارت علوم دولت مهرورز فاقد صلاحيت براي تحصيلات تکميلي شناخته شده‌اند . عده‌اي ديگر نيز توسط مديران دانشگاهي در تعليق به سر مي‌برند و عده‌اي ديگردر پشت ميله‌هاي زندان و بازداشتگاههاي اداره اطلاعات به سر مي‌برند .دانشجوياني که تا کنون جرم آنها هيچگاه بيان نشده است و حتي شايد جرم ايشان کشف نشده است !

 

ائلمان نوری،سجاد رادمهر،فراز زهتاب،آيدين خواجه اي،داريوش حاتمي،امير مرداني،منصور امينيان،مقصود عهدي،مجيد ماکويي،احسان نجفي،صمد مولاقلی دانشجويان گمنامی نبوده‌اند . ايشان همواره در صف مدافعين هويت خويش بوده‌اند . هويتي که ساخت دست هيچ انساني نيست بلکه از ايات خداوند متعال است . به راستي ايشان چه جرمي جز آزادگي مي‌توانند داشته باشند که اينگونه مورد بي‌مهري قرار گيرند . چرا که تنها آزادگي و عدالت خواهيست که اينچنين جزای سنگيني در دفتر قانون نانوشته دارد چرا که اگر جز اين بود بي‌شک بيش از اين چشم‌ها به دادگاهها دوخته نمي‌شد و در قبال اين همه اعتراض ،جرم ياران هويت طلب اعلام مي شد ولي چه مي شود کرد که در هيچ قانوني بر حق خواهي و آزاديخواهي جرمي تعريف نشده است .

 

از طرفي ديگر بيش از 30روز از دستگيري 19 تن از هويت طلبان در مراسم افطاري در تهران مي‌گذرد و همچنان 4 تن از ايشان در انفرادي‌هاي اوين به سر مي‌برند . مهندس عليرضا صرافي مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ديلماج و استاد اسبق فولکلورآذربايجان دانشگاه آزاد واحد تبريز ،مهندس حسن راشدي عضو هيئت تحريريه نشريه وارليق ،سعيد محمدي(موغانلي)شاعر و سردبير نشريه ادبي ياشماق و مهدي نعيمي مدرس زبان و ادبيات ترکي آذربايجاني در حبس به سر مي‌برند تا به گناهان ناکرده اعتراف کنند . چرا که قصور واقعي ايشان دفاع از حقوق انساني و اوليه هر انساني است .

 

 آنها دوست دارند که آذربايجانيان نيز به زبان خود باسواد شوند همچون گذشته در رده‌هاي اول باسوادي کشور قرار گيرندو شايد انتظار زيادي نباشد که دوست داشته باشند در ميان زبان فرانسه و انگليسي و رومانيايي و چيني و ژاپني و...زبان خود را نيز به عنوان يک زبان در دانشگاه ببينند. آنها دوست دارند زادگاهشان آباد گردد و براي ادامه‌ي حيات مجبور به ترک خانه و کاشانه نشود. آري آنها دوست دارند که زمينه رشد و ترقي و توسعه در هر زمينه‌اي را پيدا کنند . آنها بهيچوجه دوست ندارند که شهروند درجه‌2 باشند.

 

متاسفانه در سالجاري بر سرعت دستگير روزنامه نگاران ،شاعران ،نويسندگان و دانشجويان آذربايجاني افزوده شده است . اگر پيش از اين زندان مکاني براي حبس جاعلين مدرک بوده است، امروز چه بسا برخي با جعل مدارک خود را دکتر خطاب مي‌نمايند و با آسودگي از جنبش‌هاي اجتماعي به عنوان تهديد ياد مي‌کنند و حال اين سؤال از جناب دکتر مطرح است که آيا جعل مدرک براي جامعه تهديد است يا حق طلبي؟

 

تشکل آرمان ضمن اعتراض به دستگيريهاي غيرقانوني ،بازجويي‌هاي طويل المدت، همراه با نقض حقوق زنداني و اعمال غير قانوني همچون شکنجه ،عدم اجازه براي گفتگو با وکيل و خانواده و همچنين صدور حکم هاي غير منطقي براي فعالين فرهنگي و مدني ،خواستار آزادي هرچه سريعتر روزنامه نگاران ،شاعران ،نويسندگان و دانشجويان هويت خواه مي‌باشد.

 

 

تشکل آرمان دانشجو