برگردان: س. حاتملوی

همانند دوران رژیم استالین

 

مخالفان رژیم روسیه در خارج از کشور نیز امنیت جانی ندارند. این رژیم نه تنها مخالفان خود را در داخل کشور تحت تعقیب قرار داده و به قتل می رساند، بلکه ارگانهای امنیتی اش آنها را حتی در قلب کشورهای اروپائی نیز راحت نمی گذارند.

ترور سلیم عمادیف در دوبی بار دیگر مسئله ی حذف فیزیکی مخالفان رژیم روسیه را به تیتر اول رسانه های گروهی اروپائی بدل کرد. این شخص که خود قبلاً جزو مخالفان دولت محلی چچنستان محسوب می شد، بعد از گرفتن امان نامه به کشور بازگشته و به همکاری با رژیم دست نشانده ی مسکو مشغول بود. بعد از ترور او در 28 ماه مارس یک ایرانی و یک شهروند تاجیک توسط پلیس دوبی دستگیر شدند.

مجله ی اشپیگل چاپ آلمان فدرال (10- 2009) در این باره مصاحبه ای با احمد ساکایف (49 ساله) رئیس دولت در تبعید چچنستان که در لندن زندگی می کند، انجام داده است که با هم می خوانیم:

 

بر اساس قوانینی که مجلس دومای روسیه در سال 2006 تصویب کرده است می توان تمامی مخالفان حکومت را به عنوان تروریست تحت تعقیب قرار داده و همانند دوران رژیم استالین آنها را در خارج از کشور نیز از بین برد.

 

س- ترور عمر اسرائیلوف1 که روز روشن در خیابانهای وین کشته شد، در سرتاسر اروپا سروصدا کرد. آیا دور تازه ای از شکار تبعیدیان چچن شروع شده است؟

 

ج- بر اساس قوانینی که مجلس دومای روسیه در سال 2006 تصویب کرده است می توان تمامی مخالفان حکومت را به عنوان تروریست تحت تعقیب قرار داده و همانند دوران رژیم استالین آنها را در خارج از کشور نیز از بین برد.

اولین قربانی این قانون الکساندر لیتویننکو2 بود که در لندن مسموم شد.

 

س- اسرائیلوف را ماموران اعزامی رئیس جمهور چچنستان رمضان قدیروف به قتل رساندند. او بر علیه قدیروف در دادگاه اشتراسبورگ اقامه ی دعوا کرده بود.

 

ج- قبل از قدیروف نیز کسانی که جرئت کرده بودند به خاطر جنایات جنگی بر علیه رژیم روسیه در دادگاه اشتراسبورگ اقامه ی دعوا بکنند، کشته شدند. قدیروف آدم پوتین است. من مطمئن هستم که در این قتل سازمان امنیت داخلی روسیه FSB دست دارد.

 

س- در این اواخر تعدادی سیاستمدار مهم تبعیدی چچن به کشور باز گشته اند. قدیروف ادعا می کند که شما نیز حاضر به بازگشت هستید.

 

ج- این فقط تبلیغاتی است که توسط آن می خواهند نقش مرا به عنوان رئیس دولت در تبعید به زیر علامت سئوال ببرند. FSB می تواند بازگشت مرا به عنوان دستگیری یک تروریست بین المللی جشن بگیرد.

 

س- نظر شما در باره ی اینکه مسئول بخش نظامی نهضت مقاومت، دوکو عمروف خودش را امیر شمال قفقاز اعلام کرده  چیست؟

 

ج- لیتویننکو که از طریق FSB به اطلاعات معینی دست داشت، قبل از کشته شدنش تائید کرد که بر اساس نقشه ی معینی می خواهند نهضت مقاومت را به گرفتن سمت و سوی مذهبی مجبور بکنند. ایجاد یک امارات (اسلامی) می تواند دست روسیه را برای اعمال سیاست سرکوبگرانه اش در تمام شمال قفقاز باز بکند.

 

س- شما رئیس یک دولت مجازی هستید. اما قدیروف در چچنستان قدرت واقعی اش را گسترش می دهد3. مقاومت شما چه فایده ای دارد.

 

ج- چچنستانی که ما برایش می جنگیم به همان اندازه مجازی است که فرانسه ی تحت اشغال آلمانیها (در جنگ جهانی دوم). باید به اشغال پایان داده شود. چچن ها نباید همدیگر را بکشند. راه حل این اختلاف خشونت نیست. ما باید با همدیگر آشتی بکنیم.

 

توضیحات از مترجم است:

1- عمر اسرائیلوف بخاطر جنایات ارتش روسیه در چچنستان علیه دولت روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا اقامه ی دعوا کرده بود. او که خود به عنوان محافظ شخصی قدیروف شاهد جنایات او بود، می خواست افکار عمومی اروپا را بر علیه جنایات دولت روسیه و حکومت دست نشانده اش در چچنستان بر انگیزد. دولت اطریش با اینکه از طریق یک مامور سازمان امنیت روسیه از نقشه ی ترور اسرائیلف اطلاع داشت، محافظت از جان او را نپذیرفت. آدم بدون اختیار به یاد ترور زنده یادان قاسملو و شرفکندی توسط سازمان امنیت جمهوری اسلامی در وین می افتد. قاتل آنها نیز با دعای خیر دولت اطریش سالم به ایران بازگشت.

2- الکساندر لیتویننکو که اطلاعاتی در رابطه با قتل ژورنالیست روسی آنا پولیتوکووا و بعضی قتل های سیاسی دیگر داشت، بعد از ملاقات با احمد ساکایف توسط یک مامور سازمان امنیت روسیه بوسیله ی ماده ی رادیو آکتیو در لندن مسموم شده و بعد از چند روز در بیمارستان درگذشت.

3- بر اساس گزارشات رسانه های بین المللی زنان خیابانی که بعد از جنگ ویرانگرانه و خانمان برانداز ارتش روسیه علیه مقاومت مردم چچن تعداد آنها افزایش یافته است، توسط عوامل قدیروف در خیابانها کشته می شوند. رژیم قدیروف با تظاهرات مذهبی حقوق زنان را در چچنستان محدود کرده و با حمایت روسیه کم کم رژیمی شبه مذهبی در این منطقه به پا کرده است.