آرامگاه بهاییان در سمنان ویران شد

 

در جریان این حمله خسارات زیادی به قبرستان بهاییان در شهر سمنان وارد شده است ...

 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه 
۲ اسفند ۱٣٨۷ -  ۲۰ فوريه ۲۰۰۹

 

در ادامه ی حملات و یورش های گسترده ی ماه های اخیر بر علیه بهائیان و گسترش روز افزون آن در ایران، قبرستان بهاییان در شهر سمنان نیز مورد حمله ی عوامل ضدبهایی وابسته به حکومت قرار گرفت و ویران شد.
به گزارش مجموعه ی فعالان حقوق بشر در ایران این یورش در روز یکشنبه
۲۷ بهمن ماه گذشته صورت گرفت و منجر به تخریب گسترده ی قبرستان این جامعه در شهر سمنان شد.
در این یورش ساختمان محل شستشوی اموات کاملا تخریب شده و این ساختمان به همراه وسایل داخل آن به آتش کشیده شد. سنگ قبرها نیز مورد هجوم واقع گشته که در حدود
۴۵ سنگ قبر تخریب شده است. مهاجمان در این یورش اقدام به نوشتن شعارهایی همچون "مرگ بر اسرائیل"، "همتون را می کشیم"، "مرگ بر بهایی کافر"، "از ایران برید گمشید بیرون"و... به روی دیوار و منابع آب واقع در محل، نمودند.
بنابر این گزارش، شهر سمنان در طی برخوردهای سیستماتیک ماههای اخیر با بهائیان صحنه برخوردهای فراقانونی بسیاری با اعضای این جامعه مذهبی بوده است که میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
در تاریخ
۲۵/۹/۱٣٨۷ مامورین اطلاعات یورش گسترده ای به منازل تعداد زیادی از بهائیان داشتند و بسیاری از وسایل این خانواده ها جمع و ضبط شد که در این حمله خانم صهبا رضوانی (فنائیان) از مسئولین جامعه ی بهایی در سمنان بازداشت شد. وی پس از ۲ ماه حبس انفرادی در زندان سمنان در تاریخ ۱۵ بهمن ماه در دادگاه غیرعلنی و بدون حضور وکیل محاکمه شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه حکم ٣ سال و ٨ ماه حبس تعزیری به وی اعلام گردیده است .
در تاریخ ۱۵/۱۰/۱٣٨۷ آقایان عادل فنائیان، عباس نورانی (مسئولین فعلی جامعه بهائیان در سمنان)، طاهر اسکندریان (مسئول سابق در سمنان ) بازداشت شدند. همچنین در بامداد ۱٣ /۱۱ / ۱٣٨۷ گروهی ناشناس به وسیله ی نارنجک های دست ساز (کوکتل مولوتوف) به منزل خانواده ای بهایی به نام خانجانی در سمنان حمله کرده و این ساختمان را مورد هدف قرار می دهند. لازم به ذکر است منزل این خانوادهء بهایی طی ماه های اخیر ۲ مرتبه مورد بازرسی مامورین اطلاعات قرار گرفته بوده و بسیاری از وسایل این منزل توسط مامورین اطلاعات جمع آوری و ضبط شده است.
این گزارش می افزاید: با توجه به برخورد های گسترده ی اخیر با بهائیان در شهرهای مختلف ایران و برخورد های اخیر با بهائیان درشهر سمنان وضعیت این جامعه بسیاربه شدت نگران کننده می باشد.