شيرين عبادي، فعاليت‌ها و اميدهايش

 

صدای آلمان: زندگی شيرين عبادی در ايران در طول سالهای فعاليتش به عنوان مدافع حقوق بشر با تهديد و ناامنی همراه بوده است. وی برای خبرنگار  زود دويچه تسايتونگ  تعريف مي‌کند که پس از انقلاب اجازه نمي‌يابد به عنوان قاضی کار کند. نام او را به خاطر فعاليتش به عنوان وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر در ليست سياه ترور مي‌نشانند، ليستی که بر حسب اتفاق و به هنگام دفاع از خانواده‌های قربانيان قتلهای سياسی به دست او و همکارانش مي‌رسد.

عبادی مي‌گويد که از کودکی تجربه کرده است که مدافعان حقوق ديگران، خود با خشونت و تهديد روبرو مي‌شوند. او آموخته است با ناامنی سر کند. اينکه در چارچوب قانون حرکت مي‌کند، به او نيرو مي‌دهد که به جلو برود و از انتقاد و فعاليت دست برندارد. اما دولت ايران است که خارج از چارچوب قانون عمل مي‌کند. عبادی در اين مورد به
 زود دويچه تسايتونگ  گفت:  دولت ايران کنوانسيون حقوق بشر را امضا کرده، اما به آن عمل نمي‌کند. هنوز هم در ايران مجازات اعدام در مورد افراد نابالغ اجرا مي‌شود. قانونگزار به زنان تبعيض روا مي‌دارد. قوانين ملی ما بايد با موازين بين‌المللی همخوانی داشته باشند. دولت ايران تعهد کرده که به اين قوانين عمل کند، در سازمان ملل متحد هم مي‌گويد که به حقوق بشر احترام مي‌گذارد. اما اين حقيقت ندارد و بدين ترتيب کار حکومت غيرقانونی است. من با کار خود آن چيزی را مطالبه مي‌کنم که دولت ايران مدتهاست در سطح بين‌المللی قول انجام آن را داده است.  

شيرين عبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار
 زود دويچه تسايتونگ در مورد دستاوردهای دوره‌ی رياست جمهوری احمدي‌نژاد، مي‌گويد که چيزی به نظرش نمي‌رسد. وی به دولت احمدي‌نژاد انتقاد مي‌کند که به حقوق بشر احترام نگذاشته و روز به روز آزادي‌های مردم را محدودتر کرده است. همچنين در دوره‌ی احمدي‌نژاد وضعيت اقتصادی کشور وخيم‌تر شده، بهای اجناس بسيار بالا رفته و مردم روز به روز فقيرتر مي‌شوند.

از عبادی سؤال مي‌شود که چرا با اينکه بيش از
۷۰ درصد جمعيت ايران را جوانان زير ۳۰ سال تشکيل مي‌دهند اپوزيسيونی قوی در ايران وجود ندارد. عبادی مي‌گويد: مردم ايران در سی سال اخير انقلاب را از سر گذرانده‌اند و جنگ خونين و بيرحمانه‌ی عراق را. مردم از خشونت خسته شده‌اند. آنها دوست دارند که هر اتفاقی هم که بخواهد بيفتد، بدون خشونت بيفتد. اما اين وقت لازم دارد. و طبيعی است که من مشکلات را مي‌شناسم: ما زندانيان سياسی داريم. کسی که از دولت انتقاد کند، به زندان مي‌افتد. [...] زمان لازم است، اما راه ما اين است و مردم برای مشکل‌هايشان دنبال راه‌حل صلح‌آميز مي‌گردند.  

پاسخ شيرين عبادی به اينکه نقش باراک اوباما، رييس جمهور جديد آمريکا را در حل مشکل‌های ايران چگونه مي‌بيند، از نظر خبرنگار
 زود دويچه تسايتونگ به گونه‌ای است که گويا عبادی عادت کرده اميد به چيزی نبندد. عبادی مي‌گويد  هنوز زود است بتوان چيزی گفت. [...] اينکه رييس جمهور جديدی روی کار آمده، هنوز به معنای آن نيست که در سياست تغييری حاصل خواهد شد.  اما وی سپس خود را به عنوان انسانی اميدوار مي‌نماياند، آنجا که به پرسشی در مورد انتخابات ايران پاسخ مي‌گويد، از اميد خود به اينکه مردم بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند، به کانديدای مورد علاقه‌شان رأی دهند و همه‌ی کانديداها به انتخابات راه پيدا کنند. خبرنگار مي‌پرسد:  اين انتظار و اميد شما واقع‌گرايانه است؟ عبادی پاسخ مي‌دهد:  طبق قوانين موجود نه، اما هر لحظه ممکن است وضعيت تغيير کند.  

17 بهمن 1387    20:06