بیانیه مشترک بیش از 300 تن از روشنفکران، نویسندگان، استادان و رؤسای دانشگاه، هنرمندان و چهره های علمی ترکیه

 

توطئه "ارگنه کون" اقدامی برای سرنگونی جمهوریت است

رؤسای دانشگاهایمان، روشنفکران نورچشممان، فرماندهان میهن پرست ارتش ترکیه یکی پس از دیگری به زندان می افتند. دادگاههای "مصطفی نمرود" که در سالهای 1920 تحت اشغال انگلیس برای محاکمه میهن پرستان برپا شده بودند، دوباره برپا گردیده اند. قوه قضائی، ارتش، دانشگاهها و مطبوعات... در یک کلام نهادهای اساسی جمهوریت تحت فشار سنگینی قرار گرفته اند. با کودتائی که کودتاهای 12 مارس (1971) و 12 سپتامبر (1980) را در سایه قرارداده است، روبرو هستیم. حقوق اساسی مردم و قانون اساسی زیر پا گذاشته شده و قوه قضائی سرکوب شده است. اصل: "هرکس تا اثبات جرم اش بی گناه است" ، وارونه شده است. با موج تروری که بوسیله حزب حاکم پیش برده می شود همه روشنفکرانمان پیشاپیش مجرم اعلام شده اند.

این توطئه تماما افشاء شده است. ادعانامه های دروغین ارگنه کون به محض اعلام شدن، ساختگی بودنشان بر ملاء می شود. بازداشت های پی در پی مدت هاست که به عنوان پوشاندن چهره توطئه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

یا آنها جمهوریت را سرنگون خواهند کرد، یا جمهوریت از دست آنها خلاص خواهد شد.

این یک مبارزه برای نوع رژیم است. توطئه بزرگی علیه ترکیه در جریان است. هدف انتقام گرفتن از رژیم جمهوریتی است که که با جنگ رهائی بخش ملی مان بدست آورده ایم. اصل اساسی جمهوریت: ملی گرائی، "مشمول ترور" قرار گرفته و تمامی ارزش های جمهوریت زیرپا له می شوند. آتاتورک در تخته هدف نشانده شده است. آنچه که رهبر بزرگ گفته بود: "جمهوریت نمی تواند کشور طریقت های مذهبی، شیخ ها، دراویش و مریدان باشد" بدست حکومت عملی می شود. حکومتی که مرکز توطئه بودن آن علیه لائسیسم اثبات و با حکم دادگاه مسجل شده است.

پشت سر توطئه گران آمریکا قرار دارد. برای عبدالله گول و طیب اردوغان هر روز تعلیماتی می رسد. مقامات آمریکائی و اروپائی به حکومت دستور می دهند: " ارگنه کون را تا آخر ادامه دهید".

ماسک ها افتاده اند. عاقبت آنها مانند وحدالدین (سلطان عثمانی) خواهد شد. اینرا می دانیم، چون تاریخ خوانده و تجربه تاریخی داریم. عبدالله گول و طیب اردوغان در امواج ارگنه کون غرق خواهند شد، اینرا هم خواهیم دید. تشبث برای سرنگونی جمهوریت و نابودی میهن نمی تواند بدون مجازات بماند. آنها مجرمین دیوان عالی هستند.

به روشنفکرانی که بازداشت و زندانی شده اند، به رؤسای دانشگاهایمان از همین جا درود فرستاده و احساس همبستگی خود را اعلام می داریم. ترکیه بدون صاحب نیست.

روشنفکران! بر سر وظایفتان

 

* عده بیشماری از شرکت کنندگان در گردهمائی (هتل مرمره، میدان تقسیم استامبول) بناب دعوت رهبر زندانی حزب کارگر ترکیه "دوغو پرینچک" تصمیم گرفتند تا در روز 21 آوریل در مقابل زندان سیلیوری استامبول برای ابراز همبستگی با زندانیان توطئه ارگنه کون حضور بهم رسانند.

* این بیانیه بدنبال دستگیری 37 تن ( 5 رئیس دانشگاه، 27 استاد دانشگاه و 5 تن از رهبران "انجمن پشتیبانی از زندگی معاصر" ) در یک اجلاس فوق العاده صادر شده است. این دستگیری ها که بدنبال سفر دو روزه اوباما به ترکیه اتفاق افتاد، در ادامه سلسله دستگیری هائی است که از ماه مارس سال قبل آغاز شده است. هدف دستگیری ها: سرکوب اعتراضات به روند اسلامی کردن جامعه ترکیه و سیاست دنباله روی بی چون چرای حزب حاکم طیب اردوغان AKP از آمریکاست.