بیانیه مجمع دانشگاهیان آذربایجانی در خصوص جنایات غزه

چهارشنبه  11 دی138731 دسامبر 2008

 

بسمه تعالی

بی شک دیدن صحنه های جنایات صورت گرفته در غزه دل هر انسان آزاده ای را بدرد می آورد. یورش بی سابقه رژیم اسرائیل به مردم بی دفاع و به خاک و خون کشیدن ایشان نمایی از یک جنایت وحشتناک در قرن حاضر می باشد. این یورش ها در حالی صورت می گیرد که حکومت های کشورهای به اصطلاح اسلامی فقط نظاره گر این جنایات می باشند بدون اینکه اقدام عملی و نجات بخشی در این خصوص به انجام رسانند. مشاهده این وقایع انسان را به یاد جنایات رژیم متجاوز  و اشغال گر ارمنستان در قره باغ آذربایجان در سالهای گذشته می اندازد که به مراتب هولناک تر از غزه بود. در این جنایات نیز نیروهای ارمنستان با حمایت و تجهیز کشور روسیه و دول غرب اقدام به نسل کشی مسلمانان شیعه در آنسوی ارس کرد. متعاقب این حمله ها هزاران نفر از مردم بی پناه و بی دفاع  علی الخصوص زنان و کودکان توسط نیروهای ارمنستان قتل و عام شده و اراضی و شهرها و روستا های آنها اشغال شد. در این جنایات نیز کشورهای اسلامی، کوچکترین عکس العملی را در مقابل این نسل کشی مسلمانان از خود نشان ندادند. چنین برخوردهایی از طرف هر کشور مدعی حکومت اسلامی نشانگر سیاسی کاری و فریب کاری حکومت های آن بوده و ادعای آن در دفاع از منافع مسلمانان قابل ارزش گذاری نبوده و نیست.

مجمع دانشگاهیان آذربایجانی ضمن اعتراض به جنایات صورت گرفته بر علیه مسلمانان در غزه خواستار تلاش واقعی کشورهای عضو سازمان ملل علی الخصوص کشورهای مسلمان در راستای توقف این جنایات می باشد. همچنین مجمع ابراز می دارد برخورد گزینشی کشورهای اسلامی با منافع مسلمانان بخصوص در مسئله قره باغ که نزدیک به بیست سال از آواره شدن بیش از یک میلیون نفر از مردم مسلمان آن گذشته و عبادتگاههای آنها (مساجد) توسط ارمنیان به طویله تبدیل گشته و مورد شدیدترین اهانتها قرار گرفته، کاملا سؤال برانگیز بوده و خواستار برخورد شفاف این کشورها بخصوص ایران با منافع مسلمانان جهان هستیم. بدون شک مسئله قره باغ به سان جنایات غزه یک لکه ننگی در چشمان کشورهای داعی مسلمانی در جهان می باشد که به هیچ عنوان از اذهان ملتهای آزاده پاک نخواهد شد.

مجمع دانشگاهیان آذربایجانی   ۸۷/۱۰/۱۰