یادداشت سیاسی اؤیرنجی: حرکت ملی آذربایجان در سال 1388


ائلگون(شنبه) ۱ فروردين ۱٣٨٨ - ۲۱ مارس ۲۰۰۹

 

www.oyrenci.com
 در حالی وارد سال جدید 1388 شمسی می شویم که در سال گذشته حرکت ملی آذربایجان هزینه های سنگینی را در مسیر بسط گفتمان حقوق بشری خویش پرداخته است. نزدیک به 300 مورد بازداشت، بازجویی، احضار به کمیته های انضباطی دانشگاهها، محروم از حق تحصیل در دانشگاه و .... حاصل فعالیتهای پویندگان راه حرکت ملی بوده است. در این بین جنبش دانشجویی آذربایجان بیشترین هزینه ها را متحمل شده است. دانشجویان دانشگاههای اردبیل، تبریز، ارومیه، زنجان، تهران، خوی، سولدوز و .... تاوان فعالیتهای حقوق بشری خویش را پرداخته و به حبس ها و حتی تبعیدهای طولانی مدت نیز محکوم شده اند.


سوای این همه هزینه ها، گفتمان حرکت ملی آذربایجان در حال حاضر به یک گفتمان حقوق بشری در عرصه ملی و بین المللی تبدیل شده است. این موفقیت حاصل تلاش همه رهپویان حرکت ملی آذربایجان بوده است. از جنبش دانشجویی گرفته تا روشنفکران و کلیه فعالین بدنه حرکت ملی در این موفقیت سهیم بوده اند. اکنون در همه اعلامیه های جهانی حقوق بشری و خیلی از بیانیه های گروههای حقوق بشری و دموکراسی خواه داخل تبعیض ها و بی عدالتی های موجود  بر علیه اقوام وملل غیر فارس ایران از جمله ملت آذربایجان مشاهده می شود. کمتر کسی را می توان در بین جامعه روشنفکری یافت که این حقوق را برسمیت نشناخته باشند. البته هستند افرادی در بین این جامعه که تفکر شوونیستی آنها هر از چندگاه در مدیاها و سایتهای مختلف ظهور می یابد ولی آنچه که مهم است رسمیت یافتن پارادایم حقوق بشری حرکت ملی آذربایجان در سطح جهانی است که به نوبه خود از اهمیت زیادی برخوردار است. این موفقیت در سال 1387 به اوج خود رسیده و در حال حاضر در مسیر تحول خواهانه خود قدم بر می دارد. در حقیقت فعالین حرکت ملی نشان داده اند که خواسته حق تعیین سرنوشت ملت یکی از اصول بنیادین دموکراسی به شمار رفته و هیچ فرد یا گروه خواهان جامعه دموکراتیک و آزاد نمی تواند این حق انسانی را نادیده بگیرد. تلاش در راستای این خواسته مهم و مباحث مطرح شده در این خصوص از پیشرفتهای حرکت ملی آذربایجان در سال 1387 بوده است. با نگاه به فعالیتها و پیشرفتهای صورت گرفته در سال اخیر می توان بصورت آگاهانه سراغ سال جدید رفته و در راه توسعه هر چه بیشتر ایده های حرکت ملی گام برداشت.
1)      گفتمان حقوق بشری آذربایجان می بایستی همچنان بعنوان سرمشق فعالین حرکت ملی در نظر گرفته شده و تمامی فعالیتها در این راستا ساماندهی شوند.
چه از لحاظ بین المللی و چه در سطح کشور این دیالوگ می تواند چشمهای فعالین حقوق بشری را در قبال تضییق ها و بی عدالتی های صورت گرفته بر علیه اقوام و ملل غیر فارس در داخل ایران بیش از پیش باز کند. در واقع با در نظر گرفتن این موضوع که تبعیض های دو چندان اعمال شده بر ملت ترک آذربایجان یکی از مباحث مهم حقوق بشری است، در نتیجه بسط این گفتمان بصورت هر چه بیشتر در مجامع بین المللی و داخلی اهمیت زیادی خواهد داشت.
در این میان تلاش در جهت اطلاع رسانی دقیق و گسترده فعالیتهای حقوق بشری و نیز فشارهای موجود بر حرکت ملی، که در سال گذشته بخوبی صورت گرفت، می تواند بر موفقیت بیشتر حرکت کمک قابل توجهی داشته باشد.

