گام بلند دمکراتیک ترکیه:

 کانال 24 ساعته "تی آر تی شش" تلویزیون دولتی ترکیه به زبان کردی رسما آغاز به کار کرد 

میللی حرکت پنجشنبه ۱۲ دی

 

 ۱۳۸۷: تی آر تی: کانال تی. آر.تی- ۶ که مدتی است به صورت آزمایشی پخش برنامه می کرد، از اولین روز سال جدید میلادی رسما آغاز به کار نمود

این کانال در وهله اول به لهجه کورمانجی ، در آینده نیز به لهجه های زازا و سورانی به مدت ۲۴ ساعته پخش برنامه خواهد پرداخت.

پخش برنامه های فارسی و عربی در بنیه کانال چند زبانی نیز در سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد

کانال تی. آر.تی- ۶ که از طریق ماهواره پخش می گردد، از امروز در آنکارا،استانبول و از میر از شبکه تلویزیونی کابلی و دیجیتالی قابل مشاهده خواهد بود.

استقبال مردم منطقه از آغاز کانال تی آر تی ـ 6 آغاز کانال چند زبانه رادیو تلویزیون دولتی ترکیه در منطقه آناتولی شرقی و جنو بشرقی مورد توجه بسیار واقع شد.

شهروندان کرد تبار ترکیه خواستار پخش بیشتر برنامه های فرهنگی از این شبکه می باشند.

نمایندگان منطقه در مجلس اعلام نمودند، برای ریشه دار شدن دموکراسی در کشور پخش برنامه های "تی آر تی ـ 6 " بسیار موثر خواهد بود.

بینندگان که از منازل و محل کار خود کانال چند زبانه را مشاهده کرده بودند، رضایت خود از این کانال را بیان داشتند.

اکثر بینندگان خواستار پخش بیشتر اخبار، برنامه های ورزشی و برنامه های موسیقی از این شبکه می باشند.