کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه

شورای همکاری فعالین و تشکل های کارگری

کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه شامل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و هیأت موسس بازگشایی کارگران نقاش و تزیئنات ساختمان، در فراخوانی که مورد حمایت گروه دیگری از تشکل های کارگری قرار گرفته است، با اعلام مهم ترین خواسته های طبقه ی کارگر ایران، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در پارک لاله روز جهانی کارگر را برگزار می کند

تاریخ: روز جمعه
۱۱ اردیبهشت ماه ٨٨ ساعت: ۱۷
مکان: تهران خیابان کارگر، داخل پارک لاله میدان آب نما

خواست های
۱۵ ماده ای این گردهمایی که قرار است روز جمعه مورد حمایت شرکت کنندگان قرار گیرد، به شرح زیر اعلام شده است:

اول ماه مه-
۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگرگرامی باد!
ما کارگران ایران، امروز یک پارچه و متحد، مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواسته های خود فریاد می زنیم و خواهان تحقق فوری این مطالبات هستیم:
۱- تأ مین امنیت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و برچیده شدن فرم های جدید قرارداد کار.
۲- حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، خط مرگ تدریجی است! حداقل دستمزد کارگران باید توسط نمایندگان واقعی و تشکل های مستقل کارگری تعیین گردد.
۳- برپایی تشکل مستقل کارگری، اعتصاب و اعتراض و تجمع حق مسلم ماست!
۴ - دستمزدهای معوقه باید بدون عذر و بهانه پرداخت گردد!
۵- اخراج و بیکارسازی کارگران باید متوقف گردد!
۶ - حقوق زنان و مردان درتمامی شئون اقتصادی اجتماعی باید برابر باشد.
۷- بازنشستگان باید از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برخوردار شوند.
۸ -کارگران با معلمان (کارگران فکری)، پرستاران و سایر اقشار زحمت کش جامعه متحدند و از مبارزات آنان پشتیبانی می کنند.
۹ - از اعتراضات و خواسته های کارگران فصلی و ساختمانی قاطعانه پشتیبانی می کنیم.
۱۰- کار کودکان غیرانسانی و استثمارگرانه است. ما با فعالین لغو کار کودک هم سنگر هستیم.
۱۱- منصور اسالو، ابراهیم مددی و دیگر کارگران زندانی باید بدون قید و شرط آزاد گردند و تعقیب های قضایی علیه دیگر کارگران باید فوراً پایان پذیرد.
۱۲- ما خود را متحد با جنبش های اجتماعی دیگر مانند دانشجویان و زنان می دانیم.
۱۳- ما ازکارگران مهاجر مانند کارگران افغانی، به عنوان بخشی ازهم طبقه ای های خود، قاطعانه پشتیبانی می کنیم.
۱۴- ضمن تشکر از حمایت های جهانی از کارگران ایران، ما کارگران ایران، خود را متحد با دیگر کارگران جهان می دانیم.
۱۵- اول ماه مه، باید تعطیل رسمی گردد و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر!
۱ مه ٢٠٠۹ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳٨٨

کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه:
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ هیأت موسس بازگشایی کارگران نقاش و تزیئنات ساختمان

شورای همکاری فعالین و تشکل های کارگری:
کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، شورای زنان، جمعی از فعالین کارگری
کانون مدافعان حقوق کارگر