اظهارات تکان دهنده رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا:

فاجعه وال استریت به بزرگترین خطر تروریستی دامن زده است!

Chris Hedges. ترجمه هدایت سلطانزاده

ما قابلیت بالائی برای آفریدن هیولاهای خود داریم. بمدت چند دهه ، ما همراه با عفریت ذوحیاتینی بنام اسرائیل ،  در خاورمیانه مداخله کردیم و دست آورد ما حزب الله و حماس و القاعده  و جنبش مقاومت عراق و طالبان در حال ظهور مجدد بوده است. اکنون ما در حال روانه کردن اقتصاد جهان به ظرف زباله و نابود ساختن سیستم محیط زیست بوده و به تماشای شاهکار های خود  مشغول هستیم . علائم دنیای زیبای جدید ما را، از زبان دریاسالار بازنشسته ، دنیس بلر Dennis Blair ، درهنگام ادای شهادت خود  در واشتگتن بعنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات،  در برابر "کمیته اطلاعاتی سنا" می توان مشاهده کرد. دنیس بلر هشدار داد که عمیق تر شدن بحران اقتصادی ، شاید بزرگترین خطر برای ثبات و امنیت ملی ما را بوجود آورده است . وی گفت که این امر می تواند به بازگشت به" خشونت افراطی"  دهه های 120 و 1930 منجر شود.

چنین بنظر می رسد که بیشتر  وال استریت تا جهاد اسلامی ، خطر ناک ترین تروریست های ما را تولید کرده است. ما با سرعت شتابانی شاهد بسته شدن کارخانه ها و فروشگاه ها ، تورم ، ورشکستگی های مزمن ، دور تازه ای از تصرف خانه ها ] توسط بانک ها[ ، صف های طولانی اعانه نان ، بیکاری بسیار دامنه دار تر از "بحران بزرگ" 1929  خواهیم بود ، و دنیس بلر از یک تغییر اجتماعی بزرگی در هراس است.

"سازمان بین المللی کار" سازمان ملل ، پیش بینی کرده است که امسال در جها ن ، 50 میلیون نفر کار خود را از دست خواهند داد. هم اکنون بر اثر این فرو ریزی ، 3.6میلیون نفر در آمریکا کار خود را از دست داده اند . همچنین بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول ، رشد اقتصادی در جهان5.%درصد در سال 2009 ، یعنی بد ترین رشد اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم ببعد خواهد بود. در آمریکا تاکنون 2.3 میلیون نفر صاحب خانه وامدار ، اخطار عدم بازپرداخت بدهی و یا تصرف مجدد آنها توسط بانک را دریافت کرده اند. این رقم در سال 2009 افزایش نیز خواهد یافت ، بویژه اینکه بانک ها شروع به باز پس گیری مستغلات تجاری خالی کرده اند. در سال 2008 ، حدود 20000بانک در جهان ورشکسته شده ، و بصورت حراج فروخته شده و یا "ملی" شده اند. و پیش بینی شده است که امسال 62000 کمپانی در آمریکا در خود را خواهند بست. رقم بیکاری ، اگر تعداد کسانی را که دیگر درجستجوی کار نیستند و یا آنهائی را که بدنبال کار نیمه وقت می گردند و لی پیدا نمی کنند بر ارقام بیکاری اضافه کنید ، نرخ بیکاری در آمریکا به 14درصد نزدیک خواهد شد.

وبرای ما ابزار کمی برای باز کردن راه خود برای خارج شدن از این وضعیت باقی مانده است. جهانی شدن ، شاخه تولید در آمریکا را ویران کرده است. مصرف کنندگان آمریکائی براثر ارائه اعتبار اسان توسط کمپانی های کارت های اعتباری ، 14 تریلیون دلار بدهی دارند. حکومت تعهد به ریختن چندین تریلیون برا ی حل بحران گردیده است که بیشتر آن یا از طریق گرفتن وام و یا چاپ هرچه بیشتر پول خواهد بود. و حکومت ، تریلیون ها دلار بیشترنیز برای ادامه هزینه های جنگ عراق و افغانستان  همچنان قرض می کند. و متاسفانه کسی این این واقعیت  بدیهی را بر زبان نمی آورد که ما هرگز قادر به باز پرداخت این همه قرض نخواهیم بود! ما میخواهیم هر طور شده ،  راه خروج از بحران را پیدا کرده و پروژه امپراتوری خود را بر پایه قرض حفظ کنیم! بگذار کودکان ما نگران چنین وضعیتی باشند!  در برابر این بحران ، هیچ طرح واقع بینانه و جامعی که مبتنی بر محدودیت های شدید ما بوده و یا مانع از خونریزی شده و یا انبوه محرومیت های فزاینده ما  رابعنوان شهروندانی که رنج میبرند ، کاهش دهد  ، عرضه نمیشود. حال شما این وضعیت را با استراتژی امنیت ملی دولت برای سرکوب بالقوه نا آرامی های داخلی کنار هم بگذارید و آنوقت تصوری از آینده ای که در انتظار ماست بدست خواهید آورد. آینده چندان درخشان بنظر نمی رسد!

