بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی
اعتراض به احکام صادره برای دانشجویان هویت طلب تبریز

 

بی قراری های ما را نیست پایانی پدید
                                                   موج سرگردان و نا آرام دریاییم ما

هم اینک در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب و در میان های و هوی تبلیغاتی دولت مهرورز، همچنان اوضاع حقوق بشری و عرصه تنگ جامعه مدنی و نهاد هایش تنگ تر و بغرنج تر می گردد.
هفته ای نیست که از بازداشت ها و فشار ها حرفی به میان نیاید. هنوز بازداشت های شیراز از تب و تاب نیافتاده، سناریو ی "عدم تحمل" تحکیم سر بر می آورد و آن هم تمام نشده دستگیری های روز جهانی زبان مادری،
۲ اسفند در آذربایجان شروع می شود.
اکنون نیز احکام دانشجویان بازداشت شده اخیر تبریز صادر شده است.
۱٨ سال زندان برای شش دانشجو و سه تبرئه. آن هم با یک جلسه دادگاه چهار ساعته برای نه متهم.
سجاد رادمهر، احسان نجفی، آیدین خواجه ای، فراز زهتاب و امیر مردانی دانشجویان دانشگاه تبریز به همراه مجید ماکویی دانشجوی دانشگاه مالک اشتر در دادگاه انقلابی محکوم به یک سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال می شوند که رسانه ی ملی آن به نشانه ی روشنگری دادگاه گلسرخی ها را به عنوان عبرت تاریخی سرلوحه برنامه های این روزهای خود قرار داده است و این گونه است که ناقوس های خطر بلندتر از همیشه به صدا در می آیند.
و در حالی منصور امنیان، مقصود عهدی و داریوش حاتمی تبرئه می شوند که
۱۰۵ روز را در سلول های انفرادی نهادها امنیتی و زندان تبریز به جرم گناه ناکرده بازداشت شده بودند.
آیا این است عدالتی که قرار بود مارکسیست ها را هم آزاد در پناه خود جای دهد؟
همچنین صدور اینگونه احکام و "عدم تحمل ها" و بازداشت ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که لااقل به رسم ادوار قبل شمیمی از فضای باز وزیدن می گرفت، چه پیامی می تواند داشته باشد؟
آیا برخی ها پروژه ای در سر می پرانند؟
مخلص کلام اینکه انجمن اسلامی تبریز و علوم پزشکی ضمن اعتراض به احکام سنگین و دور از انتظار دانشجویان هویت طلب آذربایجان، خواستار عمل به مضامین حقوق بشر و آزادی های اساسی انسانی بوده و معتقد است که با این گونه افعال خشن مملکت نه تنها ره به جایی نخواهد برد بلکه پا در سراشیبی تند تنزل خواهد نهاد.
صعود به قله های اقتدار و پیشرفت زمانی خواهد انجامید که مردمانی شاد و راضی در آرزوی آن برای کشورشان باشند.