2)      از رویدادهای مهم مختص حرکت ملی آذربایجان در اوایل سال جدید، روز دانشجوی آذربایجان به تاریخ  19 اردیبهشت است که تمامی فعالین علی الخصوص بدنه جنبش دانشجویی آذربایجان می بایستی با برنامه ریزی مدون به سراغ این روز برود. این روز از آن جهت با اهمیت است که نمایانگر علنی شدن بی عدالتی ها و تبعیض های موجود در کشور بر علیه ملت ترک آذربایجان بوده است. از اینرو تلاش در جهت گرامیداشت این روز و یاد و خاطره آن بعنوان نقطه عطفی در فعالیتهای جنبش دانشجویی آذربایجان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ارج نهادن آن از وظابف هر دانشجوی آذربایجانی است.

3)      انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد ماه 1388 از دیگر رویدادهای سال جدید است که گرچه مختص حرکت ملی نیست ولی از آن جهت که بستری برای مطرح شدن خواسته ها و مطالبات ملت آذربایجان می تواند باشد، اهمیت پیدا می کند. در این خصوص طی چند ماه گذشته نظرات و دیدگاههای مختلفی در طيف  اؤیرنجی منتشر شد که تقریبا اکثر دیدگاههای موجود در بین گروههای مختلف فکری حرکت ملی آذربایجان را در بر می گرفت. عده ای بر تحریم کامل این انتخابات اصرار ورزیده و با مطرح کردن اینکه این انتخابات در فضای غیردموکراتیکی برگزار شده و فرد رئیس جمهور در حقیقت انتصاب می شود نه انتخاب، در نتیجه عدم شرکت در این رویداد سیاسی ایران را ترغیب می کنند.
در کنار این دیدگاه برخی از جریانها و فعالین حرکت ملی که طیف زیادی از تشکل ها و افراد مطرح در حرکت را شامل می شوند با تشکیل شورای هماهنگی فعالان ملی آذربایجان (ویژه دهمین انتخابات ریاست جمهوری) اقدام به بررسی وضعیت موجود در کشور و عرصه انتخابات کرده و دیدگاهها و نظرات خویش را در قالب اولین بیانیه خود که در برگیرنده عاجل ترين مطالبات ملت آذربایجان می باشد، مطرح کردند. این جریان فکری  نه بعنوان شرکت در انتخابات و نه بعنوان تحریم آن بلکه در راستای فعالیت در فضای انتخابات در جهت مطرح شدن گفتمان حرکت ملی آذربایجان وارد صحنه شده و در نهایت با بررسی وضعیت موجود و کاندیداهای احتمالی نظرات خویش را  ارائه می دهند. در این بین یکی از نمایندگان سابق تبریز در مجلس نیز در این شهر کاندیداتوری خود را اعلام کرد که در تاریخ کشور تقریبا بی سابقه بود. بهر حال جدای از اینکه فعالین حرکت ملی در نهایت به چه نتیجه ای در خصوص انتخابات خواهند رسید، وجود این رویداد می تواند فرصتی  باشد برای بیان دیدگاهها و خواسته های ملت که در چهار سال گذشته با وجود فضای بسته سیاسی کشور کمی افت پیدا کرده بود. البته حاکمیت جمهوری اسلامی با توجه به فشارهای فزاینده خویش که به بدنه روشنفکری و دانشجویی حرکت ملی وارد آورده است، سعی در حفقان نگه داشتن منتقدین سیاستهای تبعیض گونه حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت نهم را دارد تا از این طریق با اغفال دوباره ملت به مقاصد خود برسد که هوشیاری فعالین حرکت در این خصوص بسیار مهم می باشد.
با توجه به اهمیت موضوع انتخابات ریاست جمهوری در عرصه فعالیت سیاسی کشور سایت اؤیرنجی همچنانکه قبلا نیز اعلام کرده است آمادگی درج نظریات و دیدگاههای   فعالین تا مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع را دارد.

در سال 1388 جنبش دانشجویی آذربایجان ضمن آرزوی موفقیت هر چه بیشتر حرکت ملی آذربایجان در گسترش گفتمان هویت طلبی و عدالت خواهی خود، سعادت و کامیابی را برای ملل در بند بخصوص ملت آذربایجان خواهان است.

گله جک بیزیمدیر