دنیس بلر در برابر سنا می گوید :" دغدغه مرحله مقدم دولت آمریکا ، بحران اقتصادی جهان و پی آمد های ژئوپولیتیک آنست. بحران اکنون بمدت یکسال است که ادامه دارد و اقتصاد دانان اختلاف نظر دارند که ما کی و چگونه به پایان آن خواهیم رسید. برخی حتی ترس آنرا دارند که بحران عمیق تر شده و حتی به سطح " بحران بزرگ " برسد. البته همه ما عوارض دراماتیک ناشی از بحران اقتصادی در اروپای دهه های 1920 و 1930، و  بی ثباتی و سطوح بسیار بالای خشونت در آن سال ها را بخاطر داریم".

شبح نا آرامی اجتماعی ، در " کالج جنگی ارتش آمریکا" در ماه نوامبر در یک "تک نگاری" تحت عنوان  : " ناشناخته های شناخته شده : شوک های استراتژیک غیر سنتی در توسعه استراتژی دفاع" نیز مطرح گردید. سند تک نگاری هشدار می دهد که " نیروی نظامی باید برای " جا به جائی های استراتژیک خشن در داخل آمریکا آماده باشد ، که ممکن است " بر اثر فروریزی اقتصادی غیر مترقبه" ،" مقاومت هدفمند داخلی "، " وضعیت های اضطراری فراگیر در بهداشت عمومی" و یا " ازبین رفتن کارکرد سیاسی و نظم حقوقی" بر انگیخته شده باشد. سند مزبور خاطرنشان می سازد که " خشونت داخلی وسیع ، دستگاه دفاعی را بر آن خواهد داشت که اولویت های خود را نهایتا به دفاع از نظم داخلی و امنیت انسانی تغییر دهد". سند ادامه می دهد :

" دولت آمریکا و نیروی نظامی آمریکا که بخاطر امنیت طولانی داخلی در خواب خرگوشی فرو رفته بود ، ناگزیر خواهد بود که بسرعت بخش هائی و یا حتی بیشترین بخش از تعهدات امنیتی خود در خارج را برای رویاروئی با نا امنی بسرعت فزاینده داخلی ، به کشور فرا خواند".

" در صورت وخیم شدن اوضاع ، این امر ممکن است شامل استفاده از نیروی نظامی علیه گروه های مخالف در داخل آمریکا نیز باشد. مضافا اینکه وزارت دفاع ، ضرورتا یک وسیله اساسی برای تداوم حیات قدرت سیاسی در یک کشور چند ایالتی ، و یا تعرض و آشوب داخلی در مقیاس ملی ، بشمار می رود".

بزبان انگلیسی ساده که بوروکرات ها و نظامیان از بیان علنی آن امتناع دارند  ، این اظهارات جز بر قراری حکومت نظامی و اداره کشور بصورت دوفاکتو توسط وزارت دفاع ، چیز دیگری نیست.  آنها چنین احتمالی را بررسی می کنند .بنابراین شما نیز باید آنرا در نظر بگیرید.

دریاسالار دنیس بلر در طی اظهارات خود  برابر سنا هشدار می دهد که " تقریبا یک چهارم از کشور ها در جهان هم اکنون سطخ پائینی از بی ثباتی ، نظیر تغییر حکومت ها بخاطر کاهش اقتصادی جاری را تجربه کرده اند". او اضافه می کند که " بخش بزرگی از تظاهرات ضد دولتی در جهان ، در اروپا و کشور های سابقا عضو شوروی بوده است". ولی این بدان معنا نیست که این تظاهرات ضد دولتی به آمریکا سرایت نخواهد کرد. دنیس بلر به سناتور ها می گوید که فروریزی سیستم مالی جهانی ، " احتمالا موجی از بحران های اقتصادی در کشورهای اقتصاد بازار جدید را درسال 2009 بوجود خواهد آورد ". او همچنین اضافه می کند که " کشور های آمریکای لاتین ، کشور های سابقا عضو شوروری و کشور های ساحل جنوبی آفریقا ، فاقد منابع نقد و یا امکان دسترسی به کمک های بین المللی و اعتبارا ت و یا مکانیسم های مقابله با این وضعیت هستند".

" وقتی رشد کاهش می یابد ، غریزه من بمن می گوید که مسائلی از آن ناشی خواهد شد ، و ما آنها را مورد توجه قرار می دهیم". وی به این نکته اشاره می کند که" الگوهای آماری نشان می دهند که بحران های اقتصادی اگر بیش از یک یا دوسال ادامه پیداکنند ، خطر بی ثباتی ، رژیم ها را تهدید می کند".

دنیس بلر ، روایت تاره ای از ترس را ارائه می دهد. هرچه بحران اقتصادی شتاب بگیرد ، بما خواهند گفت که نه افراطیون ریشدار اسلامی ، بلکه ارازل و اوباش داخلی ، طرفداران محیط زیست، آنارشیست ها، اتحادیه ای کارگری ، و افراد خشمگینی از طبقه کارگر که به بی نوائی کشیده شده اند ، مارا تهدید میکنند ، هرچند که افراد نشسته بر مسند قدرت ، هروقت که لازم شد ، برای دادن شوک غیر بومی به ما، از در آوردن افراطیون ریشدار اسلامی از انبان خود ابائی نخواهند داشت. جرم وجنایت همانگونه که در زمان های آشفتگی و بحران رخ میدهد، فزونی خواهد یافت. آنانی که مخالف امنیت دولتی با مشت آهنین هستند ، بهمدیگر خواهند پیوست و بنگاه های خبر پراکنی از رشد جرم و جنایت مادون طبقه ای ها خبر خواهند داد.

سناتور جمهوریخواه  کرستوفر بوند Christopher Bond از ایالت میسوری که معاون کمیته سنا ست ، نمیدانست که دربرابر اظهارات دنیس بلر چه بگوید ، و به این گفته بسنده کرد که بلر ، " شرایطی را در باره کشور عنوان میکند"و بحران اقتصادی جهان " به کانون اصلی جامعه اطلاعاتی تبدیل شده است".

فروریزی اقتصادی، بلاهت اعتقاد جمعی ما به بازار آزاد و بی پایگی یک اقتصاد مبتنی بر رشد بی پایان ، مصرف و قرض وبسط هرچه بیشتر را بر ملا کرده است . ایدئولوژی رشد نامحدود ، ناتوان از در نظر گرفتن تحلیل رفتن وسیع منابع جهان از سوخت فوسیلی گرفته تا آب تمیز و کاهش ذخایر ماهی ها ، اضافه رشد جمعیت ، افزایش جهانی گرما و تغییر محیط زیست بوده است. جریان عظیم بین المللی سرمایه های بی کنترل ، سیستم مالی جهان را به فلاکت کشانده است. وجود دلاری گران قیمت گذاری شده ( که بزودی با کاهش ارزش روبرو خواهد شد)   ، تکنیک وحشی ، حباب سهام و مالیه معطوف به مستغلات ، حرص لجام گسخته و بی مهار ، نابودی بخش تولیدی کشور ، قدرت دادن به یک طبقه الیگارشیک ، فساد نخبگان سیاسی ما ، به فقر کشاندن طبقه کارگر کشور ، متورم ساختن هرچه بیشتر بودجه نظامی و دفاعی و دادن اعتبارات بی کنترل ، همگی گوئی در توطئه ا ی هم آهنک ، ما را بر زمین کوبیده است.بحران مالی بزودی به بحران پولی تبدیل خواهد شد. شوک دوم ، اعتبار مالی ما را تهدید خواهد کرد. ما گذاشتیم که بازار بر ما حکومت کند و اکنون بهای آنرا می پردازیم!

دزدان سرگردنه شرکت های بزرگ ، که اصرار داشتند که ده ها میلیون دلار به آنها پاداش داده شود ، زیرا خود را بهترین و تیز هوش ترین ها می دانستند ، شعبده بازانی کاذب از آب در آمدند.مقامات انتحاب شده ما ، همراه مطبوعات ، خود را بصورت نوکران فاسد و بی کردار شرکت های بزرگ ظاهر ساختند .مدارس بازرگانی و نخبگان روشنفکری ما ، چیزی جز بازار تقلب و عناصر متقلب نبوده اند! عصر غرب پایان یافته است.به چین نگاه کنید.سرمایه داری لیبرال خود را نابود کرده است. وقت آن نیست که غبار از کتاب های مارکس برگرفته شود؟

Chris Hedges ، روزنامه نگار و برنده جایزه پولیتسر در روزنامه نگاری است. متن اصلی این مقاله در سایت  زیر منتشر شده است.

http://www.truthdig.com/report/item/20090216_bad_news_from_americas_top_spy/