بيانيه مجمع دانشگاهيان آذربايجاني به مناسبت روز دانشجوي آذربايجان

بسمه تعالی

 

19 ارديبهشت مبارک روزي است که دانشجوي آگاه، هويت طلب و بيدار آذربايجان به نام خود آراسته و مسير روشني را در وراي آن براي سرنوشت ملت خود رقم زده است. اينروز يادآور حرکت خودجوش دانشجوياني است که در فضاي سکوت 1374 خواب سرمستي را از چشمان شونيزم و عمال آن ربودند و اعتراضات و خواسته هاي جسته و گريخته خود را بصورت جنبشي پويا درآوردند. اجماع و نامگذاري اينروز به عنوان روز دانشجوي آذربايجان در سال 1385، خود برکت حماسه خرداد همان سال را به همراه داشت که توانست عمق گسترش خواسته هاي ملي در آذربايجان را نشان دهد.

تحليل وضعيت جنبش دانشجويي آذربايجان در سالهاي اخير را نميتوان از شرايط سياسي حاکم بر کل کشور مجزا نمود. زيرا جو سنگين حاکم بر فضاي سياسي کشور بويژه دانشگاهها، تا حد بسيار زيادي جنبش اعتراضي مدني دانشجويان آذربايجان را که با بهره گيري از ابزارهاي مدني به فعاليت مي پردازند، تحت تأثير قرار داده است؛ مضاف بر اينکه بعد از خرداد 1385 فشارهاي وارده بر فعالان حرکت و جنبش دانشجويي آذربايجان بسيار زياد شده است. دهها دانشجوي ستاره دار، دهها دانشجوي بازداشت شده و با پرونده هاي مفتوح، لغو مجوز اکثر نشريات و کانونها و تشکلهاي دانشجويي آذربايجان، عدم اعطاي مجوز برگزاري مراسمات همگي دلايل رسيدن به شرايط حاضر است.

طبيعي است که در اين شرايط حاکم، جنبش دانشجويي آذربايجان در کنار رسالت اصلي خود يعني آگاهي بخشي به نسل جديد و عموم ملت جهت بيدارسازي هويت ملي در آنان و مقابله با عوامل و عناصر شونيزم، رسالتهاي بسار مهمي را نيز برعهده دارد:

 

- خواسته هاي حرکت در سالهاي اخير بعضاً جنبه هاي بسيار گسترده سياسي به خود گرفته است که متأسفانه برخي از افراد و گروهها با توسل به آن، ارزش کارهاي فرهنگي و اجتماعي فعالان اين عرصه را مورد هجمه قرار ميدهند. کم ارزش نشان دادن اين کارها در کنار بالا رفتن هزينه فعاليت در عرصه سياسي، سبب شکاف بين حرکت و ملت از يک طرف و خود فعالان حرکت از طرف ديگر و ازهمه مهمتر سرخوردگي در عرصه فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي گرديده است که لازم است جنبش دانشجويي آذربايجان ضمن آگاهي بخشي، از افزايش اين شکاف جلوگيري نمايد.

- حرکتي خواهد توانست خود و خواسته هاي خويش را در سطح جامعه و حتي عرصه بين المللي بقبولاند که اين خواسته ها و فعالان مدافع آنها داراي جذبه باشند. بعضا رفتارها، ديدگاهها و عملکردهايي مشاهده ميشود که بيش از آنکه داراي جاذبه براي حرکت باشند، داراي دافعه اي بس گسترده هستند که حتي ميتواند سبب دوري بسياري از فعالان و بزرگان گردد. جنبش دانشجويي آذربايجان بايد چنين عملکردها، تفکرات و افراد را به نحو مقتضي و معقولانه مورد نقد قرار داده و اعلام دارد هر حرکتي که دافعه آن بيشتر از جاذبه اش باشد، نميتواند نتيجه اي ثمر بخش براي سعادت ملت باشد.

- در ماههاي اخير تلاشهاي ارزنده اي در راه رسيدن به وحدت و همدلي در ميان فعالان حرکت بويژه گروههاي موجود صورت گرفته که در نوع خود مغتنم و شايسته تقدير بوده و لازم است هر قدمي که در راه همگرايي و هم انديشي ملي از سوي هر جمع و با هر مکانيزمي صورت پذيرد، مورد حمايت قرار گيرد. اما عمده اين تلاشها در قالب رسيدن به وحدت در خصوص موضوعي خاص مثل انتخابات و يا اقدام موردي در جهت مقابله با اقدامات شونيزم بوده است که طبيعتاً مقطعي خواهند بود. وحدت واقعي زماني ميسر ميشود که در قالب فکر، انديشه و خواسته مشترک باشد که بهترين آن براي يک حرکت ملي همانا منافع ملي و استراتژي هاي رسيدن به آن ميباشد. از اينرو جنبش دانشجويي آذربايجان ميتواند تعريف دقيق، علمي و منطقي منافع ملي را به عنوان يکي از لازمه هاي حال حاظر دنبال نمايد.

با توجه به نزديکي به ايام انتخابات رياست جمهوري وظيفه جنبش دانشجويي آذربايجان بس سنگين تر بوده و مي بايستي از فضاي انتخابات بيشترين بهره را در جهت بسط گفتمان حقوق بشري حرکت ملي ببرد. در اين راستا به چالش کشاندن برنامه هاي کانديداهاي رياست جمهوري مخصوصا در ارتباط با اقوام و ملل کشور حائز اهميت بوده و مي تواند در راستاي تقويت اين گفتمان موثر واقع شود.

 

مجمع دانشگاهيان آذربايجاني ضمن تبريک اين روز مبارک، دانشجويان عزيز را به پيگيري شعار هميشگي جنبش دانشجويي آذربايجان يعني گله جک بيزيمدير (آينده از آن ماست) فرا ميخواند و بر خود فرض ميداند همراه اين جنبش اقدامات لازم را براي رسيدن ملت آذربايجان به زندگي سعادتمند در قالب هويت ملي بعمل آورد.

مجمع دنشگاهيان آذربايجاني

1388/2/19

 http://www.gis-azbiltop.blogfa